Psichinės ligos: technologijos ir egzorcizmas

Klausimas: Per pirmąją klausimų ir atsakymų sesiją mano dėmesį patraukė vienas Motinos Marijos pasakytas pastebėjimas, tai yra, kad šiuo metu Žemėje jau egzistuoja technologija ir žinios, kurių pagalba būtų galima diagnozuoti psichines ligas aukštesniuose lygmenyse. Jau net ir dabar galėtume turėti tam tikrus metodus, kuriais galėtume vizualizuoti, kas vyksta aukštesniuose lygmenyse. Ir dar su tuo susijęs klausimas: noriu sužinoti, kokios yra psichinių ligų priežastys. Girdėjau, kad tai gali būti problemos su sielos fragmentacija, tai gali būti išorinių jėgų įsiveržimas; o kas liečia šias išorines jėgas: kaip galime atsikratyti padarų, ir ar, pavyzdžiui, šiam tikslui būtų galima naudoti egzorcizmą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Psichinės ligos, žinoma, yra labai plati tema, ir jų priežasčių yra daug. Šiuo metu prieinama technologija yra tokia, kad turite tam tikras skaitmenines kameras, kurios gali būti suderintos taip, kad iš tiesų parodytų tris aukštesniuosius kūnus: emocinį, mentalinį ir identiteto. Šiuo metu nėra nė vieno žmogaus, kuris turėtų supratimą apie tai, tačiau technologiją labai greitai būtų galima pritaikyti ir išvystyti, kad ji galėtų rodyti trijų aukštesnių kūnų būseną. Todėl galėtumėte naudotis skaitmeniniais vaizdais, iš kurių galėtumėte pamatyti, kad egzistuoja tam tikri energetiniai šablonai, kurie visada yra pas tam tikra psichine liga sergančius žmones, ir todėl galėtumėte pradėti tai daryti.

Taip pat egzistuoja tam tikri pažangesni skeneriai, kurie šiuo metu yra naudojami fiziniam kūnui skenuoti, ir jie taip pat galėtų būti sureguliuoti taip, kad rodytų daugiau nei fizinį kūną. Tiesą sakant, yra su šiomis technologijomis dirbančių žmonių, kurie jau pamatė, kad šie skeneriai gali parodyti daugiau, tačiau jie tai laiko „triukšmu“, ir todėl daro viską, ką gali, mėgindami tai išfiltruoti ir neutralizuoti.

Tai yra technologija, kuri ne tokioje tolimoje ateityje ras platesnį pritaikymą, tačiau tam, žinoma, reikalingas tam tikras pokytis sąmonėje. Jau yra žmonių, alternatyvių gydūnų, kurie yra pradėję dirbti su šiomis technologijomis, ir tai, žinoma, yra pradžia. Tačiau laikui bėgant gali būti išvystyta daug daugiau dalykų, kai technologija įgis momentumą.

Na, o kas liečia psichines ligas, duosiu bendrą atsakymą. Šios ligos turi daug, daug priežasčių, ir tai yra tiesa, kad išorinės įtakos gali sudaryti didelę šių priežasčių dalį. Tačiau visada egzistuoja simbiozinis ryšys tarp vidaus ir išorės. Mes jau anksčiau sakėme, kad nėra jokios jėgos trijose aukštesnėse karalijose, trijuose aukštesniuose kūnuose, kuri galėtų prievarta įsibrauti į jūsų tris aukštesniuosius kūnus. Žinoma, fizinėje oktavoje yra visiškai įmanoma, kad kažkas gali ateiti ir fiziškai jus užpulti. Tačiau tai negalioja emocinei, mentalinei ir identiteto karalijai.

Galite pažvelgti į kai kuriuos labai, labai agresyvius demonus astralinėje plotmėje, kurie yra užvaldę kai kurių žmonių protus, tačiau jie nebūtų galėję to padaryti, jeigu patys žmonės nebūtų pasirinkę atsiverti jų įtakai. Tad raktas, absoliutus raktas išsilaisvinti nuo šios įtakos yra tai, kad žmogus privalo tai pamatyti, jis turi pamatyti savo padarytą pasirinkimą ir sąmoningai jį pakeisti.

Būtent todėl egzorcizmas, kaip jis tradiciškai buvo atliekamas katalikų bažnyčioje, iš tiesų nėra vaistas nuo psichinių ligų. Gali egzistuoti reti atvejai, kai žmogus yra taip stipriai apsėstas demono, jog tai, kad keletas žmonių sutelkia savo dėmesį į tą žmogų, priverčia demoną atsitraukti, tačiau daugeliu atvejų šis atsitraukimas yra laikinas. Tad egzistuoja tam tikras pagrįstumas tame, kad tam tikrą Kristiškumo lygį pasiekęs asmuo gali išvaryti tamsos dvasią iš žmogaus, tačiau, kaip matote net ir iš Biblijos, kur yra aprašoma, kaip Jėzus išvarė dvasias iš žmogaus, jos lengvai gali grįžti, jeigu žmogus nepakeičia pasirinkimo, kuriuo šias dvasias prisikvietė.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels