Dangus

Kodėl daugėja psichinėmis ligomis sergančių žmonių

Klausimas: Turiu klausimą apie psichines ligas šiuolaikiniame pasaulyje. Gyvename pasaulyje, kuris skendi depresijoje ir psichologiniuose sutrikimuose, ir tai yra nematomos ligos, veikiančios didžiulį skaičių žmonių, ir atrodo, kad šiomis ligomis šiais laikais serga vis daugiau ir vis jaunesnių žmonių. O šiuolaikinė medicina atrodo labai mažai tesugebanti padėti su šiomis problemomis ir bėdomis susiduriantiems žmonėms. Ir tiesiog norėjau paklausti, ar yra vilties nuo depresijos ir psichinių ligų kenčiantiems žmonėms kaip nors nuo to išsivaduoti, užuot praleidus visą savo gyvenimą tyliai kenčiant?

Atsakymas iš Pakylėtosios Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Raktinis žodis čia yra nematoma liga. Bet matote, mano mylimieji, psichinė liga nematoma yra tik todėl, kad mokslas į viską nori žiūrėti iš materialistinės perspektyvos. Žvelgiant iš mano, kaip Dangiškosios Motinos atstovės, perspektyvos, psichinė liga yra netgi labai matoma, ir aš galiu lengvai matyti emociniame, mentaliniame arba identiteto kūne egzistuojančius šablonus, iš kurių išsivysto psichinė liga.

Mokslas taip pat sugebėtų tai pamatyti, jei tik panorėtų pažvelgti už materialistinės paradigmos ribų; jis atrastų technologiją, kuri jau egzistuoja ir kuri leistų žmonėms pamatyti aukštesnius kūnus. Galėtumėte padaryti juos regimus kompiuterio ekrane, galėtumėte išmokti diagnozuoti ir pamatyti, kad štai tokia problema yra emociniame kūne, kurią reikia spręsti. Žinoma, mokslas taip pat turėtų palikti mechanistinę paradigmą, kurioje manote privalantys atrasti mechanišką regimų pasekmių priežastį, ir tuomet turite panaikinti šią mechanišką priežastį kažkokiu cheminiu vaistu, turinčiu mechanišką, fizinį poveikį.

Argi tai logiška, mano mylimieji, kai kalba eina apie psichinę ligą, kad sprendimą sugebate matyti tik fizinio, cheminio komponento pavidalu? Tame nėra absoliučiai jokios logikos. Ir taip pat nėra jokios logikos turėti psichologijos formą, kuri yra grindžiama visų už materialaus pasaulio ribų išeinančių dalykų neigimu, ir kuri siekia gydyti pasąmonėje egzistuojančią ligą, dirbdama vien su sąmoningu protu ir mėgindama padaryti pasąmoningus dalykus matomais, kas, daugeliu atvejų, yra neįmanoma, kol nesate išvalę emociniame arba mentaliniame kūne egzistuojančios energijos.

Tad vis daugiau žmonių yra pasmerkiami sirgti psichinėmis ligoms, kadangi mokslas atkakliai laikosi materialistinės paradigmos. Psichinių ligų augimas, vis didesnis jomis sergančių jaunų žmonių skaičius, yra tiesioginė pasekmė fakto, kad materialistinė paradigma jau kurį laiką yra atgyvenusi savo naudingumą. Suprantate, kad, jeigu grįžtume atgal į viduramžių prietarus, mokslinis mąstymas iš tiesų reprezentavo progresą, padėdamas žmonėms pakilti virš tam tikro lygmens, kuriame jie buvo įstrigę, ypač čia, Europoje. Tai nereiškia, kad mokslinis mąstymas būtinai turėjo išsivystyti į materialistinę paradigmą, kuri yra lygiai tokia pat represyvi kaip ir viduramžių katalikiška paradigma.

Tačiau net ir tai kurį laiką galima toleruoti, nes tai atnešė tam tikrą progresą, todėl mes, kai visuomenėje atsiranda nauja idėja arba tendencija, tariame: „Gerai, leisime žmonėms kurį laiką tai patyrinėti.“ Ir mes iš tiesų sustabdome kai kurias pasekmes, kurias jie kuriasi šiuo požiūriu. Būtent dėl to matėte tokį milžinišką technologinį progresą, tačiau taip pat ateina momentas, kuomet tariame: „Dabar žmonija jau turėjo pakankamai laiko pasisotinti šia patirtimi, šiuo noru sugrūsti viską į materialistinę pasaulėžiūrą, kurioje viskam egzistuotų mechaninis sprendimas. Atėjo metas suvokti, kad tai turi tam tikrus apribojimus, ir atėjo metas jiems pradėti ieškoti sekančio žingsnio. O jeigu jie to nedarys, tuomet mes nebegalėsime stabdyti pasekmių.“

Ir tuomet pasekmės pradeda materializuotis, iš dalies šiuo jūsų regimu vis sunkesnių psichinių ligų augimu. Ir matysite, kad tai vis stipriau pradės vykti labiau išsivysčiusiame pasaulyje, kadangi čia įsikūnijančios būtybės pasiekė tą sąmonės lygį, kuriame pagrindinis joms kylantis iššūkis nebėra fizinis, materialus pasaulis ir jų fizinis, materialus pragyvenimas ir išlikimas. Vietoj to, jų iššūkis yra pradėti dirbti su savo psichika, nes dabar jos turi laisvo laiko, leidžiančio joms dirbti su savo psichika.

Kadangi niekas joms nedavė supratimo apie tai, niekas jų nuo vaikystės nemokė, jos savanoriškai nedirba su savo psichika. O tai reiškia, kad matysite psichinės ligos pasireiškimą, kuri privers jas kažką daryti su savo psichologija. Žinoma, su savo psichologija jos savanoriškai nedirbo dėl materialistinės paradigmos, o dabar materialistinė paradigma neleidžia joms išsigydyti savo psichinės ligos.

Puikiai suprantu, kad tai kelia didžiules kančias. Su džiaugsmu padėčiau žmonėms palengvinti šias kančias, tačiau negaliu to daryti, jeigu jie nenori pažvelgti už materialistinės paradigmos ir prisiimti atsakomybę už save, pripažindami, kad yra dvasinės būtybės. Žinoma, iš tiesų egzistuoja viltis išspręsti bet kokias psichologines problemas, ir būtent dėl to perdavėme savo mokymus, perdavėme savo įrankius.

Jokiu būdu nesakome, kad mūsų per šį pasiuntinį perduoti mokymai ir įrankiai yra vienintelis būdas tai įveikti. Egzistuoja daug ir kitų dalykų, kurie jau buvo atnešti, bet dar daugiau jų bus atnešta ateityje, kai vis daugiau ir daugiau žmonių pradės palikti materialistinę paradigmą. Jeigu viskas klostysis pagal mano viziją, vos po dviejų trijų dešimtmečių psichinės ligos pasidarys labai retas reiškinys. Tačiau retas jis bus, žinoma, dėl to, kad dauguma žmonių nuo ankstyvaus amžiaus bus mokomi suprasti, kad gyvenimas yra darbo su savo psichika procesas. Ir tol, kol jie dirbs su savo psichika, nebus jokios būtinybės materializuoti krizių, kurias jūs šiandien vadinate psichinėmis ligomis.

Tačiau realybėje, tai nėra psichinė liga. Dauguma jūsų taip vadinamų psichinių ligų taip vadinamos yra dėl to, kad turite iškreiptą požiūrį į ligas. Galvojate, kad egzistuoja tam tikra normalumo būsena, o kai kažkas nutinka, kas netelpa į normą, tai yra liga, su kuria reikia kovoti. Tačiau iš tiesų daugelis fizinių ligų, ir didžioji dauguma psichinių ligų, yra ženklas, kad jums atėjo laikas pakeisti savo sąmonę. Kadangi to nedarote, gaunate vis griežtesnį priminimą, kad atėjo laikas pakilti į aukštesnį lygmenį.

Tai iš tiesų yra pačių žmonių susikurta situacija, kad, jeigu atėję į įsikūnijimą, pamirštų apie savo dvasinį progresą, jie norėjo turėti kažkokį mechanizmą, kuris galėtų jiems priminti, jog jiems reikia eiti šiuo keliu. Ir matote, kad daugelis žmonių čia atėjo iš dalies dėl to, kad norėjo patys progresuoti, o iš dalies ir dėl to, kad norėjo sukurti pokyčius visuomenėje, paskatindami visuomenę palikti materialistinę paradigmą. Vienas iš būdų tam įvykti yra psichinėms ligoms pasiekti epideminį mastą, kuomet pagaliau taptų akivaizdu, jog visuomenė negalės to įveikti per materialistinę paradigmą. Ir yra absoliučiai būtina ieškoti kitokio sprendimo.

Ir būtent apie tai kalbėjome: progresas gali įvykti jums patyrus krachą, susidūrus su krize, kuri jus priverstų keistis. Arba jis gali įvykti savanoriškai, nubundant vis didesniam žmonių skaičiui ir pradedant kažką daryti dėl šios situacijos. Jūs ir patys daugeliu atveju esate puikūs pavyzdžiai, kaip turėjote psichologinių problemų, tačiau turėjote pakankamai drąsos stoti į dvasinį kelią, pasinaudoti dvasiniu mokymu, ir įveikti šias problemas. Jūs galite tarnauti pavyzdžiais ir mokytojais kitiems, ir netgi galite tarnauti labiau tiesioginiu būdu kaip terapeutai, padėdami kitiems įveikti šias problemas. Jūs netgi galite, kai kurie iš jūsų, tarnauti visuomenės žadintojais, padėdami jai suvokti būtinybę palikti materialistinę paradigmą ir atrasti visiškai naują pasaulėžiūrą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels