Michailo Bulgakovo romanas „Meistras ir Margarita“

Klausimas: Ar rusų rašytojo Michailo Bulgakovo parašytas romanas „Meistras ir Margarita“ buvo įkvėptas pakylėtųjų mokytojų? Žinau, kad jis buvo parašytas Sovietų Sąjungoje valdant Stalino režimui. Ši istorija pasakoja apie velnio apsilankymą oficialiai ateistinėje Sovietų Sąjungoje. Joje antgamtiniai elementai derinami su satyrine juodąja komedija ir krikščionybės filosofija, ir šio romano neįmanoma priskirti vienam kažkuriam žanrui. Daugelis kritikų šį kūrinį laiko vienu geriausių 20-ojo amžiaus romanų, o taip pat geriausia sovietinių laikų satyra.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, tai iš tiesų yra pavyzdys to, apie ką kalbėjome, jog gali būti tam tikrų knygų, kurios dalinai buvo įkvėptos pakylėtųjų mokytojų, kuriose esama tam tikrų idėjų, tačiau jose taip pat yra vystoma žmones dominanti istorija arba jose taip pat yra tam tikrų elementų, kurie nėra dermėje su mūsų mokymais ir neateina iš mūsų. Turite į šią knygą žiūrėti tame kontekste, kuriame ji buvo parašyta; tai nebuvo mėginimas perduoti visiškai tikslų, nuoseklų pakylėtųjų mokytojų mokymą. Tai buvo mėginimas perduoti tam tikras idėjas labai griežtai apibrėžtose ribose to, kas buvo leidžiama, pagal Sovietų Sąjungoje egzistavusią cenzūrą, tuo pat metu metant iššūkį žmonėms, ir šis romanas iš tiesų metė iššūkį daugeliui žmonių.

Buvo žmonių, užaugusių Sovietų Sąjungoje arba Varšuvos bloko šalyse, kuriems šis romanas labai stipriai atvėrė akis paskatindamas mąstyti už oficialiosios partijos linijos ribų. Tad tiesiog sakau, kad ne viskas šioje knygoje yra visiškai tikslu, tačiau savo laikmečiui ir vietai tai, galėtume sakyti, buvo žemę sudrebinusi knyga, paradigmas perstumdanti knyga tiems, kurie buvo pakankamai atviro proto. Tai nereiškia, jog sakau, kad visiems pakylėtųjų mokytojų mokiniams dabar reikėtų pulti skaityti šią knygą. Turite tai nuspręsti individualiai. Šis pasiuntinys perskaitė kai kurias knygos dalis, tačiau niekada neužbaigė visos knygos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels