Dangus

Kodėl pasirinkau turėti specialiųjų poreikių vaiką?

Klausimas: Mano sūnui yra 15 metų ir jis serga autizmu bei kitais su vystymusi susijusiais sutrikimais. Tai reiškia, kad jis yra visiškai priklausomas nuo šeimos, pagrinde nuo manęs, dėl visų savo poreikių patenkinimo. Aš taip pat gyvenu toksiškoje santuokoje ir mano situacija su vyru buvo labai sunki per 17 mūsų santuokos metų. Jaučiu konfliktą, mąstydama, ar geriau pasitarnaučiau savo sūnui toliau pasilikdama santuokoje ir išsaugodama šeimą, ar būtų geriau išeiti. Tačiau mane neramina tai, kad palikusi santuoką sukelsiu savo sūnui kančias dėl išardytos šeimos. Taip pat jaučiu, kad tai gali būti mano pirmykštės savasties ar dar kokios kitos savasties projekcijos, jog privalau ištrūkti iš šios santuokos, nes kartais ji atrodo tokia nepakeliama. Jau kurį laiką mėginu išspręsti šią dilemą, tačiau nesėkmingai, nes mano troškimai svyruoja ir esu apnikta abejonių, kadangi nesu tikra dėl vidinio vedimo, kurį manau iš jūsų gaunanti. Norėčiau žinoti iš mokytojų, ko turėčiau ieškoti ir į ką turėčiau koncentruotis, kad galėčiau atrasti geriausią būdą įveikti šią situaciją. Ir taip pat būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte paaiškinti, ką ši situacija man sako apie laisvą valią. Ką gi aš būčiau norėjusi išmokti apie laisvą valią, pasirinkdama susilaukti vaiko su specialiaisiais poreikiais? Kokių laisvos valios aspektų aš nematau dėl to, kad esu tokiame dideliame konflikte, nežinodama, kaip toliau gyventi savo gyvenimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Korėjos konferencijoje.

Na, kiekvieną kartą, kai jaučiate konfliktą ir esate suskilę savyje, ir nesate tikri dėl krypties, kuria turėtumėte eiti, tai sukelia pasąmonės savastys, kurios konfliktuoja tarpusavyje, traukdamos jus skirtingomis kryptimis. Geriausia rekomendacija, kurią galiu jums duoti kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniui, yra naudotis knyga „Jūsų dvasinių traumų gydymas“ ir kitomis knygomis, apnuoginant šias savastis, jas perdirbant, kol pasieksite savo gimimo traumą.

Yra žmonių pasaulyje, kurie, kaip savo Dangiškojo plano dalį, prisiima šią naštą turėti neįgalų šeimos narį, ir gali būti įvairių priežasčių, kodėl žmonės tai daro. Kai kuriais atvejais, taip yra dėl to, kad jie turi istoriją iš ankstesnių gyvenimų, kuriuose nenorėjo patys priiminėti sprendimų, visada norėdami, kad kažkokia išorinė jėga pasakytų jiems, ką daryti. Jie specialiai save įstūmė į šią labai sunkią situaciją, kuri juos gali atvesti prie taško, kuriame jiems tiesiog teks patiems priimti sprendimą ir atstovėti šį sprendimą, kad ir koks jis būtų.

Taip pat yra žmonių, kurie pasirenka šią situaciją, nes ji juos išmoko, kad egzistuoja skirtumas tarp išorinės laisvės ir vidinės laisvės. Yra pavyzdžių, kai žmonės praleido daug laiko kalėjime, tačiau jie tiek daug dirbo su savo proto būsena, kad tapo psichologiškai laisvesni už žmones, kurie nebuvo kalėjime, ir tam tikra prasme galėtume sakyti, kad esi tam tikrame kalėjime. Gali pamąstyti, ką galėtum padaryti, kad pasiektum tašką, kuriame jaustumeisi laisvesnė viduje, kad ir kokia būtų išorinė situacija.

Žinoma, konfliktas santuokoje taip pat yra susijęs su tam tikromis tavo pasąmonės savastimis, ir pasąmonės savastys taip pat egzistuoja ir pas tavo vyrą, tačiau, žinoma, tau bus lengviau dirbti su savo savastimis ir tuomet pažiūrėti, ar tai nepakeis santykių dinamikos ar šeimos. Tu taip pat, žinoma, ir tai tiesiog būtų bendras patarimas, galėtum išsiaiškinti, kokios egzistuoja institucijos tavo šalyje, kurios galėtų tau čia padėti, idant tau nereikėtų visos naštos nešti vienai. Iš tiesų jaučiu užuojautą tavo situacijai, tačiau, norėdama duoti tau kažką, kas galėtų tau padėti pakeisti situaciją, beveik visada būtų šis patarimas siekti atskleisti atskirąsias savastis, kurios sukelia tavo reakciją, verčia tave abejoti, ir tuomet įgysi didesnį aiškumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels