Kaip įveikti savo kosminę gimimo traumą

Klausimas: Noriu daugiau sužinoti apie kosminę gimimo traumą, ir kaip vienas iš mokytojų anksčiau minėjo, kartais tai yra kažkas, kas jus pasaulyje jaudina, ir Izraelyje vykstanti dinamika – elgesys su palestiniečiais – traukia mano dėmesį stipriau už daugelį kitų problemų. Mokytojai kalbėjo apie grįžimą į tą gimimo traumą ir jos pamatymą, tačiau, kad galėtume į ją grįžti, reikia drąsos į ją pažvelgti. Kokį procesą idealiu atveju turėčiau praeiti, norėdamas išsigydyti šią gimimo traumą?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo MOR per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2016 metais:

Tai yra subtilus procesas, kadangi gimimo trauma daugumai jūsų įvyko labai seniai. Ji taip pat buvo palaidota jūsų pasąmonės dugne, kadangi skausmas buvo toks intensyvus, jog turėjote jį uždengti daugybe sluoksnių.

Įvyksta toks kaip ir keistas mechanizmas, kai susiduriate su šiuo ekstremaliu gimimo traumos skausmu. Tarsi sau tartumėte: „Aš daugiau niekada nebenoriu patirti tokio absoliutaus skausmo.“ Tai staiga reiškia, kad bet koks skausmas, kuris yra mažesnis už tą absoliutų skausmą, tampa pakeliamas, lyginant su tuo absoliučiu skausmu. Tad sakote: „Jau geriau patirsiu tą skausmą nei pirminį skausmą.“

Tai reiškia, kad gali egzistuoti kitos traumos, kurios yra mažesnės už gimimo traumą. Tikrasis procesas tai daryti, žinoma, yra eiti dvasiniu keliu ir naudotis mūsų duotais įrankiais ir mokymais. Na ir dabar, esate gavę invokacijas, kurios yra specialiai sukurtos šiam tikslui. Gyvenimo Dainos Gydanti Matrica čia taip pat yra efektyvi.

Kaip sakiau, puolusios būtybės labai gerai sugeba įsiskverbti į jūsų esybę ir pamatyti, koks būtų blogiausias scenarijus, kurį galėtumėte įsivaizduoti Žemėje. Kas jums, pavyzdžiui, sukeltų didžiausios neteisybės jausmą, kad tai neturėtų vykti, kad niekas neturėtų to patirti.

Jeigu egzistuoja tam tikra situacija pasaulyje, į kurią matote labai stipriai reaguojantys, tuomet jums reikia suvokti, kad jūsų pirminė gimimo trauma, žinoma, nebuvo sukurta šios situacijos, pavyzdžiui, tarp izraeliečių ir palestiniečių vykstančio konflikto, kuris yra šių laikų situacija. Ją galėjo sukurti panaši tolimoje praeityje vykusi situacija. Tai galėjo būti, pavyzdžiui, kad matėte, kaip viena žmonių grupė smurtu pavergė kitą žmonių grupę.

Ir tuomet jums reikia atrasti, koks tiksliai yra psichologinis mechanizmas, kuris jus trikdo šioje situacijoje. Ir tada turite atrasti bendriausią aspektą. Turite atsitraukti nuo specifinių detalių, nes, jeigu koncentruositės į specifines detales (manydami, kad privalote eiti ir išspręsti išorinę situaciją, kuri šiuo metu vyksta), neatrasite savo gimimo traumos.

Jūsų gimimo trauma įvyko labai seniai ir kitoje situacijoje. Turite pažvelgti už specifinių detalių ir atrasti universalų mechanizmą savo psichikoje, privertusį jus į tai reaguoti. Tai buvo blogiausia trauma, kokią tik galėjote patirti, būdami tos situacijos liudininkais ir jausdamiesi bejėgiais ką nors joje pakeisti.

Daugeliu atvejų jūsų trauma įvyksta dėl to, kad atėjote į Žemę turėdami geriausias intencijas sukurti pozityvius pokyčius Žemėje. Kai patiriate visus tuos daugybę dalykų, kurie vyksta šioje planetoje, labai lengvai pasiduodate koncentravimuisi į negatyvius dalykus, galvodami, kad vienintelis būdas sukurti pozityvius pokyčius yra pašalinti negatyvą, galbūt netgi įsitraukiant į kovą su negatyvą kuriančiais žmonėmis.

Daugeliu atvejų, nutinka taip, kad iš pradžių jūs net negalvojate su kuo nors kovoti. Norite tiesiog apsaugoti tuos, kurie susiduria su neteisybe. Puolusios būtybės labai gerai jus moka įvesti į situaciją, kurioje jos yra sukūrusios, jūsų akimis žvelgiant, didžiausią neteisybę. Ir tuomet jaučiatės bejėgiais ką nors toje situacijoje pakeisti. Beveik pradedate jausti, kad esate kalti, jog tai nutiko, kad galėjote tai sustabdyti arba turėjote tai sustabdyti.

Ir būtent tai jums kelia didžiausią skausmą: kažkas įvyko, o jūs niekaip negalėjote to sustabdyti. Ir čia jums iš tiesų reikia pradėti labiau įsisąmoninti laisvą valią, suvokiant, kokioje planetoje gyvenate. Ir taip pat suvokiant, kad jūsų gimimo traumos priežastis buvo jūsų reakcija, tačiau reagavote į situaciją, kuri buvo sąmoningai sukurta puolusių būtybių, siekiančių sužlugdyti jūsų atėjimo į Žemę tikslą.

Todėl turite nuspręsti neleisti joms to pasiekti, neleisti su tuo daugiau išsisukti. Turite nuspręsti pažvelgti į gimimo traumą ir suvokti, kad galėjote reaguoti kitaip. Nesakau, kad būtumėte sugebėję kitaip reaguoti, kai tai įvyko; nebūtumėte sugebėję, ir būtent dėl to į tai reagavote taip, kaip reagavote. Šiandien, su savo šioje planetoje įgyta patirtimi, su paaugusia sąmone, galite reaguoti kitaip.

Būtent dėl to galite sau leisti iš naujo patirti šią situaciją ir sąmoningai pasirinkti kitokią reakciją, kuri jums nesukels traumos ir jūs į tai žiūrėsite kaip tiesiog į dar vieną, tarp daugelio kitų, laisvos valios reiškimosi aspektą. Tai vyksta visur šioje planetoje, visą laiką. Negalite išspręsti visų šioje planetoje egzistuojančių problemų, ir jeigu mėginsite tai daryti, išprotėsite. Štai ką jums reikia pripažinti.

Mes visi pakilome dėl to, kad pasiekėme tašką, kuriame suvokėme negalintys išspręsti kiekvienos problemos šioje planetoje. Tiesą sakant, supratome, kad mums nereikia spręsti nė vienos problemos, nes visos jos buvo sukurtos kaip laisvos valios veikimo išraiška. Todėl mes suvokėme, kad vienintelis dalykas, kurį galime padaryti, yra kelti savo pačių sąmonę ir tarnauti pavyzdžiu. Ir tuomet pasiekėme tašką, kuriame suvokėme, kad atėjo laikas pakilti į aukštesnį tarnystės lygmenį, tarnaujant iš pakylėtosios karalijos. Nesakau, kad negalite tarnauti būdami įsikūnijime.

Pakylate pasiekdami tašką, kuriame suvokiate, jog nebenorite tarnauti būdami įsikūnijime. Norite tarnauti taip, kaip galite tai daryti iš pakylėtosios karalijos. Ir būtent tuomet galite pakilti, tačiau, žinoma, negalėsite pakilti, kol nebūsite išsigydę tos gimimo traumos. O tai iš tiesų reiškia, kad įgyjate gebėjimą pažvelgti į šią situaciją, ar į kitas panašias šiandien pasaulyje vykstančias situacijas, ir jums nekyla jokių reakcijų į tai.

Tariate: „Aš to nesukūriau, nebūčiau galėjęs to sustabdyti, ir nesu čia tam, kad tai išspręsčiau.“ Suvokiate, kad tai yra laisvos valios reiškimasis, ir net ir žmonės, kurie gali atrodyti kaip aukos, taip pat išreiškia savo laisvą valią, nes kitaip tai nebūtų galėję jiems nutikti. Kai tai suvokiate, nusprendžiate, jog nebenorite būti to saistomi. Galėsite nuo to išsilaisvinti tik tuomet, kai nebeturėsite troškimo išspręsti tos problemos.

O tuomet, kai pakylate, jums atsiveria visiškai naujas galimybių spektras siųsti šviesos energiją į planetą ir dirbti su įsikūnijime esančiais žmonėmis. Ir tuomet galite kažką padaryti, ne su specifine problema, o su už jos slypinčia sąmone, pakeldami kolektyvinę sąmonę aukščiau, kur šios materializacijos taptų neįmanomos.

Galiu jums pasakyti, kad daugelis jūsų – dauguma jūsų, įsikūnijime Žemėje buvote labai, labai ilgą laiką. Galite žvelgti šiandien į pasaulį ir matyti kai kurias labai siaubingas sąlygas. Tuos iš jūsų, kurie buvote įsikūnijime milijoną arba du milijonus metų, galiu užtikrinti, kad praėjusiais amžiais (kuriuos oficialioji istorija jau seniai yra pamiršusi), matėte sąlygas, kurios buvo daug blogesnės už tas, kurias matote šiandien.

Tai reiškia, kad tai, kas jums sukėlė jūsų pirminę gimimo traumą buvo daug blogiau nei tai, ką matote planetoje šiandien. Planeta padarė progresą, o tai reiškia, kad galite pasiekti tašką, kuriame suvoktumėte, jog neprivalote išspręsti tos jūsų gimimo traumą sukėlusios problemos. Todėl neprivalote išspręsti kiekvienos panašios problemos, egzistuojančios pasaulyje šiandien. Neprivalote išspręsti kiekvienos jumyse reakciją keliančios problemos. Tiesą sakant, niekada neišspręsite problemos į ją reaguodami. Kažką padaryti su problema galite tik tuomet, kai nustojate į ją reaguoti.

Yra visiškai natūralu, ir beveik neišvengiama, kad, kai ateinate į įsikūnijimą ir patiriate šioje Žemėje egzistuojančias sąlygas, į tai iš tiesų iš pradžių reaguojate. Mes visi tai darėme atėję į įsikūnijimą, įskaitant ir Jėzų. Nebuvo nė vieno, atėjusio čionai į įsikūnijimą, kuris nebūtų reagavęs į čia esančias sąlygas, nes jos buvo tokios siaubingos. Pakylėjimo procesas reiškia, kad pasiekiate tašką, kuriame neleidžiate, kad kas nors Žemėje jus apibrėžtų ar priverstų jus reaguoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels