Dangus

Kaip užsibrėžti sveikas asmenines ribas

Klausimas: Kas sukelia įsipainiojimo traumą, kuri įvyksta, kai individas yra auginamas aplinkoje, kurioje nėra aiškiai apibrėžtų emocinių ribų tarp šeimos narių, ir kaip tai būtų galima išspręsti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, priežastis, žinoma, yra ta, kad ankstesniuose gyvenimuose patyrėte traumas, kurios ištrynė ribas tarp jūsų, jūsų energetinio lauko, jūsų keturių žemesniųjų kūnų ir tų kitų žmonių energetinių laukų. Puolusios būtybės nori pavogti jūsų energiją, jos nori pavogti žmonių energiją, ir jos mėgina sukelti žmonėms tokią traumą. Ir jos taip pat mėgina įdiegti tam tikrus įsitikinimus, kad privalote būti jautrūs kitiems žmonėms, turėtumėte padėti visiems kitiems žmonėms, turėtumėte jiems duoti savo energiją, kad jie galėtų vogti jūsų energiją.

Ir jos tai daro, išardydamos tą natūralų jausmą, kas jūs esate kaip individuali būtybė, ardydamos jūsų keturis žemesniuosius kūnus. Jos pažeidžia ribas iki tokio lygmens, kad tos ribos išblunka ir jūs nebesugebate aiškiai atskirti, kada yra derama duoti kitiems žmonėms savo energiją, o kada ne.

Ir sprendimas čia, žinoma, yra naudotis įrankiais ir mokymais, kad galėtumėte atpažinti šias savastis ir už tų savasčių slypinčius įsitikinimus, kurie jus verčia galvoti, kad turėtumėte duoti kitiems žmonėms savo energiją, ar kad neturite teisės atsakyti kitiems žmonėms ir pasakyti ne. Tad jums reikia pasinaudoti mūsų mokymais ir pripažinti, kad turite teisę būti individu ir augti kaip individas, nebūdami traukiami atgal kitų žmonių, nes jie vagia jūsų energiją.

Jums reikia pasiekti tą tašką, kai priimate tą sąmoningą sprendimą. Tai neįvyks automatiškai, atsikračius tam tikros savasties. Tačiau gali būti, kad iš pradžių turėsite atsikratyti tam tikros savasties, ir tik po to sugebėsite priimti tą sprendimą, tačiau jums reikia nuspręsti: „Neleisiu kitiems žmonėms vogti mano energijos. Neatiduosiu savo energijos kitiems žmonėms, šitaip pakenkdamas savo paties dvasiniam progresui.“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels