Kaip elgtis su lytėjimo haliucinacijomis

Klausimas: Egzistuoja tam tikra paranojos rūšis, vadinama lytėjimo haliucinacija. Jausmas toks, tarsi po oda ropinėtų vabzdžiai. Kai kuriais atvejais, jaučiu, kad tai yra tikri žemesni astraliniai padarai, o ne haliucinacijos. Tačiau jaučiu, kad dauguma žmonių, į kuriuos yra įsiveržusios tokios būtybės, nejaučia jų buvimo savo lytėjimo pojūčiais. Kodėl kai kurie žmonės fiziškai jaučia šiuos padarus, šį parazitišką jų apsėdimą, o kiti to nejaučia?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Korėjoje 2019 metais.

Na, priežastis, dėl kurios kai kurie žmonės tai jaučia, o kiti žmonės to nejaučia, yra ta, kad jie turi didesnį jautrumą. Tie, kurie tai jaučia, yra jautresni už kitus. Jautrumas gali turėti pozityvius ir nelabai pozityvius aspektus. Kai kuriais atvejais žmonės yra jautrūs pozityviu būdu, ir tai jums leidžia jausti pakylėtųjų mokytojų buvimą ir jausti šviesą mūsų mokymuose. Tačiau taip pat gali būti ir kita jautrumo forma, ir tai iš tiesų yra, kad esate pernelyg atviri tam tikriems aspektams. Yra daug šių haliucinacijos formų, ne tik po oda ropinėjantys vabzdžiai, bet taip pat balsų girdėjimas ir daugelis kitų. Tad galime sakyti, kad yra daug, daug šių astralinėje plotmėje, kurią mes taip pat vadiname emocine karalija, vykstančių reiškinių. Ten iš tiesų gali egzistuoti tam tikri fenomenai, kurie savo išvaizda labai primena vabzdžius, tuos vabzdžius, kuriuos turite fizinėje karalijoje. Daugelis jūsų fizinėje karalijoje turimų vabzdžių iš tiesų yra astralinėje karalijoje egzistuojančių fenomenų atspindys. Yra žmonių, kurių auros buvo užpultos šių vabzdžių, ir dėl savo jautrumo jie gali jausti tai fiziškai. Nėra jokių fizinių vabzdžių, ropinėjančių po jūsų fizine oda. Jie egzistuoja emocinės karalijos, astralinės karalijos vibraciniame spektre, tačiau galite juos jausti kaip fizinį pojūtį. Tai panašu į jūsų kartais taip vadinamus fantominius pojūčius, kuomet, pavyzdžiui, žmogus, kuriam buvo amputuota koja, primygtinai teigia, kad jam niežti tą amputuotą koją, ar netgi kad jaučia tam tikrą skausmą toje kojoje, nors fiziškai ši koja neegzistuoja.

Tad tuo remdamiesi galime diskutuoti: „Ar tai yra tikra ar netikra?“ Na, tai nėra tikra, jeigu sakydami tikra, turite omenyje „fiziška“. Galite fiziškai kažką jausti, tačiau tai nereiškia, kad šį jausmą sukeliantis fenomenas yra fiziškas, ir todėl tai nėra tikra fizine prasme. Tai yra tikra ta prasme, kad egzistuoja astralinėje plotmėje, tačiau tuomet galime diskutuoti: „O ar kas nors astralinėje plotmėje yra tikra aukščiausia prasme?“ Ir tai nėra tikra šia aukščiausia prasme, nes tai neturi išliekančių savybių. Tai negali savaimiškai egzistuoti, tai gali egzistuoti tik dėl to, kad žmonės tai maitina savo energija.

Ir svarbiausia čia yra naudotis mūsų jums perduotais įrankiais, kviečiant Arkangelo Mykolo apsaugą ir prašant Astrėjos išlaisvinimo nuo astralinės plotmės, ir tai jums gali trumpalaikėje perspektyvoje padėti, tačiau jums taip pat reikia pamąstyti – kodėl turite šį jautrumą? Tai yra subtili tema, nes vidutinis žmogus visuomenėje neturi šio jautrumo. Jie nesugebėtų jausti jiems po oda ropojančių astralinių vabzdžių, ir jie nesugebėtų jausti, kad, kai geria alkoholį ir pasiekia tam tikro lygmens girtumą, tampa atviri demonams, padarams ir bekūniams. Jie, pavyzdžiui, nesugebėtų jausti vietų, kuriose yra vartojamas alkoholis, vibracijų.

O kitas aspektas yra toks: Kaip galėtumėte būti dvasios mokiniu, neturėdami jautrumo, leidžiančio jums jausti, kad už fizinės plotmės egzistuoja dvasinė karalija, kad ši karalija yra tikra, kad pakylėtieji mokytojai ir mūsų mokymai yra tikri? Tad iššūkis yra suvokti, kad egzistuoja tam tikra jautrumo forma, kuri yra neutrali. Galite jausti tam tikrus dalykus, tačiau neužsiimate pernelyg dideliu jų interpretavimu, jie jūsų netrikdo, ir iš tiesų išmokstate išjungti savo jautrumą žemesnei karalijai.

Pavyzdžiui, kai šis pasiuntinys buvo vaikas, jis sugebėjo jausti tiek šviesias, tiek tamsias energijas, ir galėjo jausti tamsias energijas tam tikrose vietose. Šiandien jis visiškai dėl to nebesijaudina, jo tai nebetrikdo. Jis tai jaučia labiau neutraliu būdu, žinoma, vengdamas tam tikrų vietų, bet taip pat neturėdamas to baimės jausmo, kurį turėjo būdamas vaikas. Daugelis jūsų taip pat patyrėte kažką panašaus, pradėję naudotis mūsų šaukiniais ir invokacijomis. Tačiau taip pat gali egzistuoti tam tikra jautrumo forma, kurios varomoji jėga yra tam tikra žmogiška ambicija, kuomet matome tai kai kuriuose dvasinguose žmonėse, kurie turi ambiciją būti ypatingi, nori kažkuo išsiskirti ir, pavyzdžiui, nori turėti psichinius gebėjimus.

Būtent apie tai kalbėjo Jėzus sakydamas: „Dangaus karalystė jėga grobiama, ir smurtautojai ją ima jėga“, nes jie mėgina įgyti tam tikrus ypatingus gebėjimus jėga, ir kai kuriais atvejais tai gali priversti žmones atverti savo protą įžvalgumo neturinčiu būdu. Sunku būti jautriam šviesai, tuo pat metu nebūnant jautriu tamsai, nes jūs tiesiog esate jautrūs energijos vibracijoms, užuot buvę jautresni per fizines jusles gaunamiems pojūčiams. Jeigu jėga to siekėte ankstesniame gyvenime arba darėte tai šiame gyvenime, tuomet tai gali sukelti tokį jautrumą, kad jūsų aura ne tik kad taps atvira šių būtybių arba energijų iš astralinės plotmės invazijai, bet taip pat pradėsite daug stipriau jas jausti.

Tuo atveju, apsaugos invokacijos ir šaukiniai Astrėjai, prašant jos jus išlaisvinti, bus kurį laiką veiksmingi, tačiau jums iš tiesų reikia pradėti žiūrėti – kokią jūs turite atskirąją savastį, kuri jums davė šią ambiciją įgyti šį ypatingą gebėjimą, šį pojūtį ar šį jautrumą? Yra dvasingų žmonių, ir juos galite atrasti įvairiuose dvasiniuose judėjimuose, net ir pakylėtųjų mokytojų judėjimuose, kurie turi tam tikras ambicijas. Kai kuriais atvejais, tai gali būti regimai geranoriška ambicija, pavyzdžiui, noras būti gydūnu ar noras padėti žmonėms gydyti savo psichiką. Tačiau, jeigu tai yra grindžiama iš atskirosios savasties ateinančia žmogiška ambicija, tuomet tai gali paskatinti žmones taip stipriai užsinorėti įgyti tą ypatingą gebėjimą, kad jie išjungia bet kokį įžvalgumą.

Jie save atveria jėgoms, kurios gali nebūti astralinėje plotmėje, bet gali būti mentalinėje ar netgi žemesnėje identiteto karalijoje. Jos gali suteikti žmonėms pojūtį, kad jie yra ypatingi. Pavyzdžiui, yra daug čenelingais užsiimančių žmonių, kurie čenelina ne pakylėtuosius mokytojus, o daugiausia mentalinėje karalijoje egzistuojančias būtybes, o kartais ir žemesnėje identiteto karalijoje egzistuojančias būtybes. Ir tai ateina iš žmogiškos ambicijos, kuomet norite būti ypatingi ir šitaip atsiveriate bet kokiems dalykams, kurie gali jums suteikti tą jausmą, iš tiesų nesinaudodami įžvalgumu: „Ar tai ateina iš šviesos? Ar tai iš manęs ima energiją?“

Kaip šis pasiuntinys daug kartų sakė, jeigu pajaustų, kad diktavimo priėmimas iš mūsų iš jo reikalauja duoti mums energiją, žinotų nedirbantis su pakylėtaisiais mokytojais, nes, žinoma, aš esu pakylėtoji būtybė ir man nereikia energijos nė iš vieno žmogaus Žemėje. Būtent dėl to mums nereikalingas Žemėje esančių žmonių garbinimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels