Teismas įvykdytas

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus, 2005 gruodžio 31 d., per Kim Michaels. Diktavimas buvo perduotas vidurnaktį.


Aš, Jėzus, ateinu įvykdyti teismo, kurį pradėjau 2005 metų Velykų sekmadienį, anti-valios jėgų teismą, kurios išaukštino Jėzaus Kristaus stabą, paversdami jį vieninteliu Dievo sūnumi, šitaip įdiegdami į protus visų tų, kurie save vadina krikščioniais – ir daugelio kitų, kuriuos paveikė ši sąmonė – kad jie negali tapti Kristumi, kad neturi teisės įkūnyti Kristaus sąmonės Žemėje, nes tik Jėzus Kristus galėjo būti Dievo Sūnus. Ir kiekvienas, kuris teigia esantis Dievo sūnus arba dukra, piktžodžiauja.

Ši sąmonė gavo savo teismą, savo paskutinį teismą, ir jums jį toliau kviečiant ir įtvirtinant fizinėje plotmėje, iš tiesų pamatysite, kaip ši sąmonė – kabojusi lyg sunkus debesis virš šios planetos tokią daugybę šimtmečių – ims sklaidytis per ateinančius metus, kol galiausiai žmonės žvelgs atgal ir stebėsis, kaip iš viso buvo įmanoma tikėti tokiu akivaizdžiu melu.

Tad aš nuleidžiu savo dešiniąją ranką, įvykdydamas anti-valios jėgų ir melo, kad yra tik vienas Kristus, teismą. Tai atlikta! Tad būkite užskleisti Kristaus džiaugsme.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels