Dangus

Kaip jautrūs žmonės gali sutarti su kitais žmonėmis?

Klausimas: Kaip jautriems žmonėms būtų įmanoma sutarti su nejautriais žmonėmis nesukuriant konfliktų?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Išklausyti dviejų diktavimų, kuriuos šiandien perdaviau, ir iš tiesų įsisąmoninti šiuos mokymus. Galite turėti santykius su kitais žmonėmis be konfliktų tik tuomet, jeigu nemėginate pakeisti tų kitų žmonių. Jeigu neturite intencijos savo išoriniu protu, kad jie turėtų pasikeisti, nes jeigu turite šią intenciją savo išoriniame prote, tai reiškia, kad savo išoriniu protu jūs dabar teisiate, kaip šie žmonės turėtų gyventi, kaip jie neturėtų gyventi, ir tai sukurs konfliktą su kitais žmonėmis.

Šis pasiuntinys sakė, kad jis turi ryšių su žmonėmis, kurie visiškai nesidomi jokiu dvasingumu, tačiau jis bendrauja su jais tame lygmenyje, kuriame jie yra, ir nemėgina jų pakeisti, jis tiesiog leidžia jiems jausti, kad besąlygiškai juos priima tokius, kokie jie yra. Ilgalaikėje perspektyvoje kai kuriuos iš jų tai gali pakeisti, tačiau pasiuntiniui tai netgi nerūpi, ir jeigu sugebėsite bendrauti su žmonėmis šiuo būdu – ir būtent dėl to, vėlgi, kai įveikiate savo atskirąsias savastis, įveikiate šią prievolę pakeisti kitus žmones. Tuomet galite turėti taikius santykius su jais, ir tai iš tiesų gali juos įkvėpti pasikeisti, kai jie patirs, kad jūs turite visiškai kitokį požiūrį į gyvenimą, kuriuo galite laisvai dalintis, nepamokslaudami ir nesiekdami jų pakeisti.

Jums netgi nerūpi, ar jie pasikeis ar ne, nes priimate, kad jie turi teisę gyventi taip, kaip nori, jie turi teisę augti savo sąmonės lygyje. Žinoma, jūs taip pat turite teisę sakyti: „Nenoriu turėti jokių santykių su tokiais žmonėmis.“ Egzistuoja tam tikras žmonių tipas, su kuriais šis pasiuntinys nusprendė nenorintis turėti santykių, nes jis tuo nesimėgauja, ir jūs turite teisę priimti tokį patį sprendimą. Tačiau, vėlgi, kai įveikiate tas atskirąsias savastis, galite priimti šį sprendimą iš ramybės būsenos, o ne kaip būdą išvengti susidūrimo su žmonėmis, kurie gali spaudinėti jūsų mygtukus, nes jūs atsikratėte mygtukų, todėl jums nėra sunku bendrauti su tokiais žmonėmis, jūs tiesiog nesirenkate to daryti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels