Žaizdų iš ankstesnių gyvenimų gydymas

Klausimas: Ką tiksliai reiškia žaizdų ir traumų gydymo procesas? Kaip mums išsigydyti žaizdas iš ankstesnių gyvenimų? Ar šios žaizdos turi būti sąmoningai pakylėtos, o gal įmanoma jas išgydyti sąmoningai jų nepakylėjant, tiesiog atpažįstant panašias situacijas šiame įsikūnijime ir pakeičiant sprendimą? Ir kaip man pamatyti ir atpažinti šias žaizdas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, mano mylimieji, mes jums perdavėme knygas apie tai. Knyga „Išsigydykite savo dvasines traumas“ suteikia jums praktinius įrankius ir informaciją apie tai, kuri yra daug platesnė nei galėčiau jums perduoti trumpame atsakyme. Yra įmanoma išsigydyti tam tikras žaizdas neturint sąmoningo suvokimo apie tai, tačiau tai padarote, kaip buvo pasakyta klausime, išgyvendami panašius patyrimus šiame gyvenime, kurie paskatina jus pakeisti sprendimą.

Tačiau kai kalba eina apie šias labai gilias žaizdas, kurios buvo sukurtos, pavyzdžiui, kai jūs būdami avataru atėjote į šią planetą ir patyrėte šią labai, labai dramatišką traumą viename iš pirmųjų savo įsikūnijimų; tuomet jums yra būtina sąmoningai tai pamatyti, nes tikriausiai nieko panašaus nepatirsite šiame gyvenime.

Kas liečia atskirąją savastį, vėlgi, jums reikia sąmoningai ją pamatyti, tačiau klausimas yra toks: Kas gali sužadinti šį „sąmoningą pamatymą?“ Ne visada yra būtina grįžti į tą laiką, kai buvo sukurta atskiroji savastis ir pamatyti tą situaciją, kurioje jūs ją sukūrėte. Jums tiesiog reikia atpažinti, kad egzistuoja tam tikras šablonas jūsų psichologijoje, ir galite pamatyti, kad tai nesate jūs, tai yra atskiras darinys, atskiroji savastis jūsų trijuose aukštesniuose kūnuose. Kai suvokiate, jog nebenorite to kartoti, galite tai paleisti.

Yra būtina suprasti, kad atskiroji savastis daugumoje atvejų projektuos kažkokią problemą, ir negalėsite įveikti savasties mėgindami išspręsti problemą. Turite liautis mėginti išspręsti šią problemą ir tiesiog paleisti atskirąją savastį.

Iš kur jums žinoti, kokias turite žaizdas? Na, tam tikra prasme, galite žinoti, nes gyvenote su jomis visą savo gyvenimą. Žinoma, žmonėms yra įmanoma taip įprasti prie žaizdos, kad jie iš tiesų nepastebi, jog tai yra žaizda, ir nesuvokia, kas tai yra. Štai kodėl, vėlgi, perdavėme jums mokymus, kad padėtume jums su tuo susiderinti ir pamatyti šias žaizdas, pamatyti šias atskirąsias savastis, ir davėme jums pratimus, kurie padės jums jas išrišti. Mano pratimas, kuriame pereinate skirtingus sodus ir grįžtate į tam tikras praeityje įvykusias situacijas, padės jums susiderinti su šiomis žaizdomis iš praeities.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels