Santykiai su partneriu, kuris priešinasi augimui

Klausimas: Turiu klausimą mokytojams. Gyvenu musulmoniškoje kultūroje, ir yra labai sunku sutikti partnerį, kuris sugebėtų peržengti savo kultūrą ar religiją. Sutikau partnerį, kuris iš pradžių buvo atviras mokymams ir atrodė, kad jau yra transcendavęs daugelį dalykų, net ir daugelį islamo aspektų. Bet kai atėjo momentas kvestionuoti Mahometą ar Koraną kaip neklystančius autoritetus, jis nesugebėjo to peržengti ir tiesiog sustabdė savo augimą iš išorės, nors galbūt auga iš vidaus ir mąsto apie dalykus. Aš to nežinau. Yra labai sunku būti santykiuose su tokio mąstymo žmogumi. Ar įmanoma turėti santykius su musulmonu arba krikščioniu, ar kad ir kokia būtų išorinė religija, jeigu partneris nenori transcenduoti tam tikrų idėjų, ir tuo pat metu pilnai eiti keliu į Kristiškumą? Ar įmanoma turėti tik praktinius draugystės aspektus, tuo pat metu nepriklausomai einant keliu ir nediskutuojant šiais klausimais su partneriu? Jaučiu, kad tai yra viena iš šių dilemų šioje sunkioje tankioje planetoje, kurios niekaip negaliu išspręsti, nes jaučiu, kad yra svarbu kitam partneriui taip pat pasinerti į Gyvenimo Upę, ir jaučiu, kad mano išorinis protas sukasi ratu šiuo klausimu.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2024 m. Velykų vebinare.

Yra sunku duoti vieną nedviprasmišką atsakymą į tokį klausimą. Žinoma, gali būti atvejų, kai tiesiog turite suteikti partneriui laiko augti, tačiau tokie atvejai yra ganėtinai reti, ir daugumoje atvejų nutiks taip, kad kai vienas partneris yra pasišventęs dvasiniam augimui, o kitas partneris tam priešinasi, nes jis arba ji laikosi įsikibęs tam tikrų įsitikinimų, galiausiai iškils tam tikras konfliktas santykiuose, nes kildami aukštyn savo augimo kelyje, tapsite grėsme kitam žmogui, kuris jaus, kad jūs progresuojate, o jis arba ji to nedaro, ir tas asmuo pradės jausti didesnį atstumą, didesnį kontrastą, ir todėl pradės veikti jo ego ir tas asmuo dažnai taps atviromis durimis žemesnėms jėgoms, kurios pasinaudos tuo žmogumi mėgindamos sustabdyti jūsų augimą.

Tai nutiko daugeliui pakylėtųjų mokytojų mokinių, turėjusių partnerius, kurie nebuvo dvasiniame mokyme ir neaugo dvasiškai. Sunkumas čia, žinoma, yra toks, kad egzistuoja išimtys, yra atvejų, kai po kurio laiko partneris įveikia tam tikrą bloką ir pradeda augti. Yra suprantama, kad savo išoriniu protu negalite priimti šio sprendimo, tačiau jums nereikia jo priimti išoriniu protu. Jums reikia susiderinti su savo intuicija ir pajausti, kas yra jūsų Dangiškajame Plane. Ar jūsų Dangiškajame Plane yra įrašyta padėti šiam žmogui, šiam konkrečiam žmogui, o gal jūsų Dangiškajame Plane yra įrašyti dalykai, kurie peržengia šį žmogų, ir jums yra skirta padėti kitiems žmonėms, galimai padėti transformuoti savo kultūrą? Jeigu tai yra pastarasis atvejis, ar iš tiesų norėtumėte būti surišti su žmogumi, kuris gali sukliudyti jums išpildyti aukštesnius savo Dangiškojo Plano aspektus? O gal jums tiesiog reikia pasakyti: na, nuėjau tiek toli, kiek galėjau nueiti su šiais santykiais, ir todėl turiu išsakyti tai savo partneriui ir leisti jam arba jai nuspręsti?

Ne ta prasme, kad reikalautumėte kažko iš partnerio, bet kad tiesiog pasakytumėte, kaip jaučiatės dėl santykių, ir ką esate pasiruošę daryti ir nedaryti. Bet taip pat turite suprasti, kad kai yra situacija, bet kokia situacija, kurioje jaučiate, kad jūsų išorinis protas eina ratu, taip yra dėl to, kad iš tiesų nesusimąstėte apie tai, ko norite. Kitaip tariant, egzistuoja pasidalijimas jūsų esybėje, sukeltas atskirųjų savasčių. Egzistuoja tam tikros atskirosios savastys, kurios traukia jus pasilikti santykiuose, nes turite tam tikrą požiūrį į tai, kokie santykiai turėtų būti jūsų kultūroje. Galbūt tai netgi peržengia kultūros ribas ir ateina iš ankstesnių gyvenimų.

Turite pasiekti aiškumą, kas jūs esate, kokių santykių iš tiesų norite? Nes tą akimirką, kai įveiksite pasidalijimą dėl santykių, kuriuose jaučiate pareigą kažką padaryti ar turėti tam tikro pobūdžio santykius, ar suteikti kitam asmeniui tam tikrą laisvę, tą akimirką, kai įveiksite pasidalijimą, pasieksite aiškų intuityvų pajautimą, kuris peržengs jūsų išorinio proto ribas. Ir tuomet gali būti, kad jūsų partneris tai pajaus ir todėl priims sprendimą pakilti į aukštesnį kelio lygmenį. Ir yra įmanoma, kad jūsų partneris nuspręs nekilti aukščiau. Ir tuomet yra visiškai įmanoma, kad situacija pasikeis. Jūs arba paliksite santykius, arba sutiksite kitą žmogų, kuris galės išpildyti jūsų troškimą santykiams, dėl kurių dabar pasiekėte aiškumą. Matote, labai dažnai žmonės, net ir dvasingi žmonės turi karminį potraukį kitiems, kaip tai buvo vadinama ankstesnėse dispensacijose.

Pavyzdžiui, galite matyti du žmones, kurie susitinka dvasiniame judėjime, ir jie iš karto pajaučia šį labai didelį seksualinį potraukį vienas kitam. Ir jie mano, jog dėl šio potraukio jiems yra skirta turėti santykius, ir jie gali manyti, kad galės turėti ypatingus santykius. Tačiau daugeliu atvejų taip nutinka dėl to, kad jie turi karmą vienas su kitu, ir turi troškimą subalansuoti šią karmą. Tačiau dalykas tas, kad nors galite turėti karmą su kitais žmonėmis, tai nereiškia, jog privalote su jais turėti santykius, kad subalansuotumėte karmą. Jūs vis dar galite tai padaryti, išmokdami pamoką, transformuodami savo sąmonę, išsakydami prašymus energijai transmutuoti.

Turite būti atsargūs, kad pajutę potraukį žmogui nemanytumėte, jog turite užmegzti santykius su tuo žmogumi. Ir būtent dėl to yra svarbu išsiaiškinti, kokį požiūrį į santykius jūs turite iš šio ir ankstesnių gyvenimų, kokį jaučiate pareigos jausmą? Ir galite naudotis šiuo įrankiu, susikoncentruodami į savo širdį, pamąstydami apie tam tikrą santykių aspektą ir pajausdami, ar tai pakelia jūsų energiją ar pažemina jūsų energiją. Ar jaučiate, kad tai jus varžo? Ar jaučiate baimę? Ir kad turite tai priimti kaip paprasčiausią pareigą, nes kitaip tiesiog negali būti. Tuomet tai ateina iš atskirosios savasties. Nepasieksite didesnio augimo, leisdami, kad į santykius jus įtrauktų atskirosios savastys. Turite pažvelgti į savastis, iškelti jas į paviršių ir jas paleisti. Ir tuomet įveiksite susiskaldymą savo psichikoje, liečiantį santykius. Aiškiai pamatysite, ką turėtumėte daryti dėl savo dabartinių santykių, ir prisitrauksite kitus santykius prie savęs. Kiekvieną kartą, kai jaučiate, kad jūsų išorinis protas eina ratu, taip yra dėl to, kad jums stinga aiškumo. Ieškokite savasčių, kurios jus traukia skirtingomis kryptimis, žemina jūsų energijas, verčia jus jausti pareigą ar baimės jausmą. Išriškite tas savastis, ir įgysite didesnį aiškumą. Ir kai kuriais atvejais, situacija pasikeis, ir staiga kitas žmogus pasirodys jūsų gyvenime, su kuriuo galėsite užmegzti aukštesnius santykius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2024 Kim Michaels