Dangus

Kenksmingos vibracijos iš aplinkos

Klausimas: Pastaruosius šešis mėnesius gyvenau Faradėjaus narve. Turiu netoliese esantį namą. Nežinau šio žodžio angliškai, tačiau pažįstamas dzen meistras sakė, kad tai yra dėl mobiliojo ryšio bokštų radiacijos. Mano gyvenama vieta yra izoliuota ir turi specialią ventiliaciją. Izoliavau ją dėl to, kas nutiko mano draugui, kuris gyveno po mobiliojo ryšio bokštais ir labai susirgo. O dabar aš ten gyvenu. Jis taip pat yra ant grindų (Faradėjaus narvas) ir turiu problemų su akimis. Kartais kiti žmonės atėję pas mane sako, kad yra labai sausa. Ir aš tuomet galvoju: „O Dieve, ar gerai aš čia padariau?“ Man visą laiką šąla kojos, ir tai siejasi su tuo, ką sakėte apie laisvą valią, mes iš tiesų turime laisvą valią kažką daryti ir ypač visuomenė. Ar aš padariau kažką per daug, ar save naikinu dėl to, kad mano namas nekvėpuoja? (Kitas mokinys papildo klausimą: Kai užblokuojate žemę, atskiriate save, elektronai nekyla per jūsų kūną, aš pirmiausia nedėčiau jokių skydų ant grindų blokų, turėtumėte basomis kojomis vaikščioti žeme. Turiu omenyje įsižeminimą.) Bet aš esu labai jautrus. Kimas: Tai kokiu atstumu gyveni nuo tų mobiliojo ryšio bokštų? Mokinys: Labai arti, per 1-2 gatves.

Atsakymas iš Pakylėtosios Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Akivaizdu, kad egzistuoja tam tikros vibracijos, kurios nėra sveikos, ir akivaizdu, kad geriausias sprendimas tokioms problemoms yra persikelti kuo toliau nuo radiacijos šaltinio. Kuo didesniu atstumu galite gyventi, tuo jums bus geriau. Taip pat tiesa yra ir tai, kad saugodamiesi ir izoliuodamiesi nuo žemės iš tiesų paveikiate savo energetinį lauką ir fizinį kūną, ir ilgalaikėje perspektyvoje jums tai gali pakenkti. Jeigu pažiūrėtumėte, ką sakiau apie mitybą, turite nuspręsti, kad gyvenate draugiškoje visatoje. Todėl taikote tam tikras praktines priemones, tačiau nesiimate tokių kraštutinių priemonių, visiškai save izoliuodami.

Tai tiesa, kad egzistuoja tam tikri praktiški sprendimai, kurie gali jums padėti, tačiau taip pat turite būti atviri galimybei, kad kartais persikėlimas į kitą vietą yra vienintelė galimybė. Kalbu čia bendrąja prasme, kadangi, kaip sakėme, nenorime jums duoti specifinių asmeninių nurodymų iš išorinio šaltinio, bet duosime juos jums individualiai, iš vidaus. Tad taikykite kitas priemones ir žiūrėkite, ar jos jums padeda, o jeigu ne, tuomet pagalvokite apie persikėlimą gyventi kitur.

Klausimas: Ar įmanoma apsisaugoti su šviesos stulpu ir jo viduje degančia violetine liepsna?

Motina Marija: Mes per daugelį metų perdavinėdami diktavimus matėme mokinius reaguojant įvairiais būdais. Visada siekiame padėti jums išvengti bet kokių kraštutinumų. Visada siekiame padėti savo mokiniams atrasti pusiausvyrą. Egzistuoja pusiausvyra, kuomet suvokiate, kad dvasinės šviesos iškvietimas, apsaugos iškvietimas, gali jus apsaugoti nuo daugelio dalykų, tačiau egzistuoja tam tikri fiziniai dalykai, kai nepakanka kviesti šviesą. Taip pat turite imtis praktinių, fizinių priemonių.

Tarp pakylėtųjų mokytojų mokinių jau daugelį metų sklando anekdotas, kad vieną kartą žmogus važiavo autostrada ir jam nuleido ratą. Jis sėdėjo mašinoje ir tris valandas kalbėjo šaukinius, galvodamas, kad tai kažkaip atneš sprendimą, kol galiausiai išlipęs iš automobilio pasikeitė ratą. Matote, mano mylimieji, dvasinės šviesos iškvietimas neatstoja praktinių, fizinių veiksmų.

Jūs, žinoma, galite naudotis dvasine apsauga, galite taikyti tam tikras priemones kaip apsaugą nuo vibracijų, tačiau ateina toks momentas, kai turite susiderinti ir tarti: „O gal man tiesiog reikėtų pasitraukti iš šios situacijos?“ Jūs, žinoma, suvokiate gyvenantys draugiškoje visatoje, tačiau tam tikros vietos toje visatoje yra draugiškesnės už kitas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels