Dangus

Kaip gauti pakankamai meilės?

Klausimas: Kaip galiu išsivaduoti iš baimės, kad mano emociniai poreikiai nebus patenkinti? Mėginu gauti meilės ir dėmesio, tačiau jaučiu, kad negaunu jų pakankamai.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Tai ne TU jauti, kad negauni pakankamai meilės ir dėmesio, tu turi atskirąją savastį, kuri projektuoja, kad negauni pakankamai meilės ir dėmesio, ir ši atskiroji savastis niekada nesugebės gauti pakankamai meilės ir dėmesio. Šios atskirosios savasties poreikis niekada negalės būti patenkintas. Tai yra juodoji skylė. Kad ir kiek meilės ir dėmesio į ją bepilsite, ji neužsipildys, tad turite pripažinti, kad egzistuoja savastis, jums reikia naudotis mūsų perduotais įrankiais ir mokymais, kad galėtumėte įveikti šią savastį ir leisti jai mirti.

Ir tuomet galėsite pradėti žiūrėti į tai iš kitokios perspektyvos ir galėsite suvokti, kad iš tiesų, jeigu norite gauti pakankamai meilės ir dėmesio, negalite jų gauti iš išorinio šaltinio, negalite jų gauti iš kitų žmonių. Galite tai gauti tik iš savo vidaus, ir jūsų AŠ ESU Esatis pilnai sugeba jums duoti pakankamai meilės ir dėmesio, kai nebeturite šio neišpildomo poreikio.

Tam, žinoma, reikia susiderinti su savo AŠ ESU Esatimi, o tam, vėlgi, reikia įveikti atskirąjį aš, tačiau taip pat turite ugdytis įprotį savo dėmesį sutelkti į savo AŠ ESU Esatį. Gali būti, kad jums reikės įveikti dar ir kitas atskirąsias savastis, kaip, pavyzdžiui, prieš daugelį metų suvokė šis pasiuntinys. Jis savęs anuo metu nepriėmė, ir tuo metu dar neturėjo mokymų apie atskirąsias savastis, tačiau suprato, jog tam, kad galėtų jaustis priimamas, pirmiausia jis pats turi save priimti. O tai, žinoma, reiškia, kad turite įveikti atskirąją savastį, kuri projektuoja, kad nesate verti būti priimami, nesate priimtini pagal kažkokį standartą.

Ir tuomet jums reikia į tai pažvelgti ir atrasite, kad tai ateina jums iš vidaus. Iš esmės galėtume sakyti, kad kai esate brandus dvasios mokinys, ir nesakau, kad nauji žmonės kelyje negali suprasti šio mokymo, tačiau kai esate brandus dvasios mokinys, jums reikia pasiekti tašką, kuriame pripažintumėte, kad vienintelis būdas iš tiesų pasiekti savo troškimų išsipildymo, pavyzdžiui, troškimo gauti meilės ir dėmesio, yra gauti tai iš vidaus, nes jeigu norite turėti gerus santykius su kitais žmonėmis, negalite į šiuos santykius eiti iš stygiaus būsenos.

Kitaip tariant, dauguma santykių pasaulyje yra paremti abiejų pusių jaučiamu stygiumi, ir abi pusės tikisi, kad kitas asmuo galės užpildyti šį stygių, kurį jie jaučia viduje. Būtent dėl to dauguma santykių pasaulyje nėra darnūs. Kai pasiekiate tam tikrą tašką dvasiniame kelyje, turite suvokti, kad tai yra jūsų atsakomybė patenkinti savo bazinius emocinius poreikius iš savo vidaus, ir kai tai padarote, galite pradėti turėti santykius su kitais žmonėmis, kurie nebus grindžiami stygiumi, jie nebus grindžiami mąstymu, kad kiti žmonės gali užpildyti manyje egzistuojančią skylę, kurią užpildyti iš tiesų yra jūsų atsakomybė.

Iš tiesų nėra taip, kad užpildote skylę, jums tiesiog reikia įveikti savastį, kuri blokuoja meilės iš jūsų AŠ ESU Esaties tekėjimą į jūsų keturis žemesniuosius kūnus. Ar netgi galėtume sakyti, jūsų savastis neleidžia jums matyti, jog jūsų AŠ ESU Esatis pastoviai laisto jus meile ir dėmesiu. Ir tuomet galėsite turėti santykius, kuriuose iš tiesų galėsite gauti meilę ir dėmesį, kurių taip troškote, bet niekada anksčiau negalėjote gauti, tačiau jums dabar to nebereikės iš kitų žmonių, ir todėl nebekaltinsite kito žmogaus, jeigu jis arba ji nesugeba patenkinti jūsų poreikių.

Kai du žmonės pasiekia tašką, kuriame vienas kito nebekaltina, štai tuomet jų santykiai gali tapti aukštyn kylančia spirale, užuot buvę, kaip dažniausiai būna, šiuo žemyn traukiančiu sūkuriu, kuriame jie vis labiau tampa vienas kitu nepatenkinti, ir vis labiau ima vienas kitą kaltinti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels