Ar kažkas pasakė „Šiva?“

Pakylėtasis Mokytojas Šiva, 2006 gegužės 27 d., per Kim Michaels


Mano Mylimieji, kvietimas reikalauja atsakymo ir kai kas nors pasako „Šiva,“ štai čia aš esu. Tad ateinu jums suteikti apčiuopiamesnę manifestaciją. Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieną kartą, kai sėdėdami vienumoje ištarsite „Šiva,“ aš būsiu su jumis, būsiu jumyse. Ir aš esu čia kaip Šventosios Dvasios atstovas – nesustabdomos jėgos, galinčios sudeginti visus netobulumus ir visą tamsą šioje Žemėje.

Ir todėl ateinu jums duoti dispensaciją – kad, jeigu vizualizuosite mano Esatį kaip ugnies stulpą, aš suteiksiu jums galimybę tyliai arba garsiai atiduoti visus netobulumus savo pačių esybėje į šį ugnies stulpą. Ir tiesiog visa tai paleiskite ir aš sudeginsiu tai pagal jūsų pačių norą tai paleisti. Tad leiskite man išgirsti, ką norite atiduoti į Dievo ugnį.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com