Dangus

Idėjos iš Gary Renard knygos „Visatos išnykimas“

Klausimas: Gary Renard parašytoje knygoje, pavadinimu „Visatos išnykimas“, yra kalbama, kad ateityje galite tapti pakylėtuoju mokytoju ir grįžti į dabartį. Man yra smalsu sužinoti, ar galėčiau pats tapti pakylėtuoju mokytoju ateityje ir tuomet pasirodęs dabartyje pats save tiesiogiai mokyti. Ar aš pats, kuris pakilsiu ateityje, kita mano dvasios ar savasties dalis, ar gali šis pakylėtasis mokytojas, kuriuo aš pats ateityje būsiu, pasirodyti tokiu pavidalu, kuris galėtų būti matomas ir paliečiamas fiziniu kūnu dabartyje. Pavyzdžiui, jeigu esu įsikūnijęs Sen Žermeno gyvybės srautas, ar gali būti, kad galiu būti Sen Žermenu, kuriuo pats būsiu fiziškai arba būsiu savo paties mokytoju dabartiniame gyvenime.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2017 metais.

Mano mylimieji, čia išreikštos idėjos nėra realybė. Nėra taip, kad, nors būsite pakylėtuoju mokytoju ateityje, galėtumėte pasirodyti sau dabartiniame gyvenime. Jūs dar nepakilote, tad pakylėtasis mokytojas, kuriuo būsite ateityje, šiuo metu dar nėra pakylėtasis mokytojas. Kai pakilsite, nebūsite Sen Žermenas. Sen Žermenas jau yra Sen Žermenas. Matote, mano mylimieji, visos šios idėjos neateina iš pakylėtųjų mokytojų, jos ateina iš būtybių mentalinėje karalijoje, kurios siekia pasinaudoti tuo, kad yra žmonių įsikūnijime, kurie yra labai stipriai susiderinę su mentaline karalija, tačiau nenori pakilti aukščiau ir susiderinti su tikraisiais pakylėtaisiais mokytojais aukštesnėje identiteto karalijoje ar dvasinėje karalijoje. Taip yra dėl to, kad šie žmonės nori pasirodyti labai gudrūs intelektualiai.

Ir tai yra, apie ką prieš tai kalbėjo Sen Žermenas, kad egzistuoja tam tikras intelektualinis elitas, apibrėžęs, ką reiškia būti protingu. Ir jie tuo naudojasi šiam jausmui įgyti, kad yra pranašesni už kitus žmones. Tą taip pat matote vykstant tarp dvasios mokinių, kurie nori turėti labai intelektualų mokymą, kurį vidutiniam žmogui būtų sunku suprasti. Ir tuomet jie galėtų jaustis pranašesniais dėl to, kad studijuoja šį mokymą. Jie galėtų jaustis taip toli pažengusiais, tačiau iš tiesų tai nėra pažangu, tai tiesiog yra nesuprantamų minčių kratinys. Tad, mano mylimieji, pakylėjimas yra visiškai linijiškas procesas. Gali būti, kad esate iš to paties dvasinio giminės medžio kaip, pavyzdžiui, ir Sen Žermenas. Tačiau, kai pakilsite, nebūsite Sen Žermenas, tapsite nauju pakylėtuoju mokytoju. Tačiau šis pakylėtasis mokytojas, kuriuo būsite, dar nėra pakylėtasis mokytojas. Tačiau, jeigu esate iš Sen Žermeno giminės medžio, kam jums būtų reikalingas Sen Žermeno pakaitalas, kodėl jis jums nėra pakankamai geras? Tad matote, mano mylimieji, tame, ko ši knyga moko, paprasčiausiai nėra nė trupinėlio logikos. Tai yra absoliučiai nelogiška. Egzistuoja tikri pakylėtieji mokytojai, kurie yra pakilę, ir tai yra mūsų vaidmuo padėti tiems iš jūsų, kurie dar nesate pakilę.

Tai kodėl turėtumėte norėti, kad kažkoks kitas mistinis mokytojas, apie kurį niekas nėra girdėjęs, jums pasirodytų ir jus mokytų? Ką šis mokytojas sugebėtų padaryti, ko aš negaliu padaryti? Tad matote, tai yra pavyzdys – tipiškas šių mokymų iš mentalinės karalijos pavyzdys, kuriais kai kurie žmonės taip žavisi, tačiau kai iš tiesų apie juos pamąstote ir naudojatės mūsų mokymais kaip savo atskaitos tašku, matote, kad jie yra paprasčiausia nesąmonė. Tai yra tas pats, kas teigti, jog pakylėtasis mokytojas fiziškai jums pasirodė. Kaip turėtų įvykti šis fizinis pasirodymas? Kam tai būtų reikalinga šiandieniniame amžiuje, kai turite gebėjimą susiderinti su mumis ir galite patirti mus savo aukštesniais kūnais, užuot patyrę fiziniu kūnu? Vėlgi, šiandieniniame amžiuje neturime dispensacijos pasirodyti didžiajai žmonijos daliai, kad jie galėtų mus matyti fizinėmis akimis. Būtent dėl to mums reikia jautresnių žmonių, kurie sugebėtų susiderinti su mumis savo aukštesniais kūnais, mums reikia, kad nuskaistintumėte šiuos savo aukštesnius kūnus, idant galėtumėte pasiekti mūsų lygmenį.

Būtent dėl to apmokome pasiuntinius, kurie galėtų priimti iš mūsų žinias, idant tie, kurie dar nesugeba su mumis tiesiogiai susiderinti, galėtų mokytis ir vystyti savo gebėjimą tai daryti. Mes fiziškai nepasirodome, kai nėra būtinybės tai daryti, ir jeigu tam tikras žmogus išvystų fizinį apsireiškimą, argi tai nedemonstruotų, kad šis žmogus nesugebėjo susiderinti su tikraisiais pakylėtaisiais mokytojais. Ir tesugebėjo susiderinti su žemesnėmis būtybėmis, egzistuojančiomis žemesnėse karalijose. Tad matote, mano mylimieji, mes dirbame pagal laisvos valios įstatymą, o šie mus mėgdžiojantys mokytojai žemesnėse karalijose nėra varžomi šio įstatymo, nes jie negerbia laisvos žmonių valios.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels