Kaip empatas gali tvarkytis su kitų žmonių energija

Klausimas: Kai esu šalia tam tikrų žmonių arba tam tikrose vietose, jaučiuosi šiek tiek slegiamas to, ką jie daro, ką jie patiria. Kaip galiu atskirti, kur yra mano paties energija, o ką pasigaunu iš kitų žmonių? Kaip empatui išmokti naviguoti situacijose, kuriose yra daug skausmo, kuris nėra mano paties, ir dalintis šviesa nepasijaučiant išsekintu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Kai esate šalia kitų žmonių, ypač kai jie yra labai emocingi, energija, kurią jaučiate, visada yra jų energija, arba tai yra jūsų reakcija į jų energiją. Bet kuriuo atveju turite ištirti, kodėl jūs reaguojate. Turite ištirti savo reakcinį šabloną ir pamatyti, kodėl vėl ir vėl esate įtraukiami į šį šabloną. Atrasite, kad už visų tokių šablonų slepiasi savastis, o už kiekvienos savasties yra tam tikras įsitikinimas, kad, pavyzdžiui, jeigu esate dvasingas žmogus, turėtumėte būti užjaučiantys kitų žmonių atžvilgiu, o būdas būti užjaučiančiu yra jausti jų energiją arba perimti jų energiją, kad palengvintumėte jų naštą.

Daugelis dvasingų žmonių turi panašų įsitikinimą, nebūtinai išreikštą tais pačiais žodžiais. Turite paimti mūsų mokymus apie laisvą valią ir pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte, kad nepadedate žmonėms augti prisiimdami jų energiją; jūs šitaip įgalinate juos pasilikti toje pačioje sąmonės būsenoje, palengvindami jų naštą. Tai jiems leidžia toliau būti toje sąmonės būsenoje.

Jūs, žinoma, galite naudotis dvasine apsauga, užsklęsdami savo energijos lauką, kad į jį nebūtų įsiveržta. Tačiau iš tikrųjų jums reikia išrišti tą reakcinį šabloną, tą atskirąją savastį, kuri jus verčia jausti, kad turėtumėte reaguoti į šiuos žmones. Galėtume sakyti, kad empato apibrėžimas yra žmogus, kuris jaučia, jog turėtų reaguoti į kitų žmonių jausmus, užuot turėjęs savo asmeninius jausmus.

Daug, daug dvasingų žmonių pateko į tokį momentumą, kuriame taip stipriai nori padėti kitiems žmonėms, jog neigia savo pačių jausmus. Jie tarsi nustumia juos į šalį ir jaučia neturintys šių jausmų. Jie nepripažįsta savo pačių jausmų. Tai, žinoma, nėra sveika ir tai tikrai nepadės jums pakilti į aukštesnius sąmonės lygius.

Turite ryžtis pažvelgti į savo pačių jausmus ir pamatyti, ką jūs jaučiate. Na ir dabar, žinoma, kai pakylate į Kristaus sąmonę ir įveikiate savo pirmykštę savastį, kai nuasmeninate savo gyvenimą, jumyse nebelieka jokių šių žemesnių jausmų. Tačiau jūs vis dar tebejaučiate aukštesnius jausmus. Nes be jausmų nieko nėra įmanoma materializuoti fizinėje oktavoje, nes procesas yra, kad energija ir vaizdiniai juda iš identiteto plotmės į mentalinę plotmę, iš ten į emocinę ir galiausiai į fizinę.

Daug, daug žmonių šiuolaikiniame amžiuje tapo tokie intelektualūs, kad mėgina peršokti emocinę plotmę ir materializuoti kažką tiesiogiai iš mentalinio proto į fizinę plotmę, tačiau to padaryti yra neįmanoma.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels