Dangus

Vaikai ir tamsos jėgos

Klausimas: Mano klausimas būtų apie mažus vaikus puolančias tamsos jėgas. Šie vaikai yra šešerių-aštuonerių metų amžiaus, ir jie nesupranta, jie bijo, jie nemiega. Ateinu pas juos, kai mane pakviečia jų motinos, tačiau negaliu jiems paaiškinti, kodėl juos puola tamsos jėgos, juk jie dar tokie maži.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Olandijoje 2018 metais.

Kai kuriais atvejais, kai vaikai yra puolami tamsos jėgų, taip yra dėl to, kad jie turi tam tikrus dvasinius pasiekimus ir potencialą pasiekti aukštesnį sąmonės lygį šiame gyvenime arba nuveikti kažką svarbaus visuomenėje, ir tamsos jėgos nori kuo ankstesniame amžiuje sukliudyti šiai misijai. Kitais atvejais taip yra dėl to, kad šie vaikai turi gilias žaizdas savo psichikoje iš ankstesnių gyvenimų, kurios juos daro pažeidžiamus šioms tamsos jėgoms, kurios visada ieško, ką galėtų užpulti.

Ir dalykas, kurį šiuo atveju galėtumėte padaryti, ir tai galioja jums visiems, jeigu susidūrėte su šiuo fenomenu, yra tai, kad pirmiausia galite išsakyti apsaugos prašymus dėl šių vaikų, kad Astrėja juos išlaisvintų, kad Arkangelas Mykolas juos apsaugotų ir taip toliau. Priklausomai nuo vaiko amžiaus ir supratimo, taip pat galite pamėginti atvirai su jais pasikalbėti ir jiems paaiškinti, kad egzistuoja tam tikros tamsos jėgos, kurios mėgina juos pulti, ir kad jie turi teisę pasakyti: „NE“. Suprantate, kaip jau daug kartų sakėme, kad kai išsakote prašymus dėl kitų žmonių, mes, pakylėtieji mokytojai, negalime įsikišti ir veikti prieš šių žmonių laisvą valią. Tad kai kuriais atvejais vaikams iš tiesų yra būtina suvokti, kad yra puolami tamsos jėgų ir kad jie turi teisę pasakyti: „Ne“ – pasinaudoti savo laisva valia ir atsisakyti būti veikiami šių jėgų.

Tai ne visais atvejais bus veiksminga, nes kai kuriais atvejais egzistuoja sudėtingesnė priežastis, kadangi vaikai ankstesniuose gyvenimuose galėjo prisikviesti tam tikras tamsos jėgas į savo sąmonę. Tai galėjo įvykti dėl įvairių priežasčių. Tai reiškia, kad vaikas gali nebūti pasiekęs tokio supratimo ir sąmoningumo lygmens, kuriame sugebėtų tai išspręsti. Galbūt jis sugebės tai padaryti vėliau gyvenime, ypač jeigu bus atviras dvasiniam mokymui, tačiau bus keletas vaikų, kuriems negalėsite padėti. Turite tai priimti, kad negalite jiems padėti, nes jie prisikvietė tamsos jėgas dėl tokios sudėtingos priežasties. Ir jeigu jie nėra tam pasiruošę arba nenori į tai pažvelgti, negalite išsakyti prašymų, kurie eitų prieš vaiko laisvą valią, nes vaikas turi pasiekti vidinį suvokimą ir pasiryžimą paleisti šią tamsos jėgą.

Kai kuriais atvejais taip gali būti dėl to, kad ankstesniame gyvenime šie vaikai norėjo valdžios ir jie, taip sakant, pardavė savo sielą velniui, tardami: „Aš tave įsileisiu, jeigu tu man suteiksi valdžią šioje situacijoje.“ Taip pat, pavyzdžiui, galėjo būti taip, kad jie norėjo santykių su tam tikru žmogumi ir tarė: „Jeigu priversi tą žmogų mane įsimylėti, tuomet aš tave įsileisiu.“ Arba tai galėjo būti ir daugelis kitų aspektų.

Taip pat galėjo būti ir taip, kad jie nenorėjo prisiimti atsakomybės už save, tad prisikvietė tamsos jėgą, kad jiems nereikėtų priiminėti savarankiškų sprendimų. Tam egzistuoja įvairios sudėtingos priežastys, ir tuo atveju jūsų prašymai negalės būti veiksmingi. Jūsų kalbėjimasis su vaiku negalės būti veiksmingas, ir jums tiesiog reikės turėti kantrybės ir tikėtis, kad augdamas vaikas labiau tai įsisąmonins ir ryšis pažvelgti į šią sudėtingą psichologiją.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels