Dangus

Genetiškai modifikuotas maistas

Klausimas: Ar galėtų mokytojai pakomentuoti apie genetiškai modifikuotą maistą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais.

Na, mano mylimieji, nėra nieko Žemėje, kas būtų visiškai juodai balta, kaip jūs jau pradedate suvokti. Tad turite suprasti, kad susiduriame su labai sudėtinga problema Žemėje. Mūsų tikslas yra pakelti sąmonę, įkūnyti Aukso Amžių, išdanginti puolusias būtybes iš šios planetos ir daugelis kitų panašių tikslų. Tačiau atotrūkis tarp aukščiausio tikslo, kurio viziją Sen Žermenas turi Aukso Amžiui, ir tos būsenos, kurioje planeta yra šiuo metu, iš tiesų yra labai didelis, ta prasme, kad Sen Žermeno turima vizija reikalauja tokių didelių šuolių sąmonėje, jog daugumai žmonių tai būtų sunku net įsivaizduoti. Tad turime dirbti su tuo sąmonės lygiu, kurį dauguma žmonių turi šiuo metu, o tai reiškia, kad kai kuriais atvejais mes iš tiesų naudojame, ir netgi perduodame tam tikras idėjas, kurios toli gražu nėra pačios aukščiausios. Tačiau jos gali pasitarnauti kaip tarpinis žingsnis, galintis padėti planetai vienu ar kitu būdu pasistūmėti į priekį. Tad turite suprasti, kad kartais susiduriame su labai sudėtingu iššūkiu. Ar turėtume perduoti tam tikrą idėją, kuria naudojantis būtų galima sukurti naujos rūšies technologiją, puikiai žinodami, kaip puolusios būtybės gali piktnaudžiauti šia technologija, bet vis tiek matydami, kad ji gali pasitarnauti kažkokiam pozityviam tikslui?

Ir didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrėme, buvo idėjų, atvedusių prie atominės bombos sukūrimo, perdavimas. Mes, žinoma, iš karto galėjome matyti planetinio atominio karo potencialą, galintį iš esmės sunaikinti visą planetą. Mes taip pat matėme, kad žmonija buvo priėjusi ciklą, ir tam iš tiesų buvo labai gili priežastis, kurios dar neatskleidėme, tačiau atskleisime ateityje, kuriame karai galėjo įgyti vis didesnę griaunamąją jėgą su įprastiniais ginklais. Ir vienintelis dalykas, galintis realistiškai sustabdyti šį procesą buvo perduoti ginklą, kurio panaudojimo pasekmės būtų tokios siaubingos, jog net ir labiausiai karo ištroškę žmonės būtų priversti gerai pamąstyti prieš naudodami šį ginklą.

Tad matote, yra daug ir kitų technologijų, kurias perduodami susiduriame su panašia dilema. Idealiame scenarijuje, Aukso Amžiuje įvyks tam tikri pokyčiai, kurie bus atnešti vien per sąmonę. Tačiau kaip tarpinį žingsnį, kadangi negalime taip greitai pakelti žmonijos į tą lygmenį, mums kartais tenka perduoti technologinius sprendimus, kurie pastūmėja žmones arba planetą į priekį. Tad matote, Sen Žermenas tai iš tiesų darė nuo pat savo pakylėjimo, kuomet jis, pavyzdžiui, matė, kad dauguma žmonių tiek daug laiko ir dėmesio skyrė pragyvenimui užsidirbti, jog jiems visiškai neliko laiko ir dėmesio, kuriuos būtų galėję skirti ėjimui dvasiniu keliu, tad jis matė, jog vienintelis realistiškas būdas pakeisti šią situaciją yra perduoti technologiją, kuri leistų žmonėms pasigaminti tai, ko reikia fiziniam kūnui išmaitinti, neįdedant tiek daug darbo. Ir būtent dėl to jis perdavė daug įvairių technologijų, leidusių žmonėms pasigaminti daugiau maisto ir kitų dalykų, su mažesnėmis žmonių darbo sąnaudomis. Ir mes susiduriame ir su kitomis tokiomis dilemomis, kuomet kartais mums tenka imtis tam tikrų priemonių. Ir jūs, pavyzdžiui, matote, kad viena iš problemų, su kuria susiduriame, yra, žinoma, tokia, jog mes žinome, kad planeta yra sukurta išmaitinti dešimt milijardų gyvybės srautų, ir Aukso Amžiuje planetoje iš tiesų gyvens dešimt milijardų gyvybės srautų. Iš tiesų matote, kad kai kurie mokslininkai ir futuristai jau pradėjo kalbėti apie tai, kad populiacijos augimas nebus begalinis, ir iš tiesų ateis toks momentas, kai populiacijos augimas sulėtės ir planetos populiacija stabilizuosis, ir kai kurie iš jų netgi prognozuoja, kad tai įvyks pasiekus 10 milijardų žmonių ribą.

Tačiau mes jau daug, daug metų matėme, kad vienintelis būdas nuversti puolusių būtybių valdžią Žemei iš tiesų yra padidinti populiaciją. Mes jau anksčiau sakėme, kad jeigu grįžtumėte į viduramžius ir pažvelgtumėte į feodalines visuomenes, kuriose iš esmės turėjote agrarinę ekonomiką, toje visuomenėje galėjo gyventi tik tam tikras skaičius žmonių, priklausęs nuo to, ką ši visuomenė sugeba pagaminti, nuo to, kiek maisto gali būti pagaminta. Tad kai buvo perduotos tam tikros technologijos ir žinios, sumažinusios kūdikių mirtingumą ir tam tikrų ligų paplitimą, ir pailginusios gyvenimo trukmę, matėte, kad populiacija pradėjo augti, ir tiesiog atėjo momentas, kai feodalinės visuomenės nebegalėjo būti išsaugotos, nes jos nebegalėjo išmaitinti išaugusio žmonių skaičiaus, ir kai žmonės susidūrė su badavimu ir mirtimi, jie ryžosi drastiškam žingsniui – politinės tvarkos nuvertimui, kurią prieš tai manė nesant galimybių nuversti arba manė, kad neturėtų jos nuversti, nes būtent tokia yra nustatyta tvarka, suteikusi jiems stabilumo pojūtį.

Tad matote, populiacijos augimas šiandien taip pat tebėra labai svarbus veiksnys, metantis iššūkį status quo, ne tik tam tikrose šalyse, bet net ir visos planetos mastu. Mes jau anksčiau sakėme, kad turtingos pasaulio šalys iš esmės dabar gyvena kaip feodaliniai lordai, o didelė pasaulio dalis gyvena tarsi valstiečiai, tačiau dabar jų skaičius taip stipriai auga, kad jie nebegali išsimaitinti, o tai reiškia, kad planetinė tvarka turi būti nuversta ir turtingos šalys turi pradėti daugiau dalintis, ir taip pat daugiau turto yra sukuriama vargingose šalyse.

Tad, žinoma, kai populiacija išauga, mes matome: ką turėtume daryti, kad būtų pagaminama pakankamai maisto populiacijai išgyventi? Ir matote, kad dėl žemesnės sąmonės būsenos, kurią turi planeta, egzistuoja tam tikros ligos, puolančios tam tikrus augalus, ir todėl buvo nuspręsta perduoti technologiją, kurios pagalba mokslininkai galėtų pradėti modifikuoti tam tikras augalų rūšis, kas jiems leistų pagaminti daugiau maisto ir su tam tikromis ligomis būtų galima susidoroti genetiniame lygmenyje, užuot purškus augalus chemikalais, kurie taip pat patenka į maistą, o iš jo į kūną ir taip toliau.

Tad tuo noriu pasakyti, jog genetiškai modifikuotas maistas toli gražu nėra idealus sprendimas. Tai nėra ilgalaikis sprendimas, ir, žinoma, kai mokslininkai, ypač tie, kurie turi materialistinį požiūrį į gyvenimą, pradeda žaisti su genetiniu kodu, visada egzistuoja potencialas, kad jie netyčia gali kažką klaidingai padaryti, arba specialiai gali mėginti kažką padaryti, kas leistų puolusioms būtybėms įgyti didesnę kontrolę ar netgi leistų joms sukurti sąlygas, kurios pradėtų mažinti populiacijos skaičių, ir todėl jos pradėtų manyti galinčios sugrąžinti viską į tą būseną, kurioje turėjo didesnę kontrolę. Tad taip, genų keitimu, tiek maiste, tiek žmogaus kūne, iš tiesų gali būti piktnaudžiaujama. Jūs, pavyzdžiui, matėte XX-ojo amžiaus devintajame dešimtmetyje dedamas pastangas sudaryti išbaigtą žmogaus genomo žemėlapį. Ir varomoji šių pastangų jėga buvo tai, kad kai kurie žmonės manė, jog tai leis nustatyti tam tikras ligas sukeliančius genus, ir tuomet bus įmanoma sukurti kažkokią medicininę technologiją arba medikamentus, kurie galės modifikuoti šiuos genus ir šitaip pašalinti ligą. Tačiau varomoji viso to jėga buvo tam tikros kompanijos, kurios rimtai tikėjo galėsiančios išsiimti patentą ir įgyti monopolį tam tikrų ligų gydyme, šitaip uždirbdamos milžiniškus pinigus. Taip pat buvo net ir dar negatyvesnes intencijas turinčių žmonių, kurie tikėjosi, kad tai jiems leis pakeisti žmonių genus, kad, pavyzdžiui, vaikų gimstamumas būtų tam tikru laipsniu sumažintas, ir populiacija nustotų augti, nes vaisingumas būtų sumažintas genetinėmis manipuliacijomis. Ir kai kurie iš jų vis dar tuo tiki ir vis dar tebemėgina tai pasiekti.

Tačiau esminis dalykas, liečiantis genetiškai modifikuotą maistą, tiesiog yra toks: yra daug žmonių, didžioji žmonių Žemėje dalis, kurie yra tokiame žemame sąmonės lygyje, kad jiems svarbiausias dalykas yra fizinio kūno išgyvenimas, idant jie galėtų turėti galimybę būti įsikūnijime. Ir šiems žmonėms genetiškai modifikuotas maistas iš esmės nedaro didelio poveikio, nei jų fiziniam kūnui, nei apskritai jų gyvenimui. Poveikis jų atveju yra visiškai nereikšmingas. Tačiau reikšminga yra tai, kad jie turi maisto, kurį gali valgyti, tad jiems yra geriau valgyti genetiškai modifikuotą maistą negu mirti iš bado arba gyventi nuolat neprivalgius, ir šitaip turėti menkesnes galimybes gyvenime dėl nuolatinio neprievalgio.

O tuomet taip pat yra žmonių, kurie turi aukštesnį sąmonės lygį, ir jie priklauso aukščiausiems dešimčiai procentų, patiems dvasingiausiems žmonėms. Ir vėlgi, poveikis jums yra nereikšmingas, kadangi, kaip žinote ir kaip mes jums sakėme, jūs nesate apibrėžti savo genų. Jūsų kūnai yra veikiami jūsų genų, tačiau jūsų dvasinis augimas nėra veikiamas, kai pakylate virš 48 sąmonės lygmens. Tiesą sakant, netgi kai pakylate virš 48 sąmonės lygmens, iš tiesų pradedate transcenduoti fizinio kūno daromą įtaką, ir eidami asmeninio meistriškumo kursu, ir eidami link 96 lygmens, pasiekiate tašką, kuriame fizinis kūnas vis mažiau veikia jūsų dvasinį augimą. Kūnas nebestabdo jūsų dvasinio augimo, tad, vėlgi, galite pažvelgti į gyvenimą, galite pažvelgti į žmones, galite pažvelgti į tai, kad turite tam tikras ligas arba turite tam tikras tendencijas, ir galite sakyti, kaip yra populiariai sakoma: „O, bet tai yra mano genuose.“ Tačiau, kaip jums sakėme, fizinis kūnas yra trijų aukštesnių kūnų produktas, tad liga nėra vien jūsų genuose. Ji taip pat yra ir jūsų trijuose aukštesniuosiuose kūnuose. Tad galite būti gimę į šeimą, kuri turi ilgą istoriją, perduodama tam tikrą ligą iš kartos į kartą, tačiau šia liga jūs sergate ne dėl to, kad gimėte į tą šeimą. Jūs gimėte į tą šeimą, nes jau turėjote ligos sąmonę savo trijuose aukštesniuose kūnuose. Būtent dėl to, daugumoje atvejų, prisitraukėte į tą situaciją, nes norėjote priversti save konfrontuoti tą sąmonę ir įveikti tą sąmonę.

Tad galėtume sakyti, jog priežastis, dėl kurios neperdavėme daug mokymų apie genetiškai modifikuotą maistą, yra ta, jog nelaikome to viena didžiausių kliūčių, dėl kurios norėtume, kad išsakytumėte prašymus. Žinoma, šioje srityje iš tiesų įvyks pokyčiai. Akivaizdu, kad ateis toks momentas, kai jums nebereikės fiziškai modifikuoti maisto, nes sąmonei kylant, tiek augalų, tiek žmonių kūnų genai pasikeis. Tikrasis būdas pakeisti genus yra pakeisti sąmonę, ir tai nutiks mums judant tolyn į Aukso Amžių. Tačiau kaip tarpinį žingsnį, mes nusprendėme esant būtina perduoti žinias ir technologiją fiziškai modifikuoti genus, nes tai trumpalaikėje perspektyvoje galėjo padaryti didesnį pozityvų poveikį, padedant žmonėms išgyventi vargingose šalyse, nei negatyvų poveikį. Tad pozityvus poveikis nusvėrė negatyvų poveikį, ir todėl mes perdavėme šią technologiją. Akivaizdu, kad ateis toks momentas Aukso Amžiuje, kai taps nebereikalinga fiziškai modifikuoti genus, tačiau tam yra būtinas nemažas sąmonės pakilimas, kurį pasiekti prireiks ne vieno dešimtmečio.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels