Užvaldantis troškimas ką nors turėti

Klausimas: Kodėl mus užvaldo troškimai ką nors turėti, turėti kažkokį išorinį objektą, ir tai netgi gali būti troškimas pasiekti pakylėjimą, ir atrodo, kad negalime be to egzistuoti? Ir kaip tai yra susiję su troškimų kūnu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, kiekvieną kartą, kai jums kyla obsesinis-kompulsinis troškimas, esate susikūrę energetinį sūkurį savo emociniame kūne, kuris traukia jūsų sąmoningą protą, jis, tiesą sakant, traukia jūsų keturis žemesniuosius kūnus. Ir šis sūkurys pririša jus prie planetinių padarų ir demonų, kurie slepiasi už šio konkretaus troškimo.

Mes jau anksčiau kalbėjome, kad yra žmonių, kurie į tai įžengia, jie peržengia tam tikrą ribą, sukurdami šį sūkurį, šį verpetą. Ir dabar jie turi nenumalšinamą troškimą, ir niekada nėra gana. Niekada negalite jausti pilnatvės, išskyrus, galbūt, trumpomis akimirkomis. Bet tuomet troškimas greitai išnyra į paviršių, ir to priežastis yra trauka, kurią sukuria padarai, siurbiantys jūsų energiją, nes jie nori vėl būti pamaitinti.

Turite šitai pripažinti, turite pripažinti už to slypintį mechanizmą ir naudotis mūsų perduotais įrankiais. Visų pirma, apsaugos šaukiniais ir išlaisvinimo šaukiniais Astrėjai, bet taip pat turite išrišti savastis, kurios jus verčia turėti šį nesubalansuotą, nepamatuotą troškimą, kuris, kaip sakė Buda, yra visų kančių priežastis. Mes jums perdavėme įrankius, kuriais naudodamiesi jūs, pakylėtųjų mokytojų mokiniai, galite tai pasiekti.

Ir, žinoma, kai žvelgiate į šios planetos istoriją, matote, kad noras kažką turėti iš tiesų yra ilgą laiką šioje planetoje egzistuojantis troškimas. Ir jo pradininkai, kaip galite matyti iš Gautamos diktavimo, yra puolusios būtybės. Jos nori jausti, kad joms priklauso visa visata, kad joms priklauso ši planeta, kad joms priklauso visi šios planetos žmonės, ir todėl jos viską kontroliuoja.

Tačiau, žinoma, daugelis žmonių prisiėmė tam tikrus troškimus kažką turėti dėl to, kad tai jiems suteikia saugumo jausmą: kai turite pakankamai pinigų, kai turite pakankamai didelį namą, jūs turite viską, ko, jūsų manymu, jums reikia. Ir būtent dėl to matote daug turtingų žmonių, kurie niekaip negali gauti pakankamai pinigų, nes kas gi yra pakankamai, o jeigu juos prarasite, o jeigu nutiks kažkas nenumatyto, ir taip toliau.

Kai pasiduodate šiems nepamatuotiems troškimams, troškimas neturi jokio racionalumo. Jame nėra jokios logikos, jis yra visiškai nelogiškas, nenuoseklus, jis prieštarauja pats sau. Bet nesugebate to matyti, kai esate patekę į tą sūkurį, tačiau galite pasinaudoti savo racionaliu protu, kad iš to išeitumėte, pažvelgtumėte į save, pažvelgtumėte į pasekmes, kurias sukelia šio troškimo turėjimas, ir tuomet nuspręstumėte imtis atitinkamų priemonių jam įveikti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels