Dangus

Smegenys, smegenų ligos ir dvasinis augimas

Klausimas: Šis klausimas būtų apie smegenis. Jeigu pakylėtųjų mokytojų mokinys, kuris eina dvasiniu keliu, susiduria su situacija, kurioje jo smegenys pradeda blogai funkcionuoti arba jų būklė pastoviai prastėja dėl demencijos, amnezijos ar kitų priežasčių, tai ar tuomet jo dvasinis augimas sustoja, yra atidedamas, o gal netgi patiria regresą per tą gyvenimą? Ir kuo būtų reikšmingas šis įvykis dvasiniu aspektu, jeigu jis nutinka mokiniui nepaisant jo didelio noro augti? Ir kaip mokinys gali įveikti tokią būseną ir toliau tęsti dvasinio augimo procesą? Ir ar galėtumėte pakomentuoti fizinių smegenų funkciją ir vaidmenį dvasiniame augime, o taip pat dvasines smegenų būklės blogėjimo priežastis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Jūs gyvenate labai, labai sudėtingoje planetoje, labai, labai komplikuotoje situacijoje, kuri egzistuoja ne tik kolektyvinėje sąmonėje, bet ir individualiuose žmonėse – tai, ką jie turi savo psichikoje, ką jie atsineša su savimi iš ankstesnių gyvenimų. Beveik neįmanoma pateikti kažkokių apibendrinimų tokių ligų atveju. Turite ankstesnės pakylėtųjų mokytojų pasiuntinės pavyzdį, kuri susirgo Alzhaimeriu ir ne vienerius metus praleido stiprios demencijos būsenoje, netgi prarasdama gebėjimą prisiminti savo artimiausius giminaičius. Ir daug, daug pakylėtųjų mokytojų mokinių tuo laiku stebėjosi, kaip tai galėjo nutikti žmogui, kuris buvo pasiuntiniu.

Būna atvejų, kai tai yra padaroma dėl to, kaip apie tai paaiškino pati Guru Ma, kad tai jai leido toliau išsaugoti fizinį kūną, kuris jai suteikė inkarą fizinėje oktavoje, kol ji dirbo su savimi, ir tuo pat metu gebėjo leisti energiją ir šviesą per fizinį kūną, nors sąmoningai nesuvokė, kad tai vyksta. Tad gali būti tokių atvejų kaip šis.

Taip pat gali būti, kaip jau anksčiau sakėme, žmonių, kurie turi didelius protinius negalavimus, tačiau yra pasiekę Budos pasiekimų lygmenį, tad nors jie gali atrodyti nieko negalintys daryti su fiziniu kūnu, tai, jog jie turi fizinį kūną, reiškia, kad jie gali paleisti šviesą per tą kūną ir jo čakras. Tačiau tai nereiškia, kad taip būna visada, pakylėtųjų mokytojų mokiniui susirgus Alzhaimeriu ar kitomis panašiomis ligomis.

Tam gali egzistuoti karminės priežastys; gali egzistuoti tokia sudėtinga psichologija iš ankstesnių gyvenimų, kad mokinys nesugeba pamatyti šių savasčių ir jų paleisti; jis netgi gali nenorėti taip giliai leistis į savo psichologiją.

Tačiau taip pat gali būti situacijų, kuriose jūs tiesiog turite tokius genus, kokius turite dėl savo šeimos. Turite tam tikrus genus, dėl kurių jūsų fizinis kūnas yra labiau linkęs susirgti tokia liga, ar bet kuria kita liga. Mes, žinoma, turime pakylėtųjų mokytojų mokinių ir kitų dvasios mokinių, ėjusių kitais keliais, pavyzdžių, kurie mirė nuo įvairių ligų, įvairių fizinių ligų, nes egzistuoja tam tikri dalykai, kurių tiesiog neįmanoma įveikti. Ir matėte, kad net ir pats Buda pasiekė tašką, kai mirė, kai jo fizinis kūnas mirė.

Tai nėra tas dalykas, dėl kurio jums reikėtų labai nerimauti, ta prasme, kad dar labiau sau tai pablogintumėte, manydami, kad padarėte kažką ne taip, šitaip užberdami druskos ant žaizdos, pridėdami psichologinį skausmą prie fizinės problemos. Matėme pakylėtųjų mokytojų mokinius, kurie susirgę kažkokia fizine liga ėmė kaltinti save, kad nepadarė kažko teisingai ar kad nedėjo pakankamai pastangų kelyje. Retai būna taip, kad tai būtų tikroji priežastis. Kartais tai gali būti priežastis, tačiau taip būna retai.

Kai suvokiate sergantys tam tikra fizine liga, jūs, žinoma, galite tai priimti kaip galimybę iš tiesų pradėti dirbti su savo psichologija, mėginti išspręsti kuo daugiau savo psichologijos, mėginti leistis į vis gilesnius jos sluoksnius, naudodamiesi mūsų jums perduotais įrankiais, tirdami savo gimimo traumą, tyrinėdami atskirąsias savastis, kurias turite.

Kaip sakiau, galite turėti visiškai fizinį, genetinį paveldėjimą iš savo šeimos, kurio negalite nustelbti, ir jūs šitai žinojote prieš ateidami į įsikūnijimą, tačiau nusprendėte, kad vis tiek norite šios galimybės, net jeigu tai reikštų, kad turėsite mirti jauni. Nesakau, kad turėtumėte save kaltinti, tačiau sakau, kad jeigu žinote sergantys tam tikra liga, pasinaudokite šia galimybe iš tiesų dirbti su savo psichologija, nes net jeigu tai nepakeis fizinės situacijos, tai tikrai padės jums dvasiškai paaugti. Ir niekada nepralaimėsite tai darydami.

Kas liečia smegenis ir jų ryšį su dvasiniu augimu – smegenys negeneruoja dvasinio augimo. Jos tiesiog neturi gebėjimo tai daryti. Jos, žinoma, gali trukdyti jūsų fiziniam augimui, jeigu, pavyzdžiui, smegenyse išsivysto liga. Akivaizdu, kad kuo esate sąmoningesni, kuo aiškiau viską suvokiate, kuo aiškiau sugebate mąstyti, tuo didesnį turite privalumą.

Jeigu turite kažkokią smegenų ligą, kuri jums trukdo, tuomet tai yra akivaizdus trūkumas. Tačiau, vėlgi, turite ištirti, kodėl sergate šia liga ir, kaip sakiau, tai gali būti genetiškai paveldėta, ir tuomet nelabai ką galėsite dėl to padaryti. Tačiau tai taip pat gali būti tam tikros neišspręstos psichologijos iš ankstesnių gyvenimų padarinys, savo ištakomis siekiančios jūsų gimimo traumą, ir tuo atveju galite palengvinti simptomus su tuo dirbdami. Ir bet kuriuo atveju niekada nesuklysite, niekada nepralaimėsite dirbdami su savo psichologija.

Pačios smegenys nesukuria dvasinio augimo. Žinau, kad yra mokinių, kurie teigia vartoję narkotikus ar netgi vis dar tebevartoja narkotikus, nes narkotikai jiems suteikė šiuos tariamai dvasingus potyrius. Tačiau mes jau anksčiau apie tai kalbėjome: narkotikai gali paveikti tik smegenis, o smegenys gali sukurti įvairiausių patirčių, tačiau šios patirtys nėra dvasinis augimas, nes dvasinio augimo esmė yra pokytis jūsų sąmonėje. Daugeliu atvejų galite matyti žmones, kurie vartoja šiuos narkotikus ir tai stabdo jų dvasinį augimą, nes tai tik sustiprina atskirąją savastį, kuri juose gimdo troškimą, ateinantį iš jų gimimo traumos, jaustis ypatingais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels