Dangus

Kaip vaikams rašyti knygas apie pakylėtuosius mokytojus

Klausimas: Rašant knygas, kuriose supažindintume vaikus su mokytojų mokymais, koks galėtų būti jauniausias amžius, į kurį galėtume taikyti, ir su kokiomis koncepcijomis? Ir koks galėtų būtų sekantis žingsnis?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, nebūtinai yra kažkoks jauniausias amžius, kadangi esmė čia nėra tiesiog rašyti knygas, kurios duotų žinias vaikams. Tačiau galite pradėti nuo labai jauno amžiaus, netgi nuo įsčių, sukurdami vaikams aplinką, kurioje jie girdėtų mantras, muziką, net ir invokacijas. Vaikai jauname amžiuje, žinoma, labiau reaguoja į patirtis nei žodžiais išreiškiamas žinias. Su sudėtingesnėmis koncepcijomis turėsite palaukti, kol vaikai sugebės apdoroti žodžius, kas iš tiesų įvyksta tame amžiuje, kai jie pradeda įgyti gebėjimą savarankiškai skaityti. Žinoma, galite jiems skaityti dar ir iki to amžiaus, tačiau jūsų tikslas turėtų būti ne perduoti žinias ir supratimą, o papasakoti istoriją.

Kaip tai būtų galima padaryti yra, žinoma, pernelyg sudėtinga tema. Viskas iš tiesų priklauso nuo jūsų pačių kūrybiškumo, nuo jūsų patirties su vaikais, nuo jūsų išsilavinimo, nuo jūsų kilmės. Jūs galite pamatyti, kaip tai panaudoti, išreiškiant pakylėtųjų mokytojų mokymų koncepciją. Mano bendra taisyklė jums būtų tokia: pristatykite vaikams tai kuo paprasčiau, ne dėl to, kad jie būtų kvaili, o dėl to, kad jų protai yra labiau susitelkę į patyrimus, vaizdus, garsus, įspūdžius, pasakojimus, simbolius, ir jie taip labai nesikoncentruoja į intelektualų supratimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels