Smurtinių kompiuterinių žaidimų poveikis vaikams

Klausimas: Tiek daug vaikų šiandien jaučia potraukį smurtiniams kompiuteriniams žaidimams. Ar tai yra kolektyvinės sąmonės išraiška, ir kaip tai veikia kolektyvinę sąmonę?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas konferencijoje Olandijoje 2017 metais:

Na, tai yra sudėtingas klausimas, ta prasme, kad čia egzistuoja tam tikri individualūs dalykai. Yra vaikų, kuriems iš tiesų gali būti naudinga žaisti šiuos žaidimus, kadangi jiems tai leidžia išžaisti tam tikrus jų sąmonėje egzistuojančius scenarijus, ir tai jiems gali padėti transcenduoti tam tikrą sąmonės lygį. Jiems tai netgi gali padėti transcenduoti tam tikrą agresijos arba pykčio lygmenį. Tačiau šie atvejai yra pakankamai reti. Tiesiog sakau, kad, jeigu jūs, būdami tėvais, intuityviai jaučiate, kad jūsų vaikui reikia žaisti šiuos žaidimus, tuomet turėtumėte tai leisti, tačiau taip pat turėtumėte mėginti vesti vaiką, kad jam nuo šių žaidimų neišsivystytų priklausomybė.

Akivaizdu, kad, žvelgiant į tai iš bendros perspektyvos, šie kompiuteriniai žaidimai nepadeda kelti kolektyvinės sąmonės. Priešingai, akivaizdu, kaip ir smurtinių filmų atveju, jog egzistuoja padarai ir demonai, kurie gali įsisiurbti į žmonių auras, jiems žaidžiant šiuos žaidimus, ypač jeigu jie tai daro valandų valandas. Tad jie įleidžia kablius į žmonių auras, ir tuomet gali audrinti jų emocinius kūnus ir siurbti energiją. Šie žaidimai turi tendenciją padaryti jus labai priklausomais, ir kai jums nuo jų išsivysto priklausomybė, jie tuomet gali smarkiai pažeminti žmogaus ir kolektyvinės sąmonės lygį.

Na, ir dabar, kaip sakiau, vis dar gali būti žmonių, kuriems šie žaidimai kurį laiką gali duoti naudos, o tuomet, kai jie jais pasisotins, tiesiog liausis juos žaisti ir judės pirmyn savo gyvenime. Būdami dvasiškai sąmoningais tėvais, galite turėti bendrą nuostatą, kad neleisite savo vaikams žaisti šių žaidimų ir mėginsite juos apsaugoti nuo bendraamžių spaudimo. Galite mėginti su jais kalbėti, kodėl jūs jiems to neleidžiate, nebent, kaip sakiau, intuityviai pajaustumėte, kad jūsų vaikui reikia tai žaisti.

Gali būti, ir žinau, kad tai yra sunku, bet gali būti, kad vienam iš jūsų vaikų gali būti naudinga žaisti šiuos žaidimus, o kitiems ne. Tad jums gali tekti susidurti su sunkia situacija, kurioje leidžiate vienam vaikui kažką daryti, o kitiems to daryti neleidžiate. Vėlgi, galite pamėginti su jais apie tai pasikalbėti. Taip pat, žinoma, galite išsakyti prašymus, kad jūsų vaikai netaptų nuo to priklausomi, kad jie būtų nuo to išlaisvinti, kad jie žaistų tik tiek, kiek jiems yra reikalinga, o tuomet judėtų toliau.

Akivaizdu, mano mylimieji, kad už šių kompiuterinių žaidimų egzistuojanti industrija iš esmės yra užvaldyta tamsos jėgų, ypač esančių emocinėje karalijoje, tačiau taip pat tam tikru laipsniu ir mentalinėje karalijoje. Akivaizdu, kad kai kurie iš šių žaidimų darosi vis labiau ir labiau smurtiniai, nes turi pritraukti vis daugiau dėmesio ir sukelti vis didesnį šoką, kaip tą matote ir filmuose. Akivaizdu, kad už viso to egzistuoja intencija susaistyti žmones su visa šia sąmone, kuri tiki, kad visas problemas galime išspręsti tiesiog eidami ir šaudydami į viską, kas juda. Ši sąmonė, žinoma, yra labai klastinga, labai agresyvi. Galite išsakyti dėl jos prašymus, nors galbūt tai nėra pati svarbiausia problema, dėl kurios turėtumėte išsakyti prašymus, nebent viduje labai stipriai jaustumėte, kad jums šis klausimas yra itin svarbus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels