Dangus

Kaip išdrįsti išreikšti meilę

Komentaras: Vakar, kai patyrėme Didįjį Dieviškąjį Vedlį, ir kaip jis taip nuostabiai išsireiškė, kad jo meilė yra ne tik besąlygiška, bet ir bekompromisinė. Jis yra tuo, kuo yra. Tai buvo taip gilu. O šį rytą susiejau tai su Marija, kuri sakė: mylėkite save. Ir pastebėjau, jog maniau, kad myliu save, tačiau vis tiek dariau su savimi kompromisus, visada pritaikydamas savo meilės reiškimą kitiems pagal savo suvokimą, kokiu pavidalu kiti turėtų tikėtis iš manęs meilės. Ir tuomet išsigandau, nes susidūriau su savo dvasia, kuri pasakė, kad, jeigu pasikeisiu į savo tikrąjį aš ir mylėsiu, kas aš iš tiesų esu, tuomet žmonės manęs bijos ir bėgs nuo manęs, ir prarasiu savo santykius. Ir prarasiu juos visus. Tad turėjau pereiti tą dvasią ir taip pat transcenduoti ir šią savo dalį. Ir tuomet priartėjau prie savęs ir atradau naują savęs mylėjimo lygmenį. Štai kaip aš tai patyriau.

Atsakymas iš Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Kimas: Aš taip pat prisimenu, kad man dažnai ateidavo mintis: „O, bet jeigu iš tiesų išreikšiu, kas aš esu, žmonėms to bus per daug. Jie tai atstums.“ Ir manau, kad tai kyla iš gimimo traumos, apie kurią kalbėjo Mokytojas MOR, apie tai, kaip mes atėjome čia nešti šviesą, o puolusieji ją atstūmė. Tad mes baiminamės, kad visi tai darys, ir netgi galime galvoti, kad turėtume slėpti šią šviesą, nes ji nėra pakankamai gera arba nėra tinkama išreikšti šioje Žemėje, ar kad ir kas tai bebūtų.

Komentaras: Tiesa ta, kad patyriau tai asmeniškai, iš abiejų pusių. Kai esame būsenoje, kurioje turime problemų su savimi, kovojame su savimi, ir kažkas mums išreiškia neįtikėtiną meilę, to yra per daug. Pradedame verkti, nes tai tiesiog tuščia erdvė ir nėra jokių limitų. O taip pat ir atvirkščiai – kai aš išreiškiu meilę žmonėms, kartais to yra tiesiog per daug, jie negali to pakelti. Ir net pradedu šiek tiek gėdytis, kad čia esu.

Kimas: Taip, aš pasijaučiu nejaukiai. Tiksliai žinau, ką turi omenyje. Praėjau tą patį dalyką ir daug apie tai mąsčiau. Žinau, kad netgi galvojau, jog niekas negali manęs pakelti, kai iš tiesų išreiškiu savo šviesą, nes ji yra pernelyg intensyvi. Mano energija yra pernelyg intensyvi žmonėms, kad galėtų ją pakelti. Bet manau, kad sprendimas čia yra Motinos išmintis, nes visada reikia atrasti pusiausvyrą. Kai save slopinate, kai save ribojate, negalite leisti savo Esaties šviesai tekėti per jus. Tad turite nuo to išsilaisvinti.

Tačiau, kai pasiekiate tą tašką, tai nereiškia, jog tai visada turi būti išreiškiama pilna galia. Būtent apie tai ji kalbėjo, kad Motinos išmintis mato sąlygas tokias, kokios jos yra. Tad sutinkate tam tikrą žmogų ir turite tendenciją tiesiog užlieti jį savo meile. O Motinos išmintis ateina ir įsiklauso į tai, ką žmogus gali pakelti. Nes esmė čia nėra priversti šį žmogų peršokti iš ten, kur jis šiuo metu yra, į laiptų viršūnę. Esmė yra padėti jam žengti sekantį žingsnį. Tad ko jam reikia, kad galėtų žengti tą sekantį žingsnį? Man tai ir yra Motinos išmintis.

Komentaras: Bet su šia išmintimi aš dar pakankamai nerezonuoju. Tarsi įjungiu ją ir išjungiu.

Kimas: Bet argi ne mums visiems tai buvo, kai atradome dvasinį kelią, kad užsidegėme tokiu entuziazmu, jog norėjome, kad visi suvoktų tai, ką suvokėme mes? Ir šitaip atstūmėme žmones, nes juos tiesiog gąsdina visa ši energija, kurią skleidžiame. Arba jie mato, kad pasikeitėme, o jie keistis nenori. Jie nenori girdėti to, ką sakome. Tad manau, kad čia yra pusiausvyra.

Komentaras: Pažįstu žmogų, kuris vieną vakarą grįžo namo, ir jį pasitikusi žmona tokia būtent ir buvo, tiesiog nenustygo vietoje, bet jis taip nesielgė. Jis pasielgė kitaip. Jis paklausė: „Kas yra? Ką tu atradai? Parodyk man.“ Ir šitaip per ją jis taip pat atrado kelią. Ji atrado kelią ir buvo devintame danguje. Vyras grįžo namo ir buvo nustebęs, kodėl jo žmona šitaip nenustygsta vietoje, ir pasakė: „Parodyk man“, o ji tarė: „Štai kas tai yra“.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels