Kaip mūsų įsitikinimai veikia mūsų kūną

Klausimas: Ar egzistuoja vietos kūne, kuriose saugome tam tikrus ribojančius įsitikinimus? Ar, pavyzdžiui, įsitikinimas, kad nesame verti, turi specifinę vietą mūsų auros lauke, tuo būdu taip pat veikdamas specifinę kūno vietą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Kaip paaiškinome, fizinis kūnas yra identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse vykstančių procesų pasekmė. Jis yra tokia kaip ir projekcija to, kas vyksta šiuose lygmenyse. Akivaizdu, kad jeigu, pavyzdžiui, paimtume fizinį kūną, egzistuoja fizinio kūno atvaizdas arba įspaudas emociniame lygmenyje, mentaliniame ir identiteto lygmenyse. Jie, žinoma, skiriasi.

Ir vis dėlto, galėtume sakyti, kad emociniame kūne egzistuoja toks kaip ir kūno žemėlapis, atitinkantis fizinį kūną. Ir tame žemėlapyje egzistuoja tam tikros emocijos, atitinkančios tam tikras vietas, tokias kaip kūno organai. Ir tai yra tikra tiesa, kad galite surasti šiuos atitikimus. Jau egzistuoja įvairios teorijos, įvairios terapijos, įvairūs gydymo metodai, kurie tai daro. Mes dirbame su daugeliu žmonių, perdavinėdami platesnes žinias apie tai, tačiau tai peržengia ribas to, ką mes nusprendėme perduoti per šią dispensaciją, bent jau šiuo metu.

Jūs turite, jeigu jus domina ši sritis, eiti ir atrasti kažkokią sistemą, tikėjimą ar teoriją, kurie jums tiktų, kurie su jumis rezonuotų. Ir tuomet, žinoma, galite tuo naudotis, galite naudotis tuo kartu su mūsų mokymais. Jūs iš tiesų galite, kai suvokiate, kad tam tikras organas yra slegiamas tam tikros emocinės energijos, galite naudotis atitinkamais šaukiniais ir invokacijomis tai energijai sudeginti. Ir jūs taip pat galite naudotis mūsų technika atskirosioms savastims atpažinti, kad išgydytumėte konkretų organą, kurį jaučiate esant prislėgtą.

Mūsų mokymai jokiu būdu nėra išskirtiniai, ir nereiškia, kad privalote priimti šį pasiuntinį ar šiuos mokymus, kad galėtumėte jais naudotis – jūs, žinoma, esate laisvi jais naudotis kituose kontekstuose, galite jais naudotis su kitais gydymo būdais, galbūt netgi rekomenduodami juos kitiems žmonėms, kaip efektyvų būdą įveikti juos slegiančias sąlygas.

Pasakysiu, kad mums pereinant į aukso amžių, kaip sakė Sen Žermenas, visi žmogiški padalijimai pradės blukti. O tai taip pat reiškia, kad ir gydymo srityje šis išskirtinumo mentalitetas, kuomet privalote įžengti į tą konkretų judėjimą, tą konkrečią sistemą ir ją pilnai priimti, nieko daugiau nepriimdami, pradės trauktis. Tas pats, pavyzdžiui, nutiks ir su pakylėtųjų mokytojų mokymais – sienos tarp jų pradės blukti ir žmonės studijuos daug skirtingų pakylėtųjų mokytojų mokymų.

Ir atsiras organizacijos, kurios bus atviros daugeliui pakylėtųjų mokytojų mokymų. Bus organizacijų, kaip jau tam tikru laipsniu tai vyksta, kurios bus atviros daugeliui skirtingų dvasinių įrankių, technikų, gydymo metodų, kuomet jų esmė nebus: „Ar tiki tuo? Ar tiki anuo?“ Bus klausiama: „Ar tai veikia? Ar tai yra efektyvu? Kas iš tiesų padeda žmonėms?“

Tik noriu dar pasakyti įspėjamąjį žodį, kad yra labai svarbu prisiminti, jog fizinis kūnas yra projekcija, prasidedanti identiteto lygmenyje, tuomet pereinanti į mentalinį, o po to į emocinį lygmenį. Egzistuoja tam tikri gydymo metodai, kurie mėgina gydyti nuo antro galo. Jie tiki, kad raktas į gydymą ar dvasinį augimą yra padaryti kažką fiziniam kūnui. Ir mano, kad tai yra vienintelis būdas ar pats efektyviausias būdas paveikti kitus kūnus.

Nesakau, kad neturėtumėte kažko daryti su fiziniu kūnu, kai tai yra būtina. Tačiau, kai kalba eina apie dvasinį arba psichologinį gydymą, turite pradėti nuo aukštesnių kūnų. Kai kuriais atvejais, jums gali reikėti pradėti nuo emocijų, ir tuomet kilti aukštyn į mentalinį ir identiteto lygmenis. Kitais kartais galite eiti į mentalinį, arba kartais į identiteto lygmenį.

Tačiau nepradėkite tikėti, kad raktas į dvasinį augimą yra, pavyzdžiui, kažką padaryti su fiziniu kūnu. Nes tai nėra efektyviausias būdas siekti dvasinio augimo. Labai gerai žinau, kad daugelis žmonių tai daro. Daugelis žmonių tiki, kad fiziniai jogos pratimai yra efektyvus būdas dvasiškai augti. Nesakau, kad tai neturi jokio poveikio dvasiniam augimui. Tačiau tai nėra efektyviausias būdas dvasiškai augti. Todėl, kad pats efektyviausias būdas yra tiesiogiai dirbti su aukštesniais kūnais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels