Dangus

Psicho-farmaciniai vaistai ir psichinės ligos

Klausimas: Ar antidepresantai veikia keturis žemesniuosius kūnus panašiu būdu kaip alkoholis ir kiti narkotikai? Ar jie silpnina mūsų gebėjimą kontroliuoti savo protą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2018 m.

Iš tiesų yra tam tikrų panašumų, tačiau antidepresantų yra labai daug, ir jų kiekvienais metais yra kuriama vis daugiau. Galėtume sakyti, kad yra skirtingų rūšių alkoholio, tačiau visos šios rūšys turi tą patį bazinį ingredientą – alkoholį, kuris veikia protą. Antidepresantų srityje egzistuoja daug didesnė įvairovė.

Jie iš tiesų veikia jūsų keturis žemesniuosius kūnus, tad negalite jų taip gerai kontroliuoti. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad toks ir yra žmonių, geriančių antidepresantus, išorinis tikslas, kai jie, pavyzdžiui, jaučia skausmą arba chaosą, arba stresą savo emociniame kūne, kurio nesugeba sąmoningai sustabdyti. Tad jie, tam tikra prasme, jaučiasi praradę kontrolę savo emociniam kūnui ir geria antidepresantus, kad atbukintų emocinį kūną ir nebesijaustų praradę kontrolę, tačiau, žinoma, tai jums nepadeda įgyti kontrolės emociniam kūnui, tai tiesiog jį atbukina, kuomet problema nebeatrodo tokia rimta, tačiau problemos tai neišsprendžia.

Na, ir dabar, žinoma, rinkoje taip pat egzistuoja psicho-farmacinių vaistų, kurie yra daugiau nei antidepresantai, bet turi ir kitų panaudojimo būdų. Kai kurie iš šių vaistų nedaug skiriasi nuo jūsų taip vadinamų psichodelinių narkotikų, ta prasme, kad jie gali įvairiais būdais labai negatyviai paveikti jūsų protą.

Nors dabartinėje situacijoje galėtume sakyti, kad egzistuoja praktinė būtinybė naudoti kai kuriuos iš šių vaistų rimtų ligų atveju, akivaizdu, kad ilgalaikėje perspektyvoje tai yra labai, labai primityvus mėginimas gydyti psichines ligas. Akivaizdu, kad egzistuoja daug geresnių metodų, ir kai kurie iš jų jau buvo atnešti į fizinę plotmę, tačiau jų į fizinę plotmę gali būti atnešta dar daugiau. Akivaizdu, kad yra tokių psichinių ligų, kaip kai kurie žmonės netgi yra patyrę, kad vienintelis realus sprendimas yra dvasinė apsauga. Turite apsisaugoti nuo tamsos jėgų, kurios nuolatos veržiasi į jūsų protą.

Vėlgi, psicho-farmaciniai vaistai negali sustabdyti tamsos jėgų, tačiau jie gali atbukinti jūsų protą, kuomet jos jūsų taip stipriai nebetrikdo. Ateinančiais dešimtmečiais atsiras daug gilesnis supratimas apie tai. Atsiras noras eksperimentuoti net ir su jūsų šiandien turimomis technikomis – šaukiniais ir invokacijomis, kadangi ateis toks momentas, kuomet kai kurie terapeutai tiesiog pasakys: Turime žmonių, kurie kenčia; turime eksperimentuoti, kad atrastume kažką, kas būtų veiksminga. Nėra svarbu, ką mes apie tai galvojame, tikime mes tuo ar ne. Vienintelis svarbus dalykas yra šis: ar tai padeda žmonėms? O jeigu tai padeda, tuomet galime tai naudoti.

Nesvarbu, ar suprantame, kaip tai veikia, ar ne, nesvarbu, ar pritariame bet kokiai už to slypinčiai filosofijai. Jeigu tai veikia, galime tai naudoti. Tai, žinoma, yra tikro mokslininko skiriamasis bruožas. Štai kodėl matote, kad kai kurie iš tų žmonių, kurie koncentruojasi į naujų vaistų kūrimą, nėra tikri mokslininkai. Jie dirba kompanijoms, kurių vienintelis rūpestis yra uždirbti pelną, kad ir kokį poveikį tai turėtų žmonėms. Už viso šito, žinoma, slepiasi puolusios būtybės, siekiančios sukurti vaistus, kurie galėtų sustabdyti žmonių Kristiškumą, kurie galėtų neleisti žmonėms pasiekti tam tikros Kristiškumo būsenos, atbukindami jų protus.

Yra puolusių būtybių, kurios iš tiesų norėtų pasiekti situaciją, kurioje visi žmonės Žemėje gertų antidepresantus, atbukinančius jų protą, kaip kai kuriais atvejais tą jau ir matėte, pavyzdžiui, Amerikoje, kuomet visas miestas gėrė Prozaką arba kuomet visas miestas buvo šeriamas opiatais, sukėlusiais įvairiausias priklausomybes. Ir akivaizdu, kai šitai matote, kad galite čia atpažinti puolusių būtybių pėdsakus, kurios užvaldė regimai gero norinčių žmonių protus ir privertė juos daryti šiuos veiksmus, kuriuos tegalima pavadinti beprotybe.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels