Dangus

Jautimasis atsakingu už kitus žmones

Klausimas: Koks dvasinis tikslas slypi už mano jautimosi atsakingu už kitus žmones ir situacijas? Kaip man nuo to išsilaisvinti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Tai priklauso nuo to, iš kurios perspektyvos į tai žiūrite. Galėtume sakyti, kad, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, jautimasis atsakingu už kitus žmones neturi jokio dvasinio tikslo. Atsižvelgiant į tai, ko mes jus mokėme apie laisvą valią, jūs nesate atsakingi už kitų žmonių pasirinkimus. Kita vertus, kai imate pasiekti vis didesnę Vienovę, trokštate kelti aukštyn visumą. Tačiau tai iš tiesų nereiškia, kad jaučiatės atsakingu taip, kaip įprastai yra naudojama ši koncepcija.

Dažniau yra taip, kad šis atsakomybės už kitus jausmas ateina iš atskirosios savasties, kuri buvo sukurta praeityje ir yra atsiradusi iš kažkokios traumos. Tad tiesiog taikykite tą procesą, kurį mes jums perdavėme atskirosioms savastims įveikti, išsigydyti gimimo traumą, ir judėkite pirmyn. Tačiau taip pat turite paimti mūsų perduotus mokymus, net ir šioje konferencijoje perduotus mokymus, apie laisvą valią, ir suvokti, kad nesate atsakingi už kitų žmonių pasirinkimus. Jūs esate atsakingi tik už savo pasirinkimus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels