Kaip galime savo vaikus išmokyti to, ko jie negauna mokykloje

Klausimas: Klausimas Motinai Marijai. Aš šiuo metu turiu du vaikus, vienerių ir ketverių metų amžiaus. Ir po kelerių metų jiems reikės lankyti mūsų vietinę mokyklą, o mūsų vietinė mokykla per kelerius metus nepasikeis pagal aukso amžiaus idėjas. Tad kaip galėtume padėti savo vaikams, kaip galėtume padėti jiems atrasti naują kelią ir naujus būdus mokytis; nes dabartinė mokyklinė sistema tikrai yra atgyvenusi. Kokiu praktiniu būdu galėtume padėti savo vaikams? Nes kai pasiunčiame juos į mokyklą, jie atsiduria visoje toje mašinoje ir sistemoje. Ir tuomet jie tenai yra muštruojami, o mes negalime tam daryti labai didelės įtakos.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Estijoje 2017 metais:

Na, tai labai priklauso nuo individualios žmonių situacijos ir ką daryti jums yra praktiškiausia. Aš, pirmiausia, ieškočiau kitokią filosofiją ir kitokį požiūrį turinčios mokyklos, ir tai galėtų būti privati mokykla, jeigu tokia jums yra prieinama netoli jūsų gyvenamos vietos. Po to, žinoma, atidžiai įvertinčiau šios mokyklos filosofiją ir naudojamus metodus. Yra privačių mokyklų, kurios labiau siekia vystyti vaiko kūrybiškumą. Tad tai yra viena iš galimybių, jeigu galite tai praktiškai įgyvendinti.

Jeigu praktiškai negalite to įgyvendinti, tuomet galite siųsti savo vaikus į visuomenines mokyklas. Tačiau tuomet galite su jais dirbti namuose ir įvairiais būdais stimuliuoti jų kūrybiškumą. Pavyzdžiui, galite kalbėtis su jais apie tai, ko jie išmoko mokykloje, ir galite jiems pateikti kitokią perspektyvą, platesnę perspektyvą apie jų išmoktą dalyką. Tačiau, žinoma, yra ir specifiškesnių dalykų, kuriuos galite daryti; tačiau šiuo metu tai nėra tinkama vieta ir laikais leistis į pernelyg išsamų aptarimą.

Aš, žinoma, suprantu, kad daugelis tėvų yra situacijoje, kurioje norėtų, kad jų vaikai gautų geresnį išsilavinimą; tačiau neturite nei laiko nei išmanymo daryti tai namuose patys. Jeigu negalite rasti mokyklos, kuri galėtų tai daryti, esate sudėtingoje situacijoje. Tuomet sakyčiau, vėlgi, išnaudokite geriausiai kaip galite tai, kas jums yra prieinama, ir tuomet siekite stimuliuoti jų kūrybiškumą. Egzistuoja net ir pasaulietiški būdai arba metodai vaikų kūrybiškumui ir intuicijai stimuliuoti.

Taip pat mėginkite jiems suteikti perspektyvą, kad jiems nereikia jaustis blogai dėl to, kad galbūt nepritampa visuomeninės mokyklos sistemoje, jiems tiesiog reikia daryti geriausia, ką sugeba. Jiems nereikia įsitraukti į tas lenktynes, siekiant aukščiausių pažymių ar to, ar ano. Jiems tiesiog reikia išmokti tam tikrų bazinių dalykų, ir tuomet padėsite jiems išmokti to, ko jie negali išmokyti mokykloje. Vėlgi, čia būtų galima duoti dar daug daugiau konkretesnių dalykų, tačiau tam reikėtų daugiau laiko. Taip pat reikėtų pasiuntinio, kuris daugiau išmanytų apie skirtingus alternatyvaus mokymosi metodus.

Papildymas iš Motinos Marijos: Nepamirškite, kad vienas iš pagrindinių būdų, kuriuo vaikai mokosi, yra stebėdami jus, savo tėvus. Tad, jeigu eisite dvasiniu keliu, mokysite juos pačių vertingiausių pamokų, ypač jeigu papasakosite jiems, ką patiriate, jų neprievartaudami ir neversdami jų tikėti tuo, kuo tikite jūs.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels