Ką daryti su jaunimo alkoholizmu

TEMOS: Suteikite žmonėms tikslo pajautimą – auginkite supratimą apie alkoholio poveikį smegenims – alkoholis yra lėtai veikiantis nuodas, vedantis prie socialinių ir sveikatos problemų – žmonės nelaiko alkoholio problema – jaunimo organizacijos, skatinančios labiau holistinį gyvenimą būdą

Klausimas: Kalbėjai apie alkoholizmą. Ką galėtume padaryti, kad padėtume jauniems žmonėms, kurie turi problemų su alkoholiu? Ar tiesiog turėtume laikyti tyrą viziją dėl jų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Yra daug dalykų, kuriuos galima daryti ir kurie turėtų būti daromi, norint įveikti tokią problemą kaip ši. Tyros vizijos laikymasis yra svarbus dalykas, tačiau tai yra tik Alfa aspektas. Omega aspektas yra tai, kad reikia imtis veiksmų. Ir svarbiausias veiksmas būtų, kaip sakiau savo mokyme, sugrąžinti gyvenimo tikslo ir krypties pajautimą. To, žinoma, negalima pasiekti per vieną dieną, tačiau net ir to nebus gana. Taip pat yra būtina didinti supratimą apie alkoholio poveikį, reikalaujant atlikti daugiau tyrimų apie tai, kaip jis veikia smegenis ir smegenų vystymąsi, ypač paaugliuose.

Taip pat yra būtina pasisakyti prieš alkoholį ir kalbėti apie jį kaip apie socialinę problemą, net tik jaunimo tarpe, bet ir vyresnio amžiaus žmonėse, ir padėti visuomenei suprasti, kad tai yra tiksinti bomba, nes alkoholizmas yra labai lėtai veikiantys nuodai, kurie neišvengiamai sukuria sveikatos problemas, tačiau tik praėjus daugeliui metų. Ir todėl Europoje, kur daugelis šalių turi valstybės finansuojamą sveikatos priežiūros sistemą, turėtų būti iš tiesų įmanoma padėti žmonėms pamatyti, kad, jeigu alkoholizmui bus leista nekontroliuojamai plėstis, tuomet bus pasiektas taškas, kuomet išlaidos sveikatos priežiūros sistemai sugriaus šalies ekonomiką.

Tad yra daug būdų, kuriais galite kelti sąmoningumą, idant visuomenė suvoktų, kad tai yra problema, kurią reikia įveikti. Ir tai yra karaliaus naujų drabužių pavyzdys, kuomet problema žmonėms yra tokia pažįstama, kad jie nesugeba kažkaip nuo jos atsitraukti ir pamatyti, kad ji dabar jau seniai peržengė to, kas buvo praeityje, ribas – ir reikia su ja kažką daryti kitaip. Todėl, kad tiesiog negalite toliau leisti tam tęstis tokiu būdu, kaip tai tęsėsi iki šiol.

Tad naudokitės visomis jums prieinamomis priemonėmis, kurias jaučiate esant tinkamomis jums individualiai, augindami sąmoningumą apie šią problemą. Taip pat būtų įmanoma įkurti naujas jaunimo organizacijas, kurios skatintų sveikesnį gyvenimo būdą, ne religiniame kontekste, kas buvo daroma iki šiol, bet daug universalesniame kontekste. Nes galiu jums pasakyti, kad daugelis jaunų žmonių iš tiesų yra pasirengę vidiniuose lygmenyse priimti labiau holistinį gyvenimo būdą. Štai kodėl tarp jaunų žmonių matote augantį susidomėjimą organine mityba, suvokimą apie gamtos teršimo problemas, ir netgi domėjimąsi politika. Tad galite tuo pasinaudoti, kurdami jaunimo organizacijas, kurios šį sąmoningumą skatintų ir paverstų tai garbės reikalu jauniems žmonėms susilaikyti nuo alkoholio, narkotikų ir nevedybinio sekso, ne dėl to, kad tai diktuotų religija, o dėl to, kad jūs visomis jums prieinamomis priemonėmis jiems padedate suprasti, kad tai yra jiems patiems naudingiausia.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels