Dabartinėmis Žemės sąlygomis daugumai žmonių reikia valgyti mėsą

Klausimas: Prašau, ar galėtumėte mus apšviesti, kodėl yra aukštesnėje sąmonėje esančių žmonių, kurie vis dar tebėra pasiruošę žudyti gyvūnus ir kitas gyvybės formas, kad galėtų juos valgyti ar naudoti šiandieniniame pasaulyje, kai yra tiek daug alternatyvų? Kaip galime padėti kurti geresnį pasaulį, jeigu vis dar tebesame pasiruošę taip lengvai atimti gyvybę iš kitų gyvybės formų, būdami tokie nejautrūs elementalių karalijai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Pirmiausia norėčiau pakomentuoti apie elementalių karaliją. Žudydami gyvūnus maistui, jūs nesate nejautrūs elementaliams. Jūs, tiesą sakant, leidžiate tiems elementaliams, kurie yra sukurti materializuoti gyvūnus, išpildyti savo tarnystę ir tuo būdu augti. Turite suprasti, kad Žemės planeta šiuo metu yra tam tikrame lygmenyje, kolektyvinė sąmonė yra tam tikrame lygmenyje. Egzistuoja tam tikras tankumas fizinėje oktavoje, ir todėl daugumai žmonių yra būtina valgyti gyvūnų mėsą. Yra žmonių, kurie daugelį metų buvo vegetarais ir suvokė, kad iš tiesų pakenkė savo sveikatai, versdami savo kūną laikytis vegetariškos mitybos, ir dalykas toks, kad dabartiniame planetos tankume žmogaus kūnui yra sunku gauti visas reikalingas medžiagas iš augalinės kilmės maisto, iš augalinės mitybos.

Štai kodėl turite gyvūnus, kurių virškinimo sistema, ir galėtume sakyti, net ir jų sąmonė, jų kūno tankumas yra kitoks. Jie sugeba išskaidyti augalinį maistą į jo sudedamąsias maistines medžiagas tokiu būdu, kaip to nesugeba padaryti žmogaus kūnas. Tad žmogaus kūnui sugeriant gyvūno kūną, jūs tuomet galite gauti maistingąsias medžiagas, kurių negalėtumėte gauti tiesiogiai iš augalinio maisto. Turite čia suprasti, kad nors tai nėra aukščiausia būsena Žemėje ir tai nėra ideali būsena Žemėje, tokia yra dabartinė Žemės realybė, ir turime būti praktiški realistai ir sakyti, kad dabartinėmis sąlygomis daugumai žmonių reikia valgyti mėsą – tokia tiesiog yra praktinė realybė.

Ir mes anksčiau kalbėjome, ir aš apie tai anksčiau kalbėjau savo diktavime, kad galite turėti šį požiūrį į Žemę, ir daugelis dvasingų žmonių turi šį požiūrį, kad tam tikri dalykai neturėtų čia vykti, ir galite turėti požiūrį, galbūt grindžiamą budizmo filosofija, kad neturėtumėte pakenkti nė vienai protą turinčiai būtybei ir jokiai gyvybės formai. Galite tai turėti iš ankstesnių gyvenimų, kad neturėtumėte skriausti gyvūnų ir todėl neturėtumėte valgyti mėsos.

Tačiau turite čia pažvelgti į didesnį paveikslą ir suvokti, kad negalite tiesiog nuspręsti: „Jeigu nevalgau mėsos, tai reiškia, kad nekenkiu gyvūnams“, nes jūs gyvenate aplinkoje, kuri yra visuma, ir vienintelis būdas, kuriuo jūs, žmonės, galėtumėte išvengti kenkimo gyvūnams, mano mylimieji, būtų nusižudyti. Nes jeigu gyvenate name, tuomet ten, kur dabar yra šis namas, galėjo būti pieva arba miškas, kur galėjo gyventi gyvūnai. Taip pat turite suprasti, kad Žemės planeta turi hierarchinę struktūrą, ir šios hierarchinės struktūros viršūnėje yra žmonės, o tai reiškia, kad visos kitos gyvybės formos idealiu atveju turėtų tarnauti žmonėmis ir prisidėti prie žmonių augimo bei egzistavimo.

Štai kodėl sakiau, kad elementaliai, kai jie kuria gyvūnus, tai jiems leidžia atlikti savo tarnavimą, kai valgote jų mėsą. Žinoma, turite tai daryti atsakingai ir neturėtumėte versti gyvūnų bereikalingai kentėti ar žudyti juos brutaliais būdais. Ir vis dėlto, dabartinėje situacijoje tokia tiesiog yra praktinė realybė. Na ir dabar, tai nereiškia, kad jūs būdami dvasingu žmogumi negalite priimti sprendimo: „Aš nenoriu valgyti mėsos.“ Tame nėra nieko blogo, išskyrus tai, kad turite suvokti, jog daugeliui žmonių tai gali būti pavojinga jų sveikatai.

Tad būdami dvasingu žmogumi jūs, visų pirma, turėtumėte mėginti susiderinti su savo kūnu, ir jeigu gaunate aiškų intuityvų pajautimą, kad jūsų kūnas gali funkcionuoti nevalgydamas mėsos, tuomet galite priimti sprendimą nevalgyti mėsos. Tačiau yra daug dvasingų žmonių, kurie priėmė kažkokią idėją, kažkokį įsitikinimą ir tuomet nusprendė: „Aš nevalgysiu mėsos, nes…“ kad ir kokia būtų jų priežastis, ir tuomet jie primetė šį įsitikinimą savo fiziniam kūnui, ir tai iš tiesų nepadeda jiems dvasiškai progresuoti, nes tai, tam tikra prasme, stiprina atskirties sąmonę.

Matote, mano mylimieji, kai pradedate įveikti atskirties sąmonę, jūs taip pat įveikiate šį negatyvų nusistatymą, kurį daugelis dvasingų žmonių turi į savo fizinį kūną. Pradedate labiau susiderinti su savo fiziniu kūnu ir todėl galite intuityviai pajausti, ko reikia jūsų fiziniam kūnui, kad galėtų funkcionuoti optimaliame lygmenyje dabartinėse Žemėje egzistuojančiose sąlygose. Ir kaip sakiau, jeigu intuityviai pajaučiate, kad jūsų kūnui nereikalinga mėsa, tuomet nėra nieko blogo pasirinkti nevalgyti mėsos, tačiau įsitikinkite, kad jūsų intuicijos jausmas yra švarus. Negalite turėti švarios intuicijos, jeigu savo išoriniu protu esate priėmę labai stiprų įsitikinimą, kad yra blogai valgyti mėsą, nes tuomet negalite susiderinti su savo kūnu ir pajausti, ko reikia jūsų kūnui.

Vėlgi, matote, egzistuoja tam tikras etapas dvasiniame kelyje. Galėtume sakyti, kad žmonės, kurie dar tik pradeda eiti dvasiniu keliu, yra labai panašioje sąmonės būsenoje kaip vidutinis žmogus, o vidutinis žmogus turi tam tikrą sąmonės lygį. Kai pradedate eiti dvasiniu keliu, jūs paprastai, ir dažnai labai greitai, persijungiate į aukštesnį sąmonės lygį. Pradedate suvokti daug įvairių dalykų, ir daugeliui žmonių tai reiškia, kad jie tampa jautresni, ir būtent dėl to jie dažnai tampa atviri šiems įsitikinimams, kurie ateina iš mūsų taip vadinamo juodai balto mąstymo, kurie yra labai aiškūs ir ryžtingi: „Tą daryti yra blogai, aną daryti yra blogai.“ Ir čia, vėlgi, daugelis žmonių tampa jautrūs šiam įsitikinimui, kad: „O, mėsa valgyti yra blogai. Blogai yra žudyti gyvūnus. Neturėtumėte daryti to, neturėtumėte daryti ano“, ir tai, vėlgi, yra priimtina tam tikrame kelio etape.

Tačiau mes perduodame šiuos mokymus žmonėms, kurie yra aukštesniame lygmenyje arba kurie yra pasiryžę pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir pakilę į tą lygmenį, įveikiate juodai baltą mąstymą, pasiekdami aukštesnį suvokimo lygmenį, kuriame imate matyti daugiau niuansų, tampate atviri praktinei realybei, kurioje galite sakyti: „Ko reikia mano kūnui, kad jis galėtų funkcionuoti?“ Ir jeigu jaučiate, kad jūsų kūnui reikia mėsos, tuomet ją valgote ir nejaučiate dėl to kaltės.

Žinoma, mano mylimieji, galite mėginti pirkti mėsą ten, kur gyvūnai yra auginami geriausiomis įmanomomis sąlygomis, kuriose jie yra nužudomi „humaniškiausiomis“, taip sakant, sąlygomis, ir nekyla nė menkiausios abejonės, kad ateis momentas, ateis daug tokių momentų, kai visuomenės vis labiau įsisąmonins būtinybę geriau elgtis su gyvūnais. Žinoma, ateis toks momentas, kai žmonės nebevalgys mėsos, kai niekas, ar bent jau labai mažai žmonių planetoje valgys mėsą, tačiau tai įvyks dar ganėtinai tolimoje ateityje, ir dauguma jūsų savo dabartiniame gyvenime to nesulauksite.

Tad, vėlgi, turite būti praktiški realistai, neturėtumėte turėti šių labai fiksuotų įsitikinimų apie tai, ką turėtumėte ir ko neturėtumėte daryti. Nes ateina tas momentas, kai turite pakilti virš tokių įsitikinimų ir imti daug labiau klausyti intuicijos, daug labiau susiderinti su savo konkrečia situacija ir su savo konkrečiu kūnu, ir ko jam reikia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels