Ar gyvūnai turi kažkokias teises?

Klausimas: Kalbėjome apie žmogaus teises, o kaip dėl gyvūnų? Argi jie neturi jokių teisių? Ir kai žudome gyvūnus, ir laikome juos koncentracijų stovyklose, ir verčiame juos kentėti, argi šitaip nesikuriame sau karmą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Mano mylimieji, net ir žmogaus teisių koncepciją galima suprasti įvairiais lygmenimis. Tai, ką jūs šiuo metu laikote žmogaus teisėmis, nėra aukščiausias supratimas, nes tai buvo sukurta pagal tuometinį sąmonės lygį; ir jeigu, pavyzdžiui, paimtume Jungtinių Valstijų Nepriklausomybės Deklaraciją, ji buvo sukurta remiantis tuo, ką žmonės galėjo suvokti. Tačiau iš tiesų egzistuoja potencialas pakelti sąmonę aukščiau, kuomet suvoktumėte, kad taip pat egzistuoja ir kitos žmogaus teisės, kurios nėra apibrėžtos daugumos demokratinių šalių konstitucijose. Ir iš tiesų galėtumėte išmąstyti tam tikras dvasines teises, apie ką galbūt pakalbėsime kitą kartą. Tad grįžkime prie gyvūnų teisių. Na, iš tiesų galime sakyti, kad gyvūnai turi teises, tačiau privalote čia nubrėžti labai aiškią ribą. Žemės planeta buvo sukurta žmonėms – žmogiškų būtybių evoliucijai. Knygoje sakėme, kad natūraliose planetose gyvūnų nėra. Egzistuoja augalija, tačiau nėra gyvūnų. Kai iš pradžių buvo sukurta Žemė, kad ir kas būtų pasakojama Rojaus Sodo istorijoje, ji buvo sukurta be gyvūnų. Pirminėje Žemės būsenoje nebuvo jokių gyvūnų. Gyvūnai, kuriuos matote Žemėje, yra žemesnės sąmonės būsenos, atsiradusios žmonijai nusileidus į dualizmą, pasireiškimas. Tad suprantu, jog šios tiesos daugelis Biblijai ištikimų žmonių nenorės pripažinti, tačiau tiesa yra tokia, kad sukūrimo istorija Pradžios knygoje buvo labai stipriai paveikta puolusių būtybių, ir todėl ten yra kalbama ne apie pirminį Žemės sukūrimą, o apie vėlesnį periodą. Tad gyvūnų rūšys, kurias matote Žemėje, iš tiesų nebuvo sukurtos Dievo ar Elohimų.

Jos yra kolektyvinėje sąmonėje egzistuojančių disbalansų pasireiškimas. Aiškiausiai tai galite matyti plėšriuose gyvūnuose. Negi iš tiesų galite įsivaizduoti tokį rojų, kuriame gyventų kitus gyvūnus žudantys ir valgantys gyvūnai? Tad matote, tai yra disbalanso būsena. Ir taip pat, žinoma, galite matyti, kad natūralioje planetoje žmonėms nėra reikalo žudyti ar valgyti gyvūnus. Tad ateis metas, kai žmonės Žemėje nebevalgys mėsos, nevalgys gyvūnų. Tačiau šis metas yra dar ganėtinai toli, atsižvelgiant į tai, kur šiuo metu esame. Tad žmogaus teisių koncepcija teigia, jog egzistuoja teisės, kurios buvo suteiktos aukštesnės valdžios, kuri yra aukščiau už bet kokias valdžias Žemėje, ir todėl jokia valdžia Žemėje neturi teisės paminti šių teisių.

Daugelis diktatūrų, pavyzdžiui, net ir šiuolaikinė Kinija tiki, kad Kinijos piliečiai turi teises, tačiau šias teises nustato valstybė. Tačiau tikroji žmogaus teisių koncepcija teigia, kad jos yra nustatomos dvasinės valdžios. Tad gyvūnai neturi tokių dvasinių teisių, kadangi jie yra laisvos valios tvariniai. Tai reiškia, kad gyvūnų teises nustato žmonės, jie nustato, kaip jos turėtų būti apibrėžiamos. O žmonės, turėdami laisvą valią, iš tiesų turi teisę apibrėžti tam tikras gyvūnų teises. Ir, žinoma, žmonėms taip pat yra konstruktyvu matyti, kad tam tikras elgesys su gyvūnais yra „neteisingas“, kaip galite sakyti, ir todėl galite sukurti koncepciją, kad gyvūnai turi teisę, kad su jais būtų elgiamasi tam tikru būdu, ir todėl žmonės neturėtų šito pažeisti. Tačiau negalite su tuo nueiti taip toli, kad pradėtumėte sakyti, jog dabartinėje būsenoje, kurioje yra Žemė, žmonės, visi žmonės, ar netgi dvasingi žmonės, turėtų nustoti valgyti mėsą. Dėl planetos tankumo, kaip jau anksčiau sakėme, nerekomenduojame savo mokiniams tapti vegetarais ar veganais. Nesakome, kad negalite jais tapti, jeigu jaučiate, kad jūsų kūnui tai tinka. Tačiau sakome, kad dėl materijos tankumo kai kuriems dvasingiems žmonėms iš tiesų reikia valgyti mėsą, kad, kaip vakar buvo išsireikšta, galėtumėte „išlikti įsižeminę“, galėtumėte išsaugoti tam tikrą pusiausvyrą. Yra žmonių, kuriems reikia valgyti mėsą, kad galėtų išsilaikyti kūne. Tad kai tai suvokiate, jog dabartiniame netobulumo lygmenyje didžiajai žmonių daliai Žemėje yra būtina valgyti mėsą, suvokiate, jog gyvūnai neišvengiamai turės būti žudomi. Ir, žinoma, galite diskutuoti, koks elgesys su gyvūnais būtų žmogiškiausias, ar kokios turėtų būti gyvūnų teisės, kaip jie turėtų būti auginami, kaip su jais turėtų būti elgiamasi, kaip jie turėtų būti žudomi. Ir, žinoma, visuomenei progresuojant, atsiras vis didesnis sąmoningumas, atsiras vis didesnis pasiryžimas tinkamai elgtis su gyvūnais arba elgtis su jais geresniu būdu, ir todėl per ateinančius dešimtmečius įvyks daug pokyčių. Ir, žinoma, galite pažvelgti į šiandieninę žemdirbystę, kuomet kai kuriuose ūkiuose gyvūnai yra auginami visiškai pramoninėmis sąlygomis, ir matysite, kad ateis toks momentas, kai daugelis žmonių tiesiog atsisakys pirkti tokiu būdu užaugintus produktus, kaip kai kuriose šalyse jau dabar matote, kad daugelis žmonių yra pradėję pirkti ekologišką maistą ir yra pasirengę mokėti didesnę kainą už šiuos produktus.

Tad įvyks daug pokyčių, tačiau turite suprasti, kad, nors iš tiesų yra žmonių, kurie turėtų ginti gyvūnų teises, jums reikia į tai žiūrėti subalansuotu būdu. Turite suprasti, kad artimiausioje ateityje žmonėms būs būtina valgyti mėsą. Jūs, pavyzdžiui, matote, kad šiandien yra daug žmonių trečiojo pasaulio šalyse, kurie gyvena tokiame dideliame skurde, kad retai gali sau leisti valgyti mėsą ar netgi iš viso negali leisti sau jos valgyti. Tačiau taip pat kai kuriais atvejais galite matyti, kad jų fiziniai kūnai nėra labai dideli, nėra labai sveiki; jie nėra tokie stiprūs kaip fiziniai kūnai žmonių, gyvenančių kultūroje, kurioje žmonės mėsą valgė daugybę kartų.

Ir, žinoma, gyvūnų valgymas taip pat gali sukelti tam tikras ligas, ir vis dėlto, turite pripažinti, kad žmonėms vargingoje pasaulio dalyje atsiras padidėjęs poreikis pereiti tą patį etapą, kurį jūs perėjote labiau pasiturinčioje pasaulio dalyje, ir jiems reikės valgyti daugiau mėsos, kad jų kūnai galėtų vystytis, o taip pat kad galėtų įveikti tam tikrą skurdo ir stygiaus etapą. Tad artimiausioje ateityje mėsos valgymas būs būtinas, ir todėl jums, kaip dvasingiems žmonėms, būtų konstruktyvu tiesiog tai priimti. Tai nereiškia, kad neturėtumėte rūpintis gyvūnais ir gyvūnų teisėmis, tačiau turėtumėte priimti, kad planeta yra tam tikroje pakopoje, ir tuomet darytumėte su tuo geriausia, ką galite. Ir kitas dalykas yra tai, kad mes iš tiesų neskatiname savo mokinių savo energiją, dėmesį ir laiką skirti kovai už gyvūnų teises. Yra kiti žmonės, kuriems yra teisinga tai daryti, tačiau jeigu pripažįstate pakylėtųjų mokytojų mokymą, jums yra svarbiau koncentruotis į gyvenimo sąlygų gerinimą žmonėms, o ne gyvūnams.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels