Apie ugdymą šeimoje

Klausimas: Ar galėtumėte duoti supratimą apie ugdymą šeimoje ir tradicines švietimo sistemas? Ar yra kokios nors naujos informacijos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Vėlgi, mes dirbame su daug įvairių žmonių visame pasaulyje, perdavinėdami naujas idėjas švietimo srityje. Šis pasiuntinys nėra labai apsišvietęs švietimo srityje ir todėl neturi reikalingų koncepcijų šioms idėjoms perduoti. Kai kurie iš jūsų, daugelis žmonių pasaulyje, yra tam atviri.

Kas liečia ugydmą šeimoje, tai yra šiek tiek individualus įvertinimas. Kai kurie vaikai gali gerai funkcionuoti namų mokymo aplinkoje. Yra tėvų, kurie turi gebėjimą būti mokytojais namų mokymo aplinkoje. Tačiau daugelis vaikų negalės pasiekti maksimalaus augimo, būdami mokomi namuose, kadangi jiems reikalingas bendravimas su didesniu vaikų skaičiumi nei jų pačių broliai ar seserys. Taip pat yra tėvų, kurie nėra tam tinkami, ir tai nėra įtraukta į jų Dangiškąjį planą. Jų dėmesys gali būti sukoncentruotas į kitus dalykus, ir jie gali turėti kitus savo Dangiškojo plano aspektus, kuriuos jiems reikia įvykdyti, tad jiems nebūtų optimalu būti mokytojais namuose. Negaliu jums duoti bendro atsakymo.

Iš tiesų nėra nieko blogo mokyti namuose. Kita vertus, jums reikia suvokti, kad namų mokymo aplinkoje tėvams praktiškai tenka viską mokytis kartu su savo vaikais. Kodėl gi nepasinaudojus tuo, kad kiti žmonės jau seniai yra mokytojai ir turi įgiję patirties, kurią galite išnaudoti? Nes tuomet jums patiems tenka kurti tam tikrą namų mokymo sistemą. Šios namų mokymo sistemos esminė idėja, žinoma, yra tokia, kad ji nėra taip griežtai organizuota kaip oficialus švietimas, tačiau yra būtina kažką sukurti, kuo žmonės galėtų naudotis, ir kas būtų grįsta patirtimi, patirtimi su vaikais, idant kiekvienam namuose mokančiam tėčiui ir mamai nereikėtų, taip sakant, iš naujo išradinėti dviračio.

Ir, žinoma, tam tikra prasme, išsiųsti savo vaiką į visuomeninę mokyklą arba į privačią mokyklą, kurioje viskas jau yra suorganizuota, yra lengviausia išeitis. Mokyti savo vaiką namuose reikalauja daug didesnių pastangų. Neturėtumėte vengti mokymo namuose, stengdamiesi nuo kažko pabėgti ar dėl to, kad tai yra patogu. Kita vertus, neturėtumėte savęs arba savo vaiko versti mokytis namų aplinkoje dėl kažkokios idėjos, kaip jūsų vaikas turėtų būti mokomas, ar dėl to, kad esate nepatenkinti mokyklos mokymo metodais. Svarbu atsisieti nuo šių išankstinių idėjų, kad nebėgtumėte link idealo, kuris gali nebūti grįstas patirtimi, ir mėgintumėte į jį įsprausti savo vaiką. Arba nebėgtumėte nuo to, ką galite laikyti jūsų netenkinančiomis organizuotos mokyklų sistemos sąlygomis. Iš tiesų yra svarbu įsiklausyti į save, įsiklausyti į vaiką. Kas yra geriausia vaikui? Kas yra jūsų Dangiškajame plane?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels