Dangus

Klausimas apie akinių reikalingumą

Klausimas: Kokia yra dvasinė priežastis už būtinybės nešioti akinius arba kontaktinius lęšius savo regėjimui pagerinti? Ar yra koks nors būdas išspręsti tai dvasiškai, o ne fiziškai, su lazeriu išoperuojant akį, kaip šiuo metu tai siūlo daryti gydytojai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, prisiminkite ką sakiau savo ankstesniame atsakyme. Tai turi būti subalansuojama su faktu, kad egzistuoja tam tikros sąlygos fizinėje plotmėje, kurios čia yra dėl fizinės karalijos tankumo, dėl dabartinio kolektyvinės sąmonės lygio. Tad nenoriu, kad žmonės galvotų: o, aš turėčiau gebėti pakeisti savo protą ir ištaisyti šią sąlygą. O jeigu negaliu to padaryti, tai rodo, kad nesu pasiekęs pakankamai aukšto sąmonės lygio.

Matote, ego gali paimti bet ką, ką pasakome, ir paversti tai būdu jus pažeminti, priversdamas jus jaustis neadekvačiais. Jeigu turite kažkokią būklę, kad ir kokia tai būtų liga, ar tai būtų akys ar dar kažkas, jeigu jums yra apendicitas, akivaizdu, kad turite pašalinti apendicitą, užuot galvoję, kad galėsite pasinerti į kažkokią meditaciją ir ištaisyti šią problemą. Naudojatės visomis jums prieinamomis technologinėmis priemonėmis. Mes jokiu būdu neraginame žmonių pasinešti į gydymą tikėjimu ar netgi neigti ligos realumą, šitaip ją išstumiant į aukštesnes karalijas.

Mes sakome: būkite praktiški, būkite išmintingi, naudokitės technologiniais pasiekimais, kurie yra prieinami jūsų laikais. Ir tuomet taip pat siekite dirbti su savo psichologija. Jeigu turite problemą su akimis ir jums reikalingi akiniai, tai iš tiesų nėra gyvybei grėsmę kelianti būsena. Tad įsigykite akinius, pasidarykite operaciją, kad ir kas jums labiau patiktų, ir tuomet toliau dirbkite su gilesnėmis psichologinėmis problemomis. Gali būti, kad galiausiai tai, laikui bėgant, išspręs problemą, ir akinių jums nebereikės, tačiau pagrindinis dalykas yra jūsų dvasinis augimas. Bendrai tokiose situacijose galite prisiminti Jėzaus žodžius: „Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“

Kitaip tariant, būdami dvasingu žmogumi, pakylėtųjų mokytojų mokiniu, suvokiate, kad pagrindinis jūsų gyvenimo aspektas yra jūsų dvasinis augimas, o tai iš tiesų reiškia, giluminės psichologijos išrišimą. Tai yra jūsų pagrindinis tikslas.

Tačiau neignoruojate praktinių gyvenimo aspektų. Atrandate būdą sakyti: Na, turiu turėti, kur gyventi, turiu turėti tam tikras pajamas. Tai reiškia, kad turiu susirasti darbą, pradėti verslą, kad ir kas tai būtų. Ir turiu pasirūpinti savo fiziniu kūnu. Ir taip pat turiu daryti dalykus, kurie man teikia džiaugsmą gyvenime. Tad mes nepamokslaujame Via Dolorosa kelio, kuriame manote, kad būdami dvasingu žmogumi negalite mėgautis jokiais fizinio gyvenimo aspektais.

Ir būtent dėl to raginame jus atrasti tam tikrą pusiausvyrą, kurioje pasirūpintumėte fiziniais, praktiniais poreikiais ir veiklomis, užuot galvoję, kad viską turėtumėte išspręsti per dvasinį gyvenimo aspektą. Nėra realistiška, pavyzdžiui, kaip daugelis žmonių tai daro, kurti lobių žemėlapį arba mėginti kažką vizualizuotis, kad materializuotumėte išteklius, kurie yra reikalingi jūsų išgyvenimui.

Taip pat turite būti praktiški ir sakyti: Na, turiu išsiųsti užklausimus dėl darbo, turiu pradėti verslą, ar kad ir kas tai būtų. Ir gali būti, kad kuriam laikui tai atitrauks jūsų dėmesį nuo dvasinių veiklų, tačiau labiau ilgalaikėje perspektyvoje tai galės išlaisvinti jūsų dėmesį, kurį galėsite sukoncentruoti į dvasines veiklas, kai jau turėsite darbą – arba kai būsite sukūrę verslą.

Tad turite atrasti tą pusiausvyrą, kuomet nemanytumėte, kad visos problemos turi būti išsprendžiamos dvasinėmis priemonėmis, kadangi yra problemų, kurios yra lengvai išsprendžiamos praktinėmis priemonėmis. Tad jūs imatės tų praktinių žingsnių. Ir užuot galvoję, kad turėtumėte išspręsti problemą dvasinėmis priemonėmis, atsisakydami dėvėti akinius ir vaikščiodami 10 metų nieko nematydami – na, jūs įsigyjate tuos akinius, o tada susikoncentruojate į savo dvasinį augimą, kad iš tiesų galėtumėte skaityti knygas, ir galbūt tuomet atsiras sprendimas problemai, tačiau jeigu jis neatsiras, tai neatitrauks jūsų nuo dvasinio augimo.

Kitaip tariant, pažvelkite į visas šias praktines problemas ir tarkite: „Na, koks yra paprasčiausias būdas jas išspręsti, kad jos neatitrauktų mano dėmesio ir laiko nuo mano dvasinio augimo? Ir tuomet tai padarykite. Užuot ėję priešingu keliu, kuriame galvojate, kad turite valandų valandas kalbėti šaukinius kiekvieną dieną, kas užima daug daugiau laiko nei tiesiog nusipirkti akinius.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels