Sveikatos priežiūros vizija Aukso Amžiuje

Klausimas: Kokia yra sveikatos priežiūros vizija Aukso Amžiuje?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Na, vizija Aukso Amžiuje yra tokia, jog žmonės pradės suvokti tiksliai tai, apie ką kalbėjo Motina Marija, kad fizinis kūnas yra trijų aukštesnių kūnų išraiška, ir todėl turime dirbti su visais keturiais kūnais, norėdami pasiekti išgijimą. Aukso Amžiuje sveikatos priežiūros esmė bus ne gydyti ligas, o neleisti joms tapti fizinėmis. Bus išvystyti fiziniai įrankiai, kurie leis parodyti žmonių emocinio, mentalinio ir identiteto kūnų vaizdą kompiuterio ekrane, tačiau Aukso Amžiuje taip pat atsiras vis daugiau ir daugiau žmonių, kurie sugebės skaityti žmonių auras ir todėl matys trijuose aukštesniuose kūnuose egzistuojančius energetinius šablonus, kurie gali išvirsti į ligą fiziniame kūne, jeigu su jais nebus susitvarkyta energetiniame lygmenyje. Tad energetinė medicina, žinoma, taps pagrindine medicinos forma Aukso Amžiuje, nors chirurgija taip pat tam tikrais atvejais vis dar bus reikalinga.

Šis gydytojų atliekamos fizinės intervencijos poreikis vis mažės mums judant į Aukso Amžių. Ateis momentas, kai tai nebebus pati svarbiausia medicinos dalis, ir tai bus naudojama tik tam tikromis kritinėmis situacijomis. Net ir Aukso Amžiuje bus žmonių, kurie tebeturės karmą, tad ir toliau vyks nelaimingi atsitikimai, žmonės susilaužys kaulus ir jiems bus reikalingos operacijos, ir tam tikrais retais atvejais bus žmonių, kuriems išsivystys apendicitas arba kitos ligos formos, kurioms bus reikalinga chirurginė operacija.

Tačiau galiu užtikrintai pasakyti, kad Aukso Amžiuje dabartinis cheminių medžiagų naudojimas ligos simptomams užmaskuoti, užuot gydžius pamatinę priežastį, tam tikru momentu visiškai išnyks. Vaistų kompanijos paprasčiausiai žlugs ir nustos egzistuoti, nebent sugebės prisitaikyti ir ims teikti kitokias paslaugas. Dauguma jų tikriausiai nesugebės to padaryti, ir todėl pamatysite atsirandant kitas kompanijas, kurios bus pasišventusios teikti holistinę sveikatos priežiūrą ir užsiimti ligos prevencija, užuot, taip sakant, ją gydžius, kas iš tiesų tėra paprasčiausias simptomų slėpimas.

Taip pat Aukso Amžiuje matysite, kad atsiras vis didėjantis suvokimas – ir prireiks šiek tiek laiko, kol dauguma žmonių tai suvoks – tačiau atsiras vis didėjantis suvokimas, kad jūsų fizinė sveikata ir, žinoma, jūsų mentalinė sveikata, yra labai tampriai susijusi ne tik su jūsų materialiu gyvenimo būdu, bet taip pat net ir su jūsų psichologiniu gyvenimo būdu, su jūsų požiūriu į gyvenimą.

Kitaip tariant, žmonės nebus tokioje situacijoje, kurioje praktikuos nesveiką gyvenimo būdą, o jų kūnui pradėjus griūti, jie nuėję pas gydytoją sakys: „Išgydyk mane arba padėk man atsikratyti simptomų.“ Gydytojai nesėdės laukdami, kol jų pacientai bus atnešti į jų palatą. Jie aktyviai užsiims prevencija. Sveikatos priežiūros profesionalai aktyviai užsiims prevencija. Žmonės, mums toliau pasistūmėjus į Aukso Amžių, bus nuo ankstyviausio amžiaus mokomi, kaip turėti gerą mentalinę ir fizinę sveikatą, kaip praktikuoti gyvenimo būdą, kuris jums leistų turėti gerą sveikatą.

Iš pradžių, pereinamuoju periodu, visuomenė turės išleisti tam tikrus įstatymus, kurie žmonėms apsunkins praktikuoti nesveiką gyvenimo būdą. Ateis momentas, jums pasistūmėjus toliau į Aukso Amžių, kai tai nunyks. Žmonės natūraliai rinksis sveiką gyvenimo būdą, kadangi kolektyvinė sąmonės bus pakelta į tą lygmenį, tačiau bus pereinamasis laikotarpis, kuriame matysite tai, ką jau tam tikru laipsniu matote, kaip, pavyzdžiui, tam tikros šalys papildomai apmokestina cigaretes ir alkoholį, kad sumažintų žmonėms norą naudoti šias substancijas ir pabrangintų jų vartojimą.

Su tuo bus nueita daug toliau, netgi imant žmones šviesti apie maistą. Taip pat galime sakyti, kad vaistų kompanijoms pradėjus nykti Aukso Amžiuje, taip pat išnyks ir greito maisto kompanijos ir tos kompanijos, kurios kuria šį dirbtinį maistą, kuomet jos koncentruojasi tiekti tokį maistą, kurį žmonės nori valgyti, nes jis yra skanus, bet taip pat yra patogu jį valgyti ir jis turi ilgą galiojimo laiką, tad parduotuvės ir gamybos įmonės gali gauti maksimalų pelną. Kitaip tariant, nėra mąstoma apie tai, kiek sveikas yra šis maistas, ir šis požiūris pradės nykti Aukso Amžiuje. Šios įmonės tiesiog subankrutuos ir jas pakeis kompanijos, kurias jau pradedate matyti atsirandant, kurios tieks sveiką maistą. Šioje srityje įvyks tiek daug pokyčių Aukso Amžiuje, kad po penkiasdešimties metų vargiai beatpažinsite maisto industriją ir medicinos industriją, kurias šiandien turite.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels