Klausimas apie narcizus, sociopatus ir psichopatus

Klausimas: Terminai narcizas, sociopatas ir psichopatas nurodo asmenybės sutrikimų kategoriją, kurią regis vis labiau daugelis žmonių šiandien ima sąmoningai suvokti. Ar galėtų mokytojai pakomentuoti, kaip šie sutrikimai išsivysto tam tikruose individuose, kodėl yra taip pavojinga su tokiais žmonėmis bendrauti ir kaip galėtume nuo jų apsisaugoti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, mes jau perdavėme jums įvairius mokymus, tiek kalbėdami apie fanatizmą, tiek ankstesniame atsakyme. Tačiau tiesiog pasakysiu, kad kas liečia šiuos jūsų taip vadinamus „sutrikimus“, yra labai labai svarbu, kad psichologai, psichiatrai ir kiti psichine sveikata besirūpinantys žmonės labiau įsisąmonintų šias koncepcijas ir išvystytų savo supratimą apie jas. Nes tai iš tiesų gali padėti atnešti naują suvokimą apie tai, ką kalbėjome, kalbėdami apie puolusias būtybes, kuomet žmonės net nežinodami puolusių būtybių termino, nesuprasdami, iš kur jos atėjo, bent jau galės atpažinti, kad egzistuoja tam tikri žmonės, kurie kitaip žiūri į gyvenimą, kurie neturi empatijos, jiems nerūpi, kokias jie sukelia pasekmes kitiems.

Tad galite matyti, kaip tai gali padėti žmonėms, tapusiems tokių žmonių aukomis, nustatyti, kas vyksta, pamatyti, kad egzistuoja problema, ir išsilaisvinti nuo to asmeniniame lygmenyje. Tai gali padėti visuomenei pasiekti tašką, kuriame žmonės suvoktų, kad negalėsime turėti demokratijos leisdami tokius asmenybės sutrikimus turintiems žmonėms užimti kokius nors svarbius postus visuomenėje. Šie sutrikimai gali išsivystyti, kaip jau apie tai kalbėjome, per traumą, kuri priverčia būtybes visiškai susikoncentruoti į save ir, žinoma, kai puolusios būtybės nupuolė, jos pasidarė visiškai susikoncentravusios į save.

Tačiau, kaip sakėme, net ir avatarai gali pasidaryti labai susikoncentravę į save ir todėl per keletą gyvenimų gali taip stipriai susitelkti į save, kad atitiks visus šioms kategorijoms priskiriamus bruožus. Tos kategorijos, kurios šiuo metu yra naudojamos, nebūtinai yra galutinis šių psichologinių sąlygų supratimas. Laikui bėgant šis supratimas bus gilinamas, atsiras kitos kategorijos, todėl kad jokie psichikoje egzistuojantys dalykai negali būti statiškai apibrėžiami. Tai privalo būti nenutrūkstantis procesas, per kurį jūs palaipsniui įgyjate vis gilesnį supratimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels