Klausimas apie mikroschemų implantavimą žmonėms

Klausimas: Putinas pasirašė čipavimo įsakymą, tai yra, mikroschemų implantavimo žmonėms įsakymą, kuris turės būti pradėtas vykdyti Rusijoje 2025 metų pradžioje. Rusijos bankas „Sberbank“ pradėjo vykdyti mikroschemų implantavimą su savanoriais, tuo būdu paversdamas žmones biologiniais objektais. Ir Rusijos valdžia techniškai stumia žmones atiduoti fizinius pinigus. Kokie būtų jūsų komentarai apie tai? Ką dvasingi žmonės turėtų daryti, jeigu tai bus pradėta įgyvendinti prievartiniu būdu? Kaip čipavimas siejasi su moraliniu, etiniu ir dvasiniu gyvenimu? Ar žmonės turėtų to bijoti? O kaip dėl biometrinių duomenų, kaip turėtume dėl to jaustis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, mano mylimieji, yra akivaizdu, kad pakylėtieji mokytojai nepalaiko kompiuterinių mikroschemų implantavimo žmonėms. Žinoma, yra tam tikrų sričių, kur šios rūšies technologija gali būti panaudota, jeigu tai tėra mikroschema, kurios vienintelė paskirtis yra nustatyti, kur yra žmonės ir juos atpažinti, tuomet tai nebūtinai yra visiškai destruktyvi technologija. Jau matote, kad yra žmonių, bijančių, kad gali būti pagrobti, ar kad pagrobti gali būti jų vaikai, ir jie pasirinko įsisiūti mikroschemą, kad juos būtų galima rasti. Taip pat ir su žmonėmis, kurie gali dirbti tyrinėtojais ir, pavyzdžiui, vykti į Antarktidą, kur jie gali pasiklysti blogomis oro sąlygomis.

Nesakau, kad nėra teisėtų, konstruktyvių šios technologijos panaudojimo atvejų. Tačiau bendrai paėmus, jeigu tai yra primetama populiacijai, yra akivaizdu, kad pakylėtieji mokytojai jokiais būdais to nepalaiko.

Tad ką turėtumėte daryti, jeigu jūsų šalies valdžia padaro tai privalomu dalyku? Na, turite pripažinti, jog nėra tiesa, kad mikroschemos implantavimas į jūsų kūną paverstų jus daiktu ar biologine būtybe, jau yra daug žmonių, į kurių kūną buvo įdiegti įvairūs dirbtiniai, žmonių sukurti įrenginiai. Tad vis tiek būtų įmanoma būti dvasingu žmogumi ir eiti dvasiniu keliu, net jeigu tai nutiktų.

Jūs, žinoma, galite pažvelgti į situaciją savo šalyje ir galite pažvelgti į potencialą tam paprieštarauti, surengti protestus prieš šį dalyką, sukurti judėjimą prieš šį dalyką arba dalyvauti tokiame judėjime – įvairiais būdais tai palaikyti. Tačiau jeigu tai nėra įmanoma dėl jūsų šalyje egzistuojančios situacijos, tuomet galite pamąstyti apie tai, kad galbūt jums reikėtų emigruoti, palikti šią šalį, jeigu jaučiate pakankamai stiprius jausmus šiuo klausimu.

Kita vertus, jūs taip pat galite priimti požiūrį, apie kurį kalbėjo Jėzus: „Kas ciesoriaus, atiduokit ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ Kitaip tariant, jeigu jūsų dangiškajame plane nėra numatyta dalyvauti kažkokiame sukilime prieš valdžią, kuriame galite būti nužudyti ir paimti iš įsikūnijimo, tuomet turite daryti tai, kas būtina, kad galėtumėte išgyventi savo šalyje. Ir tuomet toliau einate savo dvasiniu keliu ir keliate savo sąmonę, tuo būdu palaipsniui transformuodami kolektyvinę sąmonę ir, praėjus kuriam laikui, atverdami galimybę atsirasti naujai valdžios formai.

Vėlgi, yra akivaizdu, kaip kalbėjome apie Sovietų Sąjungą, kad kuo daugiau Rusijos valdžia naudos prievartą prieš savo piliečius, tuo labiau ji sutrumpins savo gyvavimo laiką ir paruoš dirvą valdžios reformai. Mes jau anksčiau sakėme, kad Vladimirą Putiną įsikūnijime dirbtinai laiko būtent Rusijos žmonės. Ir viskas priklauso tik nuo to, kada bus pasiektas tas kritinis taškas, kuriame žmonėms bus gana jį palaikyti ar juo tikėti ir nenorėti pripažinti, ką jis daro, siekdamas išsilaikyti įsikūnijime.

Kitaip tariant, kai pakankamai žmonių suvoks, kas vyksta Rusijoje, kas įvyko Putinui valdant, ir nuspręs, jog jie nebenori tokios valdžios, galės ateiti momentas, o tiksliau, ateis šis momentas, kai Putinas bus paimtas iš įsikūnijimo. Ir nebus nieko, ką valdžios aparatas, kuris jį palaiko, galės dėl to padaryti, kai žmonės dėl to apsispręs savo protuose.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels