Lyčių lygybė ir lyties keitimas

Klausimas: Klausimas būtų apie lyčių lygybę ir žmones, kurie nori fiziškai pasikeisti lytį. Žinau, kad mokytojai kalbėjo, jog turime vyrišką ir moterišką savo esybės dalis, tad mano klausimas būtų, ar dabartinės tendencijos išliks ir aukso amžiuje, o gal tai yra kažkas, kas ateina iš tamsos jėgų? Nežinau, ar tai vyksta ir čia, Europoje. Jungtinėse Valstijose atsirado mada vyrams naudotis moterų tualetais, o moterims – vyrų, ir taip pat yra leidžiami mišrūs persirengimo kambariai. Ar tai šita linkme mes einame? Ir taip pat yra teigiama, kad, kai gimstame, kad ir koks būtų mūsų kūnas, pasirenkame, kokios lyties norėtumėte būti. Tad, ar tai ateina iš tamsos jėgų, o gal tai yra ta kryptis, kuria turime judėti link aukso amžiaus – šokinėdami pirmyn atgal ir rinkdamiesi, kokios lyties norėtume būti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Mano mylimieji, nesirenkate lyties pagal tos dienos nuotaiką; renkatės ją pagal gyvenimą. Problema su visu šiuo klausimu yra ta, kad žmonės neturi dvasinės realybės ir reinkarnacijos supratimo. Galvojate, kad turite tik vieną gyvenimą, ir tik kažkokio atsitiktinumo dėka atsidūrėte vyriškame arba moteriškame kūne. Todėl turėtumėte galėti pasirinkti, arba, jeigu nesijaučiate tapatūs savo kūno lyčiai, turėtumėte galėti ją pakeisti.

Realybė yra tokia, mano mylimieji, kad, priklausomai nuo to, kas vyksta prieš jums ateinant į įsikūnijimą, turite tam tikras galimybes pasirinkti savo fizinio kūno lytį. Sakau, tam tikras, nes nėra taip, kad tiesiog galite ignoruoti savo karmą. Jeigu turite tam tikrą karmą, kurią jums yra svarbu subalansuoti šiame gyvenime, tuomet galite labai aiškiai matyti, kad vienintelis būdas subalansuoti šią karmą yra nusileisti į įsikūnijimą tam tikros rūšies kūne. Todėl negalite visiškai laisvai pasirinkti, bet vis tiek renkatės nusileisti į įsikūnijimą vyru arba moterimi, vyriškame arba moteriškame kūne, nes norite subalansuoti karmą.

Na, ir dabar, problema yra ta, kad perėjimas iš vieno kūno į kitą nėra lengva užduotis. Jeigu keletą gyvenimų įsikūnijime buvote moterimi, persijungimas į buvimą vyru pareikalaus tam tikro prisitaikymo. Priklausomai nuo jūsų sąmonės lygmens, tai gali įvykti greitai arba gali užtrukti ilgiau. Kai kuriems žmonėms tai užtrunka ilgiau, ir jie ateina į įsikūnijimą moterimi, prieš tai kelis įsikūnijimus praleidę būdami vyrais, ir negali atlikti šio pokyčio. Tiesą sakant, turėčiau save pataisyti ir sakyti: jie ateina į įsikūnijimą moteriškame kūne, prieš tai buvę įsikūniję vyriškame kūne, ir staiga negali savęs laikyti moterimi, nes turi šį momentumą, kuriame vaidino vyro vaidmenį. Ir būtent dėl to vyksta visas šis sumišimas, kokios lyties jūs esate.

Didelė šių debatų dalis ateina iš tam tikrų tamsos jėgų, kurios, žinoma, nori pakišti žmonėms koją. Jeigu joms pavyks padaryti jus nelaimingais dėl to, kokiame esate kūne, ir jeigu negalite pakeisti kūno, kuriame esate, lyties, na tai tuomet jūsų laukia nelaimingas gyvenimas, per kurį jos galės iš jūsų siurbti energiją. Ir jos taip pat, žinoma, gali tuo naudotis, kurdamos chaosą ir sąmyšį visuomenėje.

Mano mylimieji, šią problemą dar labiau pagilina tai, kad tokioje daugybėje visuomenių Žemėje ištisus šimtmečius, net ir tūkstantmečius, turėjote labai siaurai apibrėžtus vyrų ir moterų vaidmenis. Kaip galėsime išardyti šiuos tradicinius lyčių vaidmenis? Pavyzdžiui, galite matyti, kaip islamiškose šalyse moterys yra įkalintos tam tikrame vaidmenyje. Taip pat ir vyrai yra įkalinti, tačiau jie dažnai to nemato dėl egzistuojančios kultūros. Ši kultūra suteikia vyrams tam tikras privilegijas, paremtas moterų išnaudojimu.

Ir dabar pradeda atsirasti tam tikra pagrįsta sąmonė, kuri suvokia, kad šie tradiciniai lyčių vaidmenys privalo būti transcenduoti. Tai taip pat reiškia, kad turite transcenduoti tai, kaip lytys tarpusavyje sąveikauja. Pavyzdžiui, nėra nieko labai blogo įveikti šią segregaciją, šį vyrų ir moterų atskyrimą. Tai gali padėti sušvelninti šiuos skirtumus tarp tradicinių lyčių vaidmenų.

Kaip ir bet kurios naujos problemos atveju, iš pradžių dažnai atsiranda labai nesubalansuotų žmonių, kurie priima šią problemą savaip, nors ir tai gali būti leistina. Iš tiesų vyksta taip, kad, daugeliu atvejų, mes paleidžiame tam tikrą impulsą, kurio paskirtis yra atnešti pokyčius sąmonėje, ir kai kurie žmonės su tuo susiderina ir mėgina atnešti šį sąmonės pokytį pozityviu būdu.

Tamsos jėgos visada nori sukliudyti bet kokiems sąmonės pokyčiams, ir vienas iš būdų, kuriuo jos tai daro, yra, kad jos naudojasi tam tikrais žmonėmis, kurių protus gali užvaldyti. Ir tuomet jos nukreipia šiuos žmones užsiimti šiuo klausimu, tačiau jį spręsti nesubalansuotu būdu, kuomet dauguma žmonių iš karto atsitraukia ir nebenori su tuo turėti jokių reikalų. Dauguma žmonių suvokia, koks nesubalansuotas yra jų požiūris, tačiau nesugeba pažvelgti giliau ir pamatyti, kad pats keliamas klausimas turi tam tikrą pagrįstumą.

Taip, iš tiesų, aukso amžiuje lyčių vaidmenys pasikeis ir jie pasikeis dramatiškai. Tam gali būti reikalingi tam tikri tarpiniai žingsniai, kuomet pereisite tam tikrus dalykus, kurie, atvirai sakant, žvelgiant iš ateities perspektyvos, bus laikomi truputį nebrandžiais, kaip, pavyzdžiui, šis noras turėti mišrius vyrų ir moterų persirengimo kambarius. Na, aš tame nematau jokios realios problemos, tačiau, žinoma, problemos tai neišspręs, nes pokytis sąmonėje, kuris turi įvykti, yra daug, daug didesnis.

Taip pat turite pradėti suvokti, ir, idealiu atveju, pripažinti, kad didele dalimi pasirenkate fizinį kūną, į kurį įsikūnijate. Tad jūsų aukščiausias šio gyvenimo potencialas yra dirbti su savo psichologija ir susitaikyti su tuo, kad esate vyriškame arba moteriškame kūne. Na ir dabar, aš čia kalbu apie kūno lytį, o ne apie jūsų lytiškumą, nes tai yra daug sudėtingesnė problema, kurią jau anksčiau išsamiai komentavome, kalbėdami apie homoseksualumą. Tad dabar nenoriu į tai leistis.

Turėtumėte pasiekti tašką, kuriame, kad ir kuriai lyčiai priklausytumėte, būtumėte ramybėje būdami vyriškame arba moteriškame kūne, nes iš tiesų negalite to pakeisti. Žinoma, galite pasidaryti lyties keitimo operaciją, tačiau ar tai tikrai padarys jus laimingesniais? Daugumoje atveju, nepadarys.

Tokia būtų ideali situacija. Žinoma, šis lyčių vaidmenų išardymas yra daug, daug didesnė problema, ir mes čia aptarėme tik nedidelę šios problemos dalelę. Duosiu daugiau mokymų apie tai ateityje, kai perduosiu mokymus apie tai, kaip galėtumėte išlaisvinti moteris nuo išnaudojimo, kurį joms teko kęsti ištisus tūkstantmečius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels