Daugelis dvasingų žmonių atstumia gyvenimą arba vengia gyvenimo

Klausimas: Jeigu mūsų sąmonės lygis yra aukštesnis už vidutinį, kodėl tokiai daugybei dvasingų žmonių yra sunku būti išoriniame pasaulyje ir gyventi gyvenimą taip, kai žmonės paprastai jį gyvena išoriškai? Daugelio dvasingų žmonių darbo gyvenimas yra labai chaotiškas ir jiems yra sunku uždirbti pinigus ir juos išsaugoti. Ir dvasingi žmonės apskritai atrodo menkiau sugebantys pakelti materialaus pasaulio iššūkius – kodėl taip yra? Kodėl egzistuoja šis neatitikimas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais.

Na, mano mylimieji, atsakymas yra knygoje – tai yra, knygoje rašome, jog daugelis į Žemę atėjusių avatarų patyrė labai didelį šoką, juos labai stipriai sutraumavo čia esančios sąlygos. Ir dėl to susikuriate – tai gali būti, apie ką mes kalbėjome – pyktį, tam tikrą apmaudą, tam tikrą nenorą iš tiesų dalyvauti gyvenime fizinėje oktavoje. Ir iš dalies tai gali būti dėl jūsų čia patirto šoko ir traumos. O iš dalies tai gali būti dėl to, kad jaučiate, jog viskas turėtų būti kitaip, kad buvote patyrę pasaulį, kuriame viskas buvo kitaip. Ir todėl pasąmonėje daugelis jūsų turite šią tendenciją sakyti, kad iš esmės atstumiate Žemę. Jūs iš esmės sakote: „Aš pilnai nedalyvausiu gyvenime, darysiu absoliutų minimumą, kurį privalau daryti, kad galėčiau fiziškai išgyventi.“

Ir todėl dažnai leidžiate aplinkybėms diktuoti, koks bus jūsų dirbamas darbas ir kiek ilgai jį dirbsite. Daugelis jūsų taip pat turite tam tikrą mechanizmą, kuomet siekiate išvengti skausmo, ir tai savo šaknimis iš tiesų siekia jūsų pirminę traumą, kurią patyrėte čionai atėję. Tačiau mėgindami išvengti šio pirminio skausmo, jūs susikūrėte tam tikrus kompensacinius mechanizmus, kuomet kai tik situacija atrodo sudirginanti jūsų žaizdą, jūs norite iš jos pasitraukti. Tad kai dirbate darbą, kuris atrodo užgaunantis jūsų žaizdas, jūs tiesiog jį paliekate ir mėginate susirasti kažką kita. Tad visas jūsų gyvenimas tampa šiuo mėginimu atrasti vietą, kurioje niekas nespaudinėtų jūsų mygtukų ir neliestų jūsų žaizdų. Tad šitaip jūs priiminėjate mūsų taip vadinamus vengimo sprendimus. Kuomet, užuot priėmę sprendimą apie tai, ko norėtumėte gyvenime, jūsų varomoji jėga yra tai, ko nenorite, ir jūs priiminėjate sprendimus, kurie, jūsų manymu, leis jums išvengti tai, ko nenorite. Tad vienintelė išeitis yra iš tiesų pažvelgti į tai, kas yra rašoma knygoje, pažvelgti į visą šį procesą ir nuspręsti, ar pasiekėte šį tašką, kuriame esate pasirengę palikti Žemę, ir jeigu jį pasiekėte, galite susitelkti į savo pakylėjimo siekimą. Tačiau dauguma jūsų dar ne visai esate pasiekę šį tašką, nes jums dar reikia pereiti tam tikrą fazę, kad taptumėte pasirengę palikti Žemę. Ir ši fazė yra tai, kad jums iš tiesų reikia priimti gyvenimą Žemėje ir dalyvauti jame su pozityviu nusiteikimu. Tai nereiškia, kad turite daryti tą patį, ką daro nedvasingi žmonės, tai tiesiog reiškia, kad priimate, jog čia esate. Priimate planetą tokią, kokia ji yra. Ir tuomet tariate sau: „Na, kol čia esu, kodėl neturėčiau gyventi geriausią gyvenimą, koks yra įmanomas? Kodėl tiesiog nesimėgauti buvimu čionai? Kodėl neturėčiau gerai jaustis būdamas žmogumi Žemėje? Kodėl neturėčiau gerai jaustis dėl savo gyvenimo? Kodėl neturėčiau gerai jaustis dėl planetos, kitų žmonių, fizinės oktavos?“ Priimkite gyvenimą, užuot mėginę jo išvengti.

Ir tuomet, jeigu sugebėsite atlikti šį šuolį, tuomet, visų pirma, visas gyvenimas jums ims teikti didesnį džiaugsmą, tačiau tai taip pat yra būtinas pasirengimas jūsų pakylėjimui, nes yra žmonių, tarp jų ir pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie galvoja, kad, norint užsitarnauti savo pakylėjimą, turite pasitraukti iš visų gyvenimo aspektų. Tačiau retai tai reiškia būtent tai. Kai kuriems žmonėms gali būti būtina kuriam laikui pasitraukti, tačiau daugumoje atvejų jūs iš tiesų negalėsite pakilti iš Žemės, negalėsite tapti neprisirišę prie Žemės, kol nepriimsite gyvenimo čionai. Tad egzistuoja subtili pusiausvyra, kurią turite išlaikyti. Viena vertus, neturėtumėte leistis įtraukiami į šiuos nepasotinamus troškimus, kuriuose siekiate vis daugiau ir daugiau pinigų, pripažinimo ar kad ir kas tai būtų. Tačiau kita vertus, neturėtumėte neigti savo troškimų, iš esmės nuspręsdami, kad nėra nieko šioje Žemėje, kuo galėtumėte mėgautis, ir būdami dvasingu žmogumi turėtumėte eiti „Via Dolorosa“ keliu, nuolatos jausdamiesi blogai dėl Žemės, nes įsivaizduojate, kad bloga savijauta yra būdas įveikti savo prisirišimus. Tačiau jautimasis blogai nėra tas būdas, kuriuo galite įveikti savo prisirišimus, mano mylimieji. Pozityvus požiūris į save yra daug greitesnis ir daug daugiau džiaugsmo teikiantis būdas įveikti prisirišimus.

Daugeliu atvejų, kuo blogiau jausitės, tuo sunkiau jums bus įveikti savo prisirišimus, nes taip tiesiog kuriatės dar viena prisirišimą prie jautimosi blogai. Ir yra daug krikščionių, kurie ėjo savo taip vadinamu „Via Dolorosa“ keliu, ir nors jie galėjo pasiekti tam tikrą neprisirišimą prie tam tikrų jų taip vadinamo „pasaulietiško gyvenimo“ arba „kūniško gyvenimo“ aspektų, jie tiesiog susikūrė dar vieną vidinę dvasią, kuri yra vienas milžiniškas prisirišimas prie to, ką jie laiko kančiomis. Tad, vėlgi, nuspręskite, ką norite veikti su savo likusiu gyvenimu. Ar norite toliau tęsti šią tendenciją, kuomet iš esmės esate Žemės planetoje, negalite išvengti buvimo joje, tačiau pasąmonėje atstumiate savo buvimą šioje planetoje, šitaip apsisunkindami sau gyvenimą? O gal norite atlikti pokytį sąmonėje, kurį ši knyga yra sukurta padėti jums atlikti ir kurį daugelis kitų mūsų mokymų yra sukurti padėti jums atlikti, kuomet priimtumėte bent tam tikrus gyvenimo Žemėje aspektus ir galėtumėte pozityviai žiūrėti į save, galėtumėte gerai jaustis dėl to, ką veikiate Žemėje, jaustis gerai dėl to, kad esate Žemėje?

Yra daug lengviau išgyventi pozityvų patyrimą ir natūraliai įveikti savo prisirišimus, užuot save mėginus priversti įveikti savo prisirišimus. Galite prisiversti įveikti specifinį prisirišimą, tačiau sumokėsite už tai kainą, susikurdami dar vieną prisirišimą, o tai iš tiesų nepadės jums pakilti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels