Dangus

Kaip elgtis su iš kitų žmonių ateinančia kritika

Klausimas: Turiu klausimą, kaip galėčiau reaguoti ir atsukti kitą skruostą, kai susiduriu su kolegos darbe kritika ir žeminimu. Dažnai reaguoju gėdos jausmais ir tuomet mėginu pasiaiškinti bei apsiginti. Suprantu, kad tai savastis jaučia šią gėdą ir norą save apginti. Sunku tiesiog nueiti į šalį ir niekaip į tai nereaguoti. Kaip galėčiau sureaguoti nepasiduodamas „kovok arba bėk“ atsakui?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Iš pradžių rekomenduočiau pažvelgti į situaciją ir įvertinti, kokią kainą turi tavo dabartinis elgesys ir kokią jis duoda naudą. Pamatysi, kad tai iš tiesų įtraukia tave į reakciją, kurioje niekada nesi ramybėje ir tau iš tiesų yra sunkiau sutarti su kitu žmogumi, nes priešiniesi tam, ką kitas žmogus tau sako. Gali pamatyti, kad reakcija, kuri tavyje kyla, turi savo kainą, ir tuomet gali pažvelgti į tą kainą ir nuspręsti, ar nori toliau mokėti šią kainą, ar priešingai – norėtum iš to išsilaisvinti. Jeigu norėtum iš to išsilaisvinti, tuomet gali pamatyti, kad čia veikia daugiau nei viena savastis.

Paprastai egzistuoja viena savastis, kuri priešinasi pažvelgimui į save, priešinasi pamatyti kažką savyje, nes egzistuoja kita savastis, kuri jus priverstų jausti gėdą arba save teisti, pamačius tai, kas yra neišspręsta. Galite pasiekti tašką, kuriame imate naudotis įrankiais, kuriuos mes jums perdavėme, šioms savastims atpažinti, atsiskirti nuo jų ir tiesiog suvokti, kad čia nėra jokios problemos, kurią turėtumėte išspręsti, ir galite leisti savastims mirti.

Taip pat atrasite, kad už viso to slypi gilesnė savastis, susijusi su visa šia idėja, kad privalote būti tobuli ar kad niekada neturėjote padaryti jokių klaidų. Tai yra savastis, kuri (tarsi) sukūrė kitas dvi savastis, tačiau šios kitos dvi savastys slepia gilesnę savastį, nes esate įstrigę šiame „stumk ir trauk“ žaidime, kiekvieną kartą priešindamiesi, kai tik kas nors jums ką nors pasako. Galite pasiekti tašką, kuriame atskleidžiate tą gilesnę pamatinę savastį ir suvokiate, jog ji yra visiškai netikra.

Visų pirma, tobulumo būsena neegzistuoja. Visų antra, tai yra labai gilus programavimas kolektyvinėje psichikoje, kuris buvo sukurtas puolusių būtybių, jog privalote atitikti šį standartą, kurio niekas negali atitikti. Galite pamatyti tą savastį ir tiesiog, vėlgi, – pamatyti, kaip tai yra netikra, kad kada nors turėtumėte atitikti tobulumo standartą, kai niekas net nesugeba apibrėžti, koks yra šis standartas. Neprivalote būti tobulu žmogumi, turite tik nepaliauti augti. Visą likusį savo gyvenimo įsikūnijime laiką jūs nepaliausite augti.

Kai šitai suvokiate, suvokiate, jog jeigu kažką pamatysite savyje, arba kiti žmonės jums kažką parodys, tai iš tiesų nėra kažkas, kam jums reikia priešintis, nes tai veda į augimą. Kai atsikratysite šių savasčių, pamatysite, kad galite būti visiškai neutralūs, kai kiti žmonės jums kažką pasako. Daugeliu atvejų galite matyti, kad galbūt tai, ką jie sako, net nėra pagrįsta, tai ateina iš jų suvokimo, kuris nėra neutralus ar objektyvus. Jeigu tai yra jūsų darbo vadovas, jūs galite – užuot jam prieštaravę ar mėginę apsiginti, ar mėginę įrodyti, kad jis klysta, jūs tiesiog galite pasirinkti lengvesnį kelią ir prisitaikyti prie šio žmogaus, kad turėtumėte geresnius santykius su juo ir tiesiog galėtumėte toliau dirbti savo darbą.
Vėlgi, tai iš tiesų susiveda į tai, kad turite pažvelgti į šias savastis, kurios jus traukia į šią reakciją. Iš esmės, kaip jau anksčiau sakėme: kiekvieną kartą, kai pajaučiate vidinį sutrikdymą, žinote, kad šis sutrikdymas ateina iš atskirosios savasties. Kai Sąmoningasis AŠ sąmoningai suvokia, kas jis yra, jūs tiesiog esate neutralus stebėtojas. Nekyla jokios reakcijos Sąmoningajame AŠ.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels