Dangus

Susitikimas su žmonėmis, kuriuos pažinojote ankstesniuose gyvenimuose

Klausimas: Man vakar kai kas nutiko: sutikau sielas iš ankstesnių gyvenimų. Jeigu susitinkame šiuos žmones šiame gyvenime ir suvokiame, kad tarp mūsų egzistuoja stiprus ryšys, koks yra šio susitikimo tikslas šiame gyvenime?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Dažniausiai pasitaikanti priežastis yra ta, kad turite kažkokią neišspręstą problemą, kurią norėtumėte išspręsti su šiuo žmogumi, idant tiek jūs, tiek kitas žmogus galėtumėte judėti toliau. Galėtume sakyti, kad taip yra dėl to, kad turite su šiuo žmogumi karmą, ir nors taip ir yra, tikroji situacija čia yra tokia, kad susitikimas su šiuo žmogumi leidžia jums pažvelgti į kažką savo pačių psichikoje ir tai išspręsti.

Galbūt taip yra dėl to, kad su šiuo žmogumi turėjote konfliktą ankstesniame gyvenime ir šio konflikto neišsprendėte, tačiau taip pat gali būti ir taip, kad iš tiesų turėjote pozityvius santykius su šiuo žmogumi, tačiau vis tiek dar nebuvote iki galo išsprendę savo psichologijos ir šis žmogus gali padėti jums tai išspręsti. Tad klausimas, kurį sau visuomet turėtumėte kelti, yra toks: ką galėčiau iš šios situacijos išmokti? Taip pat, žinoma, yra ir tokių situacijų, kuriose jums nieko nereikia išspręsti, nėra jokios karmos, kurią turėtumėte subalansuoti, ir tiesiog susitikote dėl konstruktyvaus tikslo, nes galite vienas kitam padėti. Galite nuveikti kažką drauge, ko nė vienas iš jūsų negalėtumėte pasiekti atskirai.

Egzistuoja įvairūs scenarijai ir turite su tuo susiderinti individualiai. Ypač turite įsisąmoninti, ar nėra kažkokio konflikto ar disharmonijos su kitu žmogumi. Ir tuomet, daugeliu atvejų, jums būtų geriausia pasistengti nekurstyti konflikto, netgi galite iš viso pasitraukti, jeigu būtina. O tuomet galite išsakyti prašymus sudeginti energiją arba karmą, ir tuomet ryžkitės pažvelgti į save ir paklauskite savęs, kodėl šitaip reaguojate į tą žmogų.

Jeigu yra kažkoks konfliktas, nemėginkite kito žmogaus pakeisti. Susitelkite į savęs keitimą, susitelkite į tai, ką jums reikia išmokti, ir tuomet galbūt ateis toks momentas, kai galėsite kitam žmogui padėti. Tačiau negalėsite kitam žmogui padėti, kol patys nebūsite pakilę virš savo problemų ir nepasieksite taško, kuriame būtumėte neutralūs šio žmogaus atžvilgiu, nejaustumėte sudirgimo, nereaguotumėte.

Kita problema, kuri čia gali iškilti, yra ta, kad dažnai, kai susitinkate kitą žmogų, kurį pažinojote ankstesniame gyvenime, galite jausti, jog tarp jūsų egzistuoja stiprus ryšys. Jeigu nutiko taip, kad esate priešingų lyčių kūnuose, ar netgi kartais tos pačios lyties kūnuose, galite jausti seksualinę trauką, ir tai yra daug sudėtingesnė problema. Vienintelis būdas su tuo tvarkytis praktikoje yra tai, kad neturėtumėte galvoti, jog su kiekvienu žmogumi, kuriam jaučiate seksualinę trauką, būtinai turėtumėte užmegzti fizinius, seksualinius santykius. Neturėtumėte galvoti, kad būtent tai turi įvykti.

Nes, mano mylimieji, dauguma jūsų einate Kristiškumo keliu, ir yra daug žmonių iš ankstesnių gyvenimų, su kuriais galite turėti neišspręstų dalykų, ir negalite su jais visais susituokti. Na ir dabar galite, juokaudami, pažvelgti į šį pasiuntinį ir tarti, kad jis iš tiesų labai stengėsi (auditorija juokiasi), ir vis dėlto, patikėkite manimi, negalite su jais visais susituokti ar turėti fizinius santykius.

Tad geriausiai į tai būtų žiūrėti iš bendros perspektyvos, jog jūsų seksualinės traukos jautimas nereiškia, kad turite užmegzti fizinius santykius. Geriau yra siekti būsenos, kurioje nebūtumėte prisirišę prie to, ar turėsite šiuos santykius ar ne. Galite išsakyti prašymus sudeginti bet kokią savo turimą karmą, galite tirti savo psichologiją. Dažnai gali būti taip, kad iš tiesų jaučiate tą trauką kitam žmogui, tačiau, naudodamiesi dvasiniais įrankiais ir tirdami save, galite tai išspręsti ir iš tiesų galite virš to labai greitai pakilti. Kai, tuo tarpu, jeigu užmegsite fizinius santykius, egzistuoja daug didesnė tikimybė, kad jūsų turima neišspręsta psichologija privers jus susikurti daugiau karmos. Tai reiškia, kad jums gali prireikti daugiau laiko palikti šiuos santykius ir tai gali sulėtinti jūsų augimą.

Jeigu esate tam jautrūs, iš tiesų galite pasiekti tašką, kuriame išmoktumėte pajausti, kada turėtumėte užmegzti santykius su žmogumi, kuriam jaučiate trauką ir kada neturėtumėte. Tai ne tik paspartins jūsų augimą, bet taip pat leis jums išvengti santykių, kurie gali sulėtinti jūsų augimą ir gali nebūti tai, ko iš pradžių tikėjotės.

Tai yra labai sudėtingi, labai individualūs klausimai. Čia nėra jokio galutinio atsakymo, tik, vėlgi: eikite keliu, stiprinkite savo intuiciją, ir mėginkite išvengti bet kokio fiksuoto požiūrio savo išoriniame prote.

Ankstesnėse dispensacijose kalbėjome apie liepsnas dvynes ir sielos draugus, ir žmonės dažnai pasijusdavo pasimetę, galvodami, kad kiekvieną kartą, kai pajaučia stiprią trauką, turi su tuo žmogumi užmegzti artimesnius santykius. Daugeliu atveju šią stiprią trauką iš tiesų sukelia troškimas subalansuoti karmą, kurią turite su tuo žmogumi. Gali būti, kad šią karmą subalansuosite daug greičiau ir viską daug mažiau sukomplikuosite nesileisdami į fizinius santykius.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels