Krikščioniai – katalikai ir kiti – keliantys klausimus apie bažnyčią

TEMOS: Daugelis krikščionių negali ignoruoti problemų su bažnyčia arba doktrina, tačiau nežino, kur jiems eiti – bažnyčios kvestionavimas yra dvasinės brandos ženklas – ieškokite tikrojo Jėzaus mokymo – išorinė bažnyčia NĖRA raktas į išganymą – raktas yra poslinkis sąmonėje – Jėzus metė iššūkį sustabarėjusiems vadams – oficialioji krikščionybė niekada nebuvo harmonijoje su Jėzaus vidiniu mokymu – ieškokite asmeninio ryšio su Jėzumi – jūsų asmeninis guodėjas yra jūsų Kristaus AŠ – vidinė širdies bažnyčia

Klausimas: Jėzau, kur tu nori, kad eičiau? Ką man daryti? Kur yra mano vyras? Ar yra man kokia bažnyčia? Negaliu tapti baptiste, jie nepriima Marijos. Episkopaliečiai priima gėjų santuokas. Mano vaikystės bažnyčią kankina pedofilijos ir homoseksualizmo skandalai, ir ji neigia joje dalyvaujančių moterų lygias teises. Jaučiuosi pasimetusi ir sumišusi, išskyrus Eucharistiją. Ką galėtum man pasakyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Mano mylima drauge, iš tiesų suprantu tavo dilemą. Mano širdis, ir Motinos Marijos širdis, iš tiesų nori apglėbti tave ir milijonus krikščionių – katalikų ir kitų – kurie ima kelti rimtus klausimus išorinei bažnyčiai, kurioje užaugo. Jie nebegali daugiau ignoruoti dvasininkų piktnaudžiavimų, doktrinų nenuoseklumo, kitų netobulumų organizacijoje ar bažnyčios tarnautojų elgesyje. Tačiau, kadangi užaugo kultūroje, kuri jiems pasakojo, jog išorinė bažnyčia yra esminė jų gyvenimo ir išganymo dalis, jie jaučiasi šiek tiek pasimetę ir nežino, kur jiems eiti.

Tikiuosi, galėsiu padėti tau suprasti, kad Motina Marija ir aš nesame akli tam, kas vyksta, ir esame čia tam, kad jums pagelbėtume. Tiesą sakant, tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios perdavėme šiuos daugybę mokymų ir įrankių savo svetainėse – žinome, kad daugeliui žmonių jie bus reikalingi, išsilaisvinant nuo tradicinės krikščionybės pančių. Tikiuosi, jog galėsiu padėti tau suvokti, kad, nors gali būti sunku kvestionuoti savo narystę bažnyčioje, tai iš tiesų yra dvasinio brandumo ženklas. Esi pasirengusi žengti sekantį žingsnį savo asmeniniame kelyje, o kad galėtum žengti šį žingsnį, tau tereikia įgyti aiškesnį mano tikrųjų mokymų, kuriuos daviau prieš 2000 metų, suvokimą.

Tad kur norėčiau, kad eitum? Norėčiau, kad paskirtum šiek tiek laiko ir rimtai pamąstytum apie vieną iš pačių svarbiausių mano prieš 2000 metų pasakytų teiginių:

20 Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė neateina regimai.
21 Niekas nepasakys: ‘Žiūrėk, ji čia’, arba: ‘Žiūrėk, ji ten!’ Nes štai Dievo karalystė yra jumyse.“ (Luko, 17 skyrius)

Jūsų bažnyčia nemokė tikrosios šio teiginio prasmės, o priežastis yra ta, kad visos vyraujančios bažnyčios ignoruoja pačią mano mokymų esmę. Tačiau būtent šis dažnai pro akis praleidžiamas teiginys buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios žydų autoritetai norėjo mano mirties. Matote, jie buvo sukūrę religinę kultūrą, kurioje išorinė religija buvo laikoma raktu – tiesą sakant vieninteliu raktu – į išganymą. Todėl šią religiją kontroliavę žmonės turėjo beveik neribotą valdžią visuomenei. Ir kaip kartą pasakė vienas išmintingas žmogus: „Bet kokia valdžia gadina, bet absoliuti valdžia gadina absoliučiai.“ Tai atvedė prie didelės veidmainystės, prie didelių piktnaudžiavimų valdžia ir daugelio tų pačių žmogiškų trūkumų, kuriuos matote ir šiandieninėse krikščioniškose bažnyčiose.

Jei skaitysite evangelijas, turėdami tai omenyje, pamatysite, kad nuolatos mečiau iššūkį visiems tiems, kurie išsikėlė save tarp žmonių ir jų Dievo. Vadinau juos veidmainiais, aklais vadais, netikrais pranašais, vilkais avių kailyje ir velnio sūnumis, ir lyginau juos su nubaltintais antkapiais, pilnais mirusiųjų kaulų. Tai dariau dėl to, kad tikroji žinia, kurią atėjau atnešti žmonėms, yra ta, jog raktas į išganymą nėra išorinė religija. Tai niekada nebuvo raktas ir niekada nebus.

Tikrasis raktas į išganymą yra įžengti į Dievo karalystę. Ši karalystė yra jumyse, nes tai yra sąmonės būsena – Kristaus sąmonė. Tai yra pažinimo raktas, kurį paėmė įstatymo mokytojai:

Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs paėmėte pažinimo raktą, bet patys nėjote ir einantiems trukdėte. (Luko 11,52)

Deja, daugelis šiuolaikinių krikščioniškų bažnyčių vadų patys įstrigo toje pačioje sąmonės būsenoje kaip ir senieji įstatymo mokytojai. Jie nenori įžengti į mano vidinę karalystę, ir siekia išlaikyti savo parapijiečius įkalintus iliuzijoje, kad išorinė bažnyčia juos išgelbės.

Kai suvokiate šią vieną tiesą – ir aš išsamiai apie ją kalbu savo svetainėje – įgyjate visiškai naują perspektyvą į krikščionybę. Suvokiate, kad atėjau išlaisvinti žmones nuo išorinės religijos tironijos ir išnaudojimo – nes išorinė religija visada lengvai pasiduoda žmonių žaidimams valdžia ir jų silpnybėms. Tuo nenoriu pasakyti, kad išorinė religija negali padėti žmonėms, tačiau padėti ji gali tik tuomet, kai kritinė masė vadovų ir pasekėjų klauso mano kvietimo sekti mano pėdomis ir daryti darbus, kuriuos aš dariau. Tik Kristaus protas gali sukliudyti išorinei religijai nusiristi į materialią ir dvasinę korupciją.

Kai tai suprantate, suvokiate, jog aš akivaizdžiai nesu laimingas dėl to, kad krikščionybės religija tapo tokia pat sustabarėjusi ir taip pat piktnaudžiaujanti savo valdžia kaip ir senoji žydų religija. Man tai niekada nepatiko, ir todėl galite matyti, kad daugybę šimtmečių – tiesą sakant nuo paties savo įkūrimo – oficialioji krikščionybė buvo disharmonijoje su mano tikruoju mokymu.

Tad kur norėčiau, kad eitum? Noriu, kad eitum į savo širdį ir atrastum mane – tikrąjį, gyvąjį Jėzų Kristų. Noriu, kad paliktum žmonių sukurtą stabą, kurį tau nuo vaikystės buvo diegiama garbinti, ir priimtum mane kaip savo vyresnįjį brolį, savo tikriausią draugą. Noriu, kad užmegztum tiesioginį, asmeninį ryšį su manimi. Prisimink, kad sakiau: „Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas!“ Nesakiau, kad išorinė bažnyčia yra kelias, tiesa ir gyvenimas.

Sakai, kad jautiesi sumišusi, išskyrus Eucharistiją. Taip yra dėl to, kad tavo gyvybės srautas suvokia mano kūno ir kraujo sugėrimo vertę. Jei nori pakilti virš sumaišties, tau tiesiog reikia suprasti, kad tikroji „mano kūno ir kraujo“ prasmė yra sugerti mano sąmonę. Turi daryti kaip sakė Paulius:

Tebūna šis protas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje (Filipiečiams 2,5).

Suprantu, kad tiems, kurie užaugo tradicinėje vyraujančioje krikščionių bažnyčioje, mintis, kad galite užmegzti asmeninį ryšį su manimi, gali atrodyti gąsdinanti. Tad jei tai galioja ir jums, pamąstykite apie dar vieną svarbų teiginį:

16 Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius.
17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse.
18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. (Jono, 14 skyrius)

Šis guodėjas yra mano dvasios dalis, kuri buvo padalinta jums Kristaus AŠ pavidalu. Kai priimate ją per Eucharistiją, ji tampa raugu:

Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo.“ (Mato 13,33)

Jūsų Kristaus AŠ yra jūsų asmeninis guodėjas, kuris atves jus prie aukštesnio tiesos supratimo, iškeldamas jūsų sąmonės „tešlą,“ kol pasieksite Kristaus protą. Tiesą sakant, dvasine prasme, jūsų Kristaus AŠ yra jūsų gyvybės srauto vyras, ir susivienijimas su savuoju Kristaus AŠ būtent ir yra tikroji vedybų su Kristumi prasmė. Tad, jeigu dar nesugebate priimti, kad galėtumėte užmegzti tiesioginį, asmeninį ryšį su manimi, susitelkite į savąjį Kristaus AŠ.

Duodu daug mokymų šioje svetainėje, kad padėčiau jums suprasti tiesą, kurią jūsų Kristaus yra pasirengęs patvirtinti jums jūsų širdyje. Mes taip pat duodame jums įrankius, kurie gali padėti jums užmegzti vidinį ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Tarp šių įrankių yra susiderinimo pratimas, Motinos Marijos rožiniai – kurie yra nepalyginamai galingesni už katalikiškąjį rožinį – ir Arkangelo Mykolo rožinis.

Esmė ta, kad raktas į išganymą nėra išorinė bažnyčia, raktas yra tikroji bažnyčia – vidinė širdies bažnyčia. Tad iš tiesų, tie, kurie eina keliu į Kristiškumą, tampa gyvąja bažnyčia, pastatyta iš gyvųjų akmenų.

Kai pradėsite vilktis Kristaus protą, tapsite nepriklausomi nuo visų išorinių bažnyčių. Tai reiškia, kad jums išorinė bažnyčia nebebus būtina. Tačiau tai taip pat reiškia, jog galėsite dalyvauti bet kokioje bažnyčioje, ir jūsų nebeslėgs jos netobulumai. Galėsite lankytis bažnyčioje, siekdami tikros brolijos ir siekdami padėti kitiems.

Tad vėlgi, paruošiau jums vakarienę, kuri yra daug maistingesnė už visus dalykus, kuriuos jums gali pasiūlyti šis pasaulis. Ją atrasite mano svetainės puslapiuose. Tiesiog studijuokite tai, ką siūlau, atviru protu. Naudokitės savo intuicija, ir galiu jus užtikrinti, kad jūsų Kristaus AŠ nuves jus ten, kur jums reikia eiti. Dievo karalystė yra Kristaus sąmonė, ir būtent dėl to sakiau:

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. (Mato 6,33)

Savo svetainėje daviau jums viską, ko reikia, norint įžengti į Dievo karalystę, esančią jumyse. Prašau, neatstumkite mano dovanos. Tai iš tiesų yra gyvybės duona, kuri yra dėl jūsų padalijama. Imkite, valgykite ją, nes tai yra mano kūnas, mano Kristaus sąmonės kūnas, kurį paaukojau dėl savo draugų. O kas yra mano tikrieji draugai, kas yra tikroji mano šeima:

Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis, ir sesuo, ir motina. (Mato 12,50)

Tai yra Tėvo valia, kad pasiektumėte tą pačią Kristaus sąmonę, kurią pasiekiau aš. Juk niekas nenueina pas Tėvą kaip tik per Kristaus sąmonę, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels