Šventoji geometrija Azijos visuomenėse

TEMOS: Netikra krikščionybė Azijoje – Kristaus teismas netikrai krikščionybei – Žmonės su individualiu Kristiškumu atneš Aukso Amžių – Drąsa kvestionuoti autoritetus – Kai visi laimi – Pasinaudokite žmonių idealais augimui – Bendruomenė, kurioje nėra piktnaudžiaujama valdžia – Azijos žmonių gebėjimas organizuoti visuomenę – Šventoji geometrija daugialypiuose išmatavimuose – Šventoji geometrija už linijiško proto ribų – Visuomenė, kuri yra pritaikyta sielai – Gausingas gyvenimas yra kūrybiškas gyvenimas – Kaip Kristus vertina šalis

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus, 2016 liepos 3 d., konferencija Seule, Korėjoje, per Kim Michaels


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus, ir atėjau šią dieną dėl įvairių tikslų. Pirmasis tikslas yra atnešti Kristaus teismą tiesiai iš mano Esybės netikrai krikščionybei, kuri sklinda po Aziją ir mėgina įsiskverbti į visus visuomenės lygmenis. Ji siekia skleisti tą krikščionybės formą, kuri buvo taip stipriai paplitusi Vakaruose ir kuriai jie dabar mato atsiradusią galimybę paskleisti po kitas pasaulio dalis.

Todėl aš, Jėzus Kristus, skelbiu Kristaus teismą katalikų bažnyčiai Korėjoje ir kitose Azijos šalyse. Aš, Jėzus Kristus, skelbiu Kristaus teismą protestantiškoms bažnyčioms Korėjoje ir kitose Azijos šalyse. Aš, Jėzus Kristus, skelbiu Kristaus teismą fundamentalistinėms bažnyčioms Korėjoje ir kitose Azijos šalyse. Aš, Jėzus Kristus, skelbiu Kristaus teismą mormonų bažnyčiai Korėjoje ir kitose Azijos šalyse.

Ir tai dabar turės daug pasekmių, kad galėjau paskelbti šį teismą fizinėje plotmėje. Žinoma, tai turės būti sustiprinta jūsų išsakytais prašymais ir jūsų priėmimu, kad Kristaus teismas taip pat gali veikti per jus, kai esate dermėje su mano Esybe. Todėl aš, žinoma, prašau jūsų išsakyti su tuo susijusius prašymus.

Netikra krikščionybė Azijoje

Aš taip pat skelbiu Kristaus teismą demonams, kurie slepiasi už netikros krikščionybės, už visų vyraujančių krikščionybės bažnyčių ir jų atšakų, visiems viršiausiems demonams ir daugybei juos palaikančių demonų. Jie yra nuteisiami šią dieną, ir kai jūs sustiprinsite šį teismą savo prašymais, Arkangelas Mykolas juos surakins ir palaipsniui juos visus paims, kol galiausiai ši vieta bus išvalyta nuo viso religijos netikrumo, kuri dominavo Vakaruose tokią daugybę šimtmečių ir dabar mėgina užimti dominuojančią poziciją taip pat ir čia, Azijoje.

Tad iš tiesų, kaip atnešime Korėją ir Aziją į Aukso Amžių? Na, negalėsime to padaryti per netikrą krikščionybę, kuri yra atitrūkusi nuo mano žinios ir mano mokymų. Kaip atnešite Aukso Amžių? Atnešite jį tik tuomet, kai kritinė masė žmonių pradės nubusti ir suvoks, bei priims, kad Kristus yra juose, kiekviename iš jų, ir todėl Kristaus Dvasios tėkmė, Šventoji Dvasia, galės tekėti per kiekvieną, kuris bus pasirengęs atverti savo širdį šiai Dvasios tėkmei.

Ir tai, iš tiesų, buvo viena iš pačių svarbiausių žinių, kurią ne taip seniai atnešiau į Žemę, tai yra, jog tai yra absoliutus melas, kad tik nedidelis elitas turi priėjimą prie Dievo karalystės ir gali būti Dvasios srauto pasiuntiniais. Realybė, kurią aš pademonstravau, ir kurią pademonstravo mano mokiniai ir apaštalai, buvo ta, kad Šventoji Dvasia pučia ten, kur nori. Ji nepripažįsta ir nerodo pagarbos žmonių visuomenių susigalvotiems rangams ir visai šiai dirbtinai sukurtai valdžios piramidei, kuomet tie, kurie yra jos viršūnėje, turi beveik dievo galias Žemėje.

Kristaus teismas netikrai krikščionybei

Vietoj to, Šventosios Dvasios tėkmė dirba per tuos, kurie turi atvirus protus ir širdis, kurie išvalė savo esybę nuo piktavališkų intencijų ir noro manipuliuoti bei kontroliuoti kitus žmones, netgi būdami pasirengę pasinaudoti žmonių tikėjimu Dievu tam, kad galėtų jais manipuliuoti ir juos kontroliuoti. Ir ar begali būti dar didesnė manipuliacija, nei teigti, kad esate Dievo atstovas, kai tuo tarpu realybėje manipuliuojate žmonėmis dėl tikslų, kurie ateina iš tų, kurie priešinasi Dievui, dėl puolusių būtybių tikslų? Ką aš sakiau Petrui? Aš sakiau: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“ Aš sakau netikrai krikščionybei, kuri teigia šiandien mane atstovaujanti: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių, ir todėl negali turėti jokių reikalų su manimi. Gali teigti, kad mane atstovauji, gali naudotis mano vardu, gali kiek tik nori kartoti Jėzaus vardą, bet iš manęs atsako nesulauksi; atsako sulauksi tik iš tamsos princo, kuriam prisiekei savo ištikimybę, tuo pat metu sakydama, kad esi prisiekusi ištikimybę Kristui.“

Ir nors atrodau griežtas, tai sakydamas, tai nėra griežtumas, tai yra paprasčiausias realizmas. Krikščionybės pavirtimas tomis religijomis, kurias matote šiandien, iš tiesų yra man papiktinimas. Tai yra visiška priešingybė to, ką kviečiau žmones daryti – būti savo brolių ir seserų sergėtojais, ir daryti savo broliams bei seserims ne tik tai, ką norėtumėte, kad jie jums darytų, bet taip pat ir tai, ką jūs matėte mane darant jūsų broliams ir seserims, o taip pat ir jums patiems.

Darykite kitiems tai, ką Jėzus jiems darytų, toks būtų geresnis šūkis šiam amžiui. Ir todėl, galite matyti daug krikščionių, kurie klausia savęs: „Ką darytų Jėzus?“ Na ir kodėl savęs to klausiate, jeigu galite susiderinti su mano širdimi ir žinoti (kiekvienas individualiai), ką Kristus darytų per jus. Kristus taip pat yra ir jumyse, kai tai pripažįstate ir tai priimate. Tad liaukitės apsimetinėti, jog mane atstovaujate, kai iš tiesų neturite nė menkiausio noro susiderinti su mano širdimi savo širdyje, ir todėl nėra jokios širdžių vienovės, ir kaip tuomet galite atstovauti Jėzų Kristų?

Žmonės su individualiu Kristiškumu atneš Aukso Amžių

Na ir yra akivaizdu, kad Aukso Amžius nebus atneštas Azijoje per netikrą krikščionybę. Tai kas tuomet atneš Aukso Amžių? Na, jį turės atnešti žmonės Korėjoje ir kitose Azijos šalyse, kurie eis vidun ir įkūnys savo Kristiškumą. Ir tai, žinoma, yra mūsų šiame amžiuje duodamų mokymų tikslas.

Mano vizija nėra tokia, kad visi žmonės Korėjoje ar Azijoje vieną dieną nubus ir pripažins pakylėtųjų mokytojų mokymus. Iš tikrųjų prireiks daug laiko, kol jie bus visuotinai pripažinti, bet, mano mylimieji, mes neturime laiko tiek ilgai laukti, nes Sen Žermenas turi planą Aukso Amžiui. Ir kad galėtume išvengti jo atidėliojimo, mums reikia jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, išsakyti prašymus dėl savo brolių ir seserų, kad jie nubustų Kristui viduje, net jeigu sąmoningai nežinotų, kaip tai įvardinti žodžiais.

Ir vis dėlto, jie būtų pasirengę įkūnyti savo Kristiškumą, net ir nežinodami, ką daro, net ir nieko nežinodami apie pakylėtuosius mokytojus. Ar nematote, kad plano, kurį pakylėtieji mokytojai parengė prieš mano įsikūnijimą, visas nuostabumas yra tame, kad jokia jėga Žemėje negali sustabdyti judėjimo, Dvasios tekėjimo? Žinoma, buvo tam tikrų trikdžių ir užlaikymų mūsų planuose pakylėti 10 000 ir milijonus žmonių į Kristiškumą. Turite suprasti, kad, nors nėra sąmoningo mano vidinės žinios suvokimo, vis tiek yra daug žmonių, kurie vidiniuose lygmenyse pasiekė tam tikrą Kristiškumo laipsnį per šiuos praėjusius 2000 metų.

Juos galima atrasti visose šalyse, įskaitant, žinoma, ir čia, Azijoje. Kaip sakėme, daugelis jų yra Pietų Korėjoje, tad šiems žmonėms nėra būtina sąmoningai žinoti tai, ką žinote jūs, jiems nereikia sugebėti tai išreikšti žodžiais. Galite išsakyti prašymus, kad jie žengtų tą paskutinį žingsnį, kuomet pradės įkūnyti savo Kristiškumą, ką daugelis jų iš tiesų jau padarė.

Drąsa kvestionuoti autoritetus

Ir kokia yra pagrindinė charakteristika, kurios turite prašyti? Tai yra tai, kad žmonės pradėtų įkūnyti būtent tą Kristiškumo aspektą, kurį matėte mane tiek daug kartų pademonstruojant savo įsikūnijime prieš 2000 metų. Tiesą sakant, aš tai pademonstravau daug daugiau kartų, nei yra užrašyta evangelijose, ir ši charakteristika yra tai, kad turite drąsos ir ryžto atvirai kvestionuoti autoritetus.

Jeigu pažvelgsite į tai, ką kiti mokytojai prieš mane sakė apie kai kurias čia Azijoje egzistuojančias charakteristikas, kurios blokuoja Aukso Amžiaus atėjimą, pamatysite, kad jie kalbėjo apie labai centralizuotas visuomenes, turinčias labai stiprią piramidinę valdžios struktūrą. Galite matyti, kad Azijos kultūroje, o taip pat, žinoma, ir Korėjoje, visi yra linkę priimti savo vietą visuomenėje, ir nė vienas, kuris yra žemesnėje vietoje, nedrįsta kvestionuoti virš jo esančių žmonių autoriteto.

Kalbėjome apie problemą, kad yra daug žmonių, kurie yra paaukštinami į tam tikrą valdžios postą, nors neturi tam postui reikalingų gebėjimų. Jie gauna šį paaukštinimą, kadangi yra iš „geros“ šeimos ir kadangi pažįsta kažką, kas pažįsta kažką. Todėl visi vieni kitiems daro paslaugas, duodami paaukštinimus tiems žmonėms, kurie priklauso tam tikroms šeimoms, neatsižvelgdami į jų gebėjimus užimti tam tikrą postą.

Kai žmogus užima tam tikrą valdžios postą, jis, žinoma, suvokia, kad neturi gebėjimo gerai atlikti tai, ko šis postas reikalauja, tačiau ar jis tai pripažįsta ir atsistatydina iš posto? Ne, nes juk tai būtų toks didelis nusivylimas jo šeimai, ir tokia didelė negarbė ir reputacijos praradimas jam pačiam, tad jis ir toliau lieka tame poste. Ir ką jis tuomet daro, kad nuslėptų savo nesugebėjimą vadovauti šiam postui? Na, jis pasislepia už šio posto išorinio autoriteto. Jis pasikliauna faktu, kad nė vienas, kas po juo stovi, nedrįs juo abejoti, ir tuomet jis tikisi, kad nepadarys tokios didelės klaidos, jog tie, kure yra aukščiau už jį hierarchijoje, turėtų kažko imtis, jį disciplinuodami, pataisydami ar netgi pašalindami iš posto.

Yra daug, labai daug žmonių šiuose visuomenės postuose, kurie gyvena savo gyvenimą nuolatinėje nerimo būsenoje. Jie žino, kad neturi tinkamos kvalifikacijos savo postui užimti, ir tiesiog tikisi, kad nepadarys tokios didelės klaidos, kad tie, kurie stovi aukščiau už juos, turėtų juos nubausti. Jie visą savo gyvenimą gyvena toje proto būsenoje, ir tai, žinoma, jiems patiems yra agonija. Tai taip pat yra žalinga ir visuomenei, nes turite visus tuos žmones postuose, kurie iš tiesų neturi kompetencijos vadovauti šiems postams ir todėl stabdo visos visuomenės progresą, kuris turi būti padarytas, kad galėtume įkūnyti Aukso Amžių.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite įveikti šią sąmonę savyje ir drįsti pasisakyti autoritetų akivaizdoje, kai matote vykstant dalykus, kurie nėra teisingi. Jūs drįstate kalbėti, ir nebūtinai turite sakyti, kad kažkas yra blogai, bet tiesiog galite parodyti, kad egzistuoja ir kitoks būdas tai daryti, yra geresnis būdas tai daryti, kad galima tai daryti tokiu būdu, jog tai duotų geresnius rezultatus visiems tame dalyvaujantiems žmonėms. Jūs taip pat, žinoma, galite išsakyti prašymus už tuos savo brolius ir seseris, kurie sąmoningai dar nėra suvokę savo pasiekimų ir savo dvasingumo, paprašydami, kad jie taptų laisvi naudotis ir šiuo Kristiškumo aspektu – drąsa kvestionuoti autoritetus.

Kai visi laimi

Kaip sakėme, esminis dalykas čia nėra badyti pirštais į tai, kas yra blogai visuomenėje. Tačiau esmė čia, žinoma, yra turėti drąsos pasakyti, kad kažką galima padaryti geriau ir kad kažką reikia imti daryti geriau, jeigu norime konkuruoti globalinio verslo klimate. Jeigu norime išlikti Azijos ekonominės plėtros lyderiais, tuomet Korėjos šaliai reikia imtis šių priemonių.

Kai vis daugiau ir daugiau žmonių išdrįs pasisakyti, tuomet pamatysite, kad viskas gali ganėtinai greitai pasikeisti, kuomet atsiras kitoks klimatas, kuriame žmonės nebebijos sakyti tai, ką mato, sakyti tai, ką galvoja. Todėl galės atsirasti visiškai naujas atvirumas. Ir kaip sakėme, jeigu tie, kurie yra valdžios postuose, sugebės pamatyti, kad, jeigu jie pritaikys šias naujas idėjas, jie iš tiesų padarys teisingą dalyką tiems, kurie yra žemiau už juos, ir tuo būdu sustiprins savo posto ir autoriteto poziciją. Daugelis žmonių iš tiesų gali pradėti suvokti, kad jiems gali tapti lengviau, priėmus kai kurias iš šių naujų idėjų, užuot laikiusis įsikibus senųjų idėjų, nes tai gali sumažinti jų jaučiamo nerimo lygį.

Mano mylimieji, tai gali būti situacija, kurioje visi laimi keisdamiesi. Ir šią būseną, kurioje visi yra laimėtojai, jūs taip pat galite pradėti priimti ir galite išsakyti prašymus, kad visuomenė pradėtų priimti šį naują suvokimą, kad būtina pakilti į aukštesnį lygmenį, pakilti į visiškai naują lygmenį, jeigu norime išlikti konkurencingi globalioje aplinkoje. Matote, mano mylimieji, kai žvelgiate į tam tikrą šalį arba tam tikrus žmones (ar netgi į grupę žmonių ar korporaciją), galite pažvelgti, kokius jie turi sau išsikėlę idealus, ir tuomet jūs turite dvi galimybes.

Galite nuspręsti, kad jų idėjos yra visiškai klaidingos ir jas reikia tiesiog paimti ir išmesti. Šią galimybę žmonės dažnai rinkosi praeityje. Pavyzdžiui, matėte daug revoliucijų, kuomet tie, kurie vadovavo revoliucinėms jėgoms, manė, kad visuomenės lyderiai daro kažką visiškai blogai ir juos reikia nuversti. Tai buvo varomoji komunistinės revoliucijos jėga, tačiau taip pat ir daugelio kitų revoliucijų varomoji jėga, ir tai matėte vykstant net ir čia, Pietų Korėjoje.

Pasinaudokite žmonių idealais augimui

Dalykas, kurį noriu jums čia parodyti, yra tai, kad egzistuoja Kristiškumo aspektas, kurio paskirtis yra matyti Kristų kiekviename ir kreiptis į šį Kristų, kad sukurtumėte situaciją, kurioje visi laimi. Esmė čia nėra sakyti, kad egzistuojantys idealai yra klaidingi, esmė yra suvokti, kad, kai suvokiame žmonių idealus (kokiais jie norėtų būti, kaip jie norėtų į save žiūrėti ir kaip norėtų, kad kiti į juos žiūrėtų), tuomet iš tiesų galite apeliuoti į šiuos idealus, šiek tiek juos pakreipdami, kad jie pradėtų vesti visuomenę naują kryptimi.

Pavyzdžiui, čia, Pietų Korėjoje, matote tam tikrą nacionalinį norą būti viena iš labiausiai išsivysčiusių šalių Azijoje, norą būti naujovių priešakyje, norą būti pažangesne visuomene už Kiniją ir Japoniją, su kuriomis dažnai save lyginate. Nors turiu jums pasakyti, kad jums nereikia savęs lyginti, nes esate unikalūs žmonės, ir jums nereikia mąstyti „geresnis ar blogesnis,“ „aukštesnis ar žemesnis“ sąvokomis, nes galite pasiekti pilną pasitenkinimą būdami tuo, kuo esate, ir tai išreikšdami. Ir vis dėlto, galite pažvelgti į šį troškimą ir galite jį šiek tiek pakreipti, tardami: „Jeigu norime išlikti naujovių priešakyje, ne tik Azijoje, bet ir pasaulyje, tuomet mums reikia priimti naujas idėjas. Mums reikia drįsti daryti tai, ko nedarė kiti. Mums reikia drįsti atvirai mąstyti apie šias idėjas. Mums reikia kvestionuoti tai, kaip iki šiol darydavome dalykus, ir pažiūrėti, ar neegzistuoja tam tikri aspektai mūsų kultūroje ir požiūryje, kurie iš tiesų neleidžia mums išlikti priešakyje ar netgi pakilti dar aukščiau.“

Šiuo būdu galite sukurti pozityvų klimatą, kuriame svarbiausia būtų ne tai, kad surastumėte kam suversti kaltę. Esmė nebūtų surasti atpirkimo ožį. Esmė nebūtų pažeminti žmones, mano mylimieji. Tuomet galėsite sukurti atviresnį dialogą, kuomet staiga žmonės drįs pristatyti naujas idėjas, nes dabar naujos idėjos atnešimas nebebus priešpastatomas senajai idėjai ir valdžioje esantiems žmonėms. Esmė bus sukurti objektyvią diskusiją, kurioje galėtumėme pažvelgti, ką visuomenė galėtų padaryti, kad išsiveržtų į priekį globalioje konkurencijoje. Kaip galime pralenkti kai kurias senesnes šalis, kitas šalis, kurios stagnuoja, kurios stovi vietoje?

Kaip galime padaryti tai, ko Japonijos šalis nedrįso padaryti ir kaip galime išvengti stagnacijos, kurią tenai matome? Tai gali sukurti visiškai kitokią aplinką, ir jūs, žinoma, matysite, kad tam tikros puolusios būtybės ir tie, kurie yra puolusioje sąmonėje, priešinsis šiems pokyčiams. Ir galiausiai, argi vis didesniam ir didesniam skaičiui žmonių nepasidarys akivaizdu, kad šie žmonės yra nusiteikę prieš progresą, nes siekia išsaugoti savo privilegijuotas pozicijas?

Bendruomenė, kurioje nėra piktnaudžiaujama valdžia

Mano mylimieji, viena iš žinučių, kurią perdaviau prieš 2000 metų, buvo tai, kad, kai suvokiate, kas esate – asmuo, turintis Kristaus potencialą, tuomet suvokiate, kad visi kiti žmonės taip pat turi šį Kristaus potencialą. Kai pradedate jį įgyvendinti, galite susirinkti drauge tikroje bendruomenės dvasioje. Būtent tai matėte įkūnijant kai kuriuos pirmuosius mano mokinius. Nors jie tai įkūnijo tuo būdu, kuris buvo tinkamas aniems laikams, jūs vis tiek galite įkūnyti kitokią bendruomenės formą, kuri bus tinkama šiuolaikiniams laikams. Tai yra bendruomeniškumo jausmas, kuomet suvokiate, jog esate čia tam, kad pasirūpintumėte vienas kitu, kad padėtumėte vieni kitiems, pakylėtumėte vienas kitą, tuo būdu pakylėdami visumą.

Kaip sakėme, turi įvykti poslinkis visuomenėje, kuomet pradėtumėte matyti žmogaus vertę, individo vertę. Būtų pradėta žmones laikyti svarbiausiu visuomenės ištekliumi, svarbiausiu visuomenės tikslu – tarnauti žmonėms. Tai yra Kristiškumo tikslas, kuris yra susijęs su visuomene, kuomet visuomenė tarnauja žmonėms, o žmonės, žinoma, tarnauja vienas kitam. Ir tuomet individas tarnauja visumai, o visuma tarnauja individui, ir visi žmonės yra aptarnaujami.

Jūs galite sukurti naują bendruomeniškumo jausmą, ir tuomet pasidarys akivaizdu, kad yra žmonių, kurie stengiasi sugriauti šį bendruomeniškumo jausmą. Jie nenori kelti aukštyn Visumos, nes nori išsaugoti privilegijuotas pozicijas, kurias užėmė jėga. Kai tai taps žinoma, tuomet galėsite pamatyti visuomenės debatuose įvyksiantį poslinkį, kuomet bus suvokta, kad nė viena visuomenė negalės įžengti į Aukso Amžių, leisdama šioje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms toliau išlikti vadovaujančiuose postuose.

Ir tuomet galėsite pradėti kurti naują sąmonę, kuomet žmonės pradės įsisąmoninti, kad visuomenėje yra žmonių, kurie piktnaudžiauja savo valdžios postais. Visuomenė arba korporacijos patikėjo jiems tam tikrą statusą, tam tikrą postą, tačiau jie tuo piktnaudžiavo, kad tarnautų sau arba nedideliam elitui, užuot tarnavę žmonėms. Ir tuomet galite paskleisti suvokimą, kad tikrasis būdas įvertinti lyderį yra tai, ar jis tarnauja žmonėms, ar tarnauja siauriems nedidelio elito interesams.

Jau yra daug žmonių, kurie yra labai arti prie persilaužimo į šį suvokimą. Kai išsakysite prašymus, kad tai įvyktų, tuomet šis persilaužimas pradės vykti ir sąmonėje ims vykti poslinkis. Matysite vis stiprėjantį suvokimą (ir šis suvokimas ateis ne tik čia, bet ir viso pasaulio mastu), kad vienintelis būdas visuomenei iš tiesų išlikti naujovių priešakyje yra sukurti visuomenę, kuri tarnautų žmonėms, tarnautų didžiausiam žmonių skaičiui, neleisdama elitui išnaudoti visuomenės ir populiacijos.

Azijos žmonių gebėjimas organizuoti visuomenę

Mano mylimieji, noriu jus pasiimti į nedidelę kelionę, per kurią pažvelgtume į šio regiono ir šios Korėjos šalies praeitį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šioje vietovėje egzistuoja tam tikros savybės, kurias turi šioje vietoje gyvenantys žmonės, ir kad šiomis savybėmis potencialiai gali būti pasinaudota Aukso Amžiui atnešti.

Galite pažvelgti į diktavimus, kuriuos mes jums iki šiol davėme, ir kuriuose koncentravomės į: štai čia yra tokia problema, kurią reikia pakeisti, štai ten yra kita problema, kurią reikia pakeisti, ir čia reikia įveikti aną dalyką. Galite susidaryti įspūdį, kad yra tiek daug problemų, kurios blokuoja Aukso Amžių, kad viso to jums gali pasirodyti per daug. Taip pat galite susidaryti įspūdį, kad Aukso Amžiaus atnešimas reiškia visų tų problemų išnaikinimą, tačiau tai, žinoma, nėra taip.

Realybė yra tokia, kad gyvenate planetoje, kuri yra labai labai stipriai paveikta puolusios sąmonės, dualistinės sąmonės, atskirties sąmonės, kuri veda į konfliktus. Todėl iš tiesų egzistuoja tam tikros problemos, kurias reikia pamatyti ir kurias reikia įveikti.

Žinoma, tai tėra tik vienas Aukso Amžiaus atnešimo aspektas. Galėtume tai pavadinti Omega aspektu, kuomet žvelgiame į tas sąlygas, kokios jos yra, ir pritaikome Motinos išmintį, kad pamatytume, kaip viską galėtume pakeisti. Taip pat egzistuoja ir Alfa aspektas, kuomet (kai būsime išsprendę problemas, kurios blokuoja naują sąmoningumą, ir kai pradės aušti nauja sąmonė), galėsime aktyvuoti tam tikrus pozityvius gebėjimus, kuriuos turi visų šalių žmonės. Leiskite man pasiimti jus į kelionę ir pažvelkime į faktą, kad čia, Pietryčių Azijoje, tūkstančius metų į praeitį egzistavo labai pažangios civilizacijos.

Jūs visi matėte šių griuvėsių nuotraukas, šių labai labai didelių, labai didelių šventyklų kompleksų ir pastatų su gatvėmis, kurios yra visiškai tiesios. Gatvės yra išdėstytos kvadratišku būdu ir akivaizdžiai matosi labai aukštas organizuotumo lygmuo. Tai yra viena iš pozityvių savybių, kurią turi šio regiono žmonės. Jie turi tam tikrą gebėjimą organizuoti ir organizuoti viską labai gerai. Tai yra pozityvus gebėjimas, tačiau jį, kaip ir visa kitą, puolusi sąmonė gali nuvesti į nesubalansuotą kraštutinumą.

Na ir mes, ankstesniais metais, davėme tam tikrus mokymus apie tai, ką pavadinome mechanizacijos koncepcija ir mechanizacijos sąmone. Tai yra sąmonė, kuri ateina iš puolusių būtybių, kurios viską Žemėje mėgina kontroliuoti. Kai sakau viską Žemėje, pirmiausia, žinoma, turiu omenyje žmones Žemėje. Puolusios būtybės susiduria su fundamentaliu iššūkiu, kadangi žino, jog jų skaičius yra labai nedidelis, lyginant su plačiąja visuomene. Tad prieš jas iškilęs klausimas visada yra toks: „Kaip toks nedidelis skaičius žmonių galėtų įgyti kontrolę tokiai daugybei žmonių?“

Vienas iš būdų, kuriuo jos pamėgino tai pasiekti, buvo pažeminti žmones, idant jie nepripažintų savo Kristiškumo ir todėl nesugebėtų atnešti kūrybiškų sprendimų. Jie vis labiau ir labiau pradėtų funkcionuoti mechanišku būdu. Ir tai siejasi su tuo, apie ką kalbėjo kiti mokytojai, kuomet siela gali pradėti taip stipriai bijoti priimti blogus sprendimus, kurie atvestų prie labai nemalonių pasekmių, kad ji iš viso nebenori šių sprendimų priiminėti. Puolusios būtybės tuomet gali tuo pasinaudoti, sukurdamos visuomenę, kuri būtų labai organizuota, ta prasme, kad apibrėžtų žmonėms jų specifinę padėtį visuomenėje. Ir tuomet tai priverčia žmones priimti, kad: „Štai tokia yra mano padėtis gyvenime, ir kol mechaniškai vykdysiu tos padėties man keliamus reikalavimus, tol galėsiu išvengti negatyvių pasekmių, kurių bijau.“

Tai taip pat reiškia, kad žmonės turi tendenciją tapti šiek tiek robotiškais, šiek tiek mechaniškais. Dalykas, kurį čia matote, yra tai, kad puolusios būtybės paėmė gebėjimą organizuoti visuomenę ir pavertė jį gebėjimu organizuoti visuomenę kontrolės pagrindu, paverčiant visus robotais, mechaniškai vykdančiais jų rolės, jų padėties jiems priskirtas funkcijas. Tą taip pat matote daugumoje didelių korporacijų, tai yra, kad jos mėgina paversti savo darbuotojus mechaniškais robotais. Tai, žinoma, kyla iš fakto, kad, vėlgi, daugelis žmonių buvo paaukštinti į vadovaujančius postus, nors neturi kompetencijos šiuos postus užimti. Jie bijo padaryti klaidas, ir todėl vėlgi, galvoja, kad, jeigu laikysis taisyklių, jeigu darys tai, kas jiems liepiama, tuomet jie niekada negalės padaryti klaidos. Tačiau, kaip sakėme, tai negali atnešti Aukso Amžiaus visuomenės.

Na o dabar, mano mylimieji, koks yra pozityvus potencialas šiam gebėjimui organizuoti, kurį matote šiame regione? Na tai yra, kad galite pradėti kurti visuomenę, kuri būtų organizuota, tačiau užuot buvusi paremta mechanizacijos koncepcija, kuri nori visus suvienodinti, ji būtų paremta Kristaus sąmone, kuri nori leisti kiekvienam individui išreikšti savo kūrybiškumą, ateinantį iš jo AŠ ESU Esaties.

Šventoji geometrija daugialypiuose išmatavimuose

Mano mylimieji, kad galėtumėte vizualiai įsivaizduoti, ką tai reiškia, galite pažvelgti į šias praeityje egzistavusias visuomenes, ir kaip jos dažnai būdavo išdėstytos visiškai taisyklingomis kvadrato formomis, išdėstytos paprastomis geometrinėmis formomis: kvadratu, stačiakampiu, tiesia linija, gal net ir apskritimu, tačiau jos rėmėsi šiomis paprastomis geometrinėmis formomis. Jeigu esate studijavę filosofiją, žinote, kad senovės graikų filosofas Platonas kalbėjo apie tai, kad pasaulis yra sudarytas tokiu būdu, jog už materialaus pasaulio egzistuoja karalija, kurią jis vadino idealių formų, idealių geometrinių pavidalų karalija. Ir nuo to laiko nutiko taip, kad daugelis žmonių ėmė tikėti, jog idealios geometrinės formos yra kvadratas, stačiakampis, apskritimas, trikampis ir visos tos linijos, kurios yra labai paprastos ir kurias galima apibrėžti labai paprastais būdais matematiškai.

Mano mylimieji, tai nėra tos idealios geometrinės formos, apie kurias kalbėjo Platonas. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad dalykas, kurį puolusios būtybės padarė su savo mechanizacijos koncepcija, yra tai, kad jos pasinaudojo žemesne geometrijos forma, tačiau egzistuoja aukštesnė (šventoji arba dieviškoji) geometrija, kuri yra aukščiau už šias labai paprastas formas, paremtas paprastomis, dviejų dimensijų linijomis.

Tai yra daugiamatės geometrinės formos. Jos egzistuoja ne tik trijuose išmatavimuose – ilgio, pločio ir aukščio, jos taip pat egzistuoja ir ketvirtajame laiko išmatavime, ir netgi kituose išmatavimuose, kurie šiuo metu nėra žinomi. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog tam, kad būtų galima atnešti aukštesnę organizavimo formą, aukštesnį organizavimo principą visuomenėje, jums reikia peržengti šios paprastos geometrijos ribas ir pakilti į sudėtingesnę geometriją, ir jūs turite visus būtinus gebėjimus tai pasiekti šiame amžiuje, kuriame turite įgiję gilesnį mokslo ir mokslinių principų supratimą. Žinoma, technologija, kurią turite kompiuterių pavidalu, jums žymiai palengvina atlikti tuos sudėtingus skaičiavimus, kurių žmonės net ir prieš šimtą metų neturėjo gebėjimų atlikti, ir tikrai nebūtų gebėję jų atlikti prieš tūkstantį ar prieš kelis tūkstančius metų.

Kas yra ši sudėtingesnė geometrija, apie kurią kalbu? Ją galima atrasti per Fengšui principus, kuri siekia dirbti su natūraliai egzistuojančiomis formomis ir siekia sukurti aukštesnę harmoniją. Galite tai pakylėti į žymiai aukštesnį lygmenį, ir įsikūnijime jau yra žmonių, kurie su tuo dirba ir kurie turi gebėjimą tai atnešti. Jiems gali pagelbėti jūsų išsakomi prašymai atnešti šią aukštesnę geometriją.

Šventoji geometrija už linijiško proto ribų

Ir kontrastui norėčiau parodyti jums, kas yra įmanoma. Galite pažvelgti į vieną iš šių senovinių civilizacijų išplanavimų ir kaip pastatai buvo išdėstyti labai taisyklingais kvartalais, kurie rėmėsi linijomis, kvadratais ir stačiakampiais. Ir tuomet galite pažvelgti į tas visuomenes ir galite matyti, kad, tam tikra prasme, jos buvo labai organizuotos. Netgi galite pažvelgti į savo pačių visuomenes ir į savo dabartinius miestus, ir pamatysite, kad jie neturi tokių taisyklingų formų. Galite pagalvoti, kad šie senovės žmonės turėjo priėjimą prie kažkokio aukštesnio organizuotumo lygmens, nei tai, ką jūs sugebate daryti šiandien. Nenoriu, kad taip galvotumėte, nes tai nėra tiesa, mano mylimieji.

Žinoma, tuo nenoriu pasakyti, kad dabartinės visuomenės yra pasiekusios aukščiausią įmanomą organizuotumo lygmenį. Tiesiog noriu jums parodyti, kad, jeigu pažvelgsite į šias senovės civilizacijas ir visų jų išplanavimų taisyklingumą, galėsite suvokti, kad, nors juose egzistavo tam tikras sudėtingumo lygmuo, tai iš tiesų nebuvo labai pažangus sudėtingumas. Jeigu norite daug pažangesnio sudėtingumo pavyzdžio, kuris būtų paremtas daug aukštesniu geometrijos lygmeniu nei šie paprasti keturkampiai ir trikampiai, jums nereikia niekur toli ieškoti ir tereikia pažvelgti į savo pačių kūną.

Žmogaus kūnas nėra kvadratas, jis neturi tiesių linijų, neturi jokių tų paprastų geometrinių formų, kurias senovės žmonės laikė idealiomis, nes tik tiek jie tepajėgė apdoroti savo turimu matematikos supratimo lygmeniu. Realybė yra tokia, kad žmogaus kūnas tam tikru laipsniu yra paremtas šventąja geometrija. Galite matyti, kad kūnas yra simetriškas. Nepaisant to, kad jame nėra jokių tiesių linijų, jame egzistuoja simetrija. Ir būtent tai yra aukštesnė geometrija, apie kurią kalbu. Ją galima atnešti ir pritaikyti daugelyje visuomenės sričių, kuomet imate suvokti, jog egzistuoja aukštesnis būdas viską organizuoti, kuris nereikalauja, kad viską verstumėte į šias paprastas geometrines formas. Ir todėl galite pradėti išlaisvinti savo protus nuo mūsų taip vadinamo linijiško proto.

Linijiškas protas yra labai tampriai susijęs su šiomis labai paprastomis geometrinėmis formomis. Tad mąstyti ir įsivaizduoti jis sugeba tik per šias labai paprastas formas, kurias jis gali paversti mechaniniais komponentais, ir kurios tuomet gali būti apdorojamos paprastomis matematikos formulėmis. Šiandien jūs turite daug sudėtingesnę matematiką. Ir bus atnešta dar daug naujų idėjų matematikos srityje, tačiau visgi negalima visko suvesti į matematiką. Esmė yra suvokti, kad žmogaus protas nėra mechaniškas įrenginys savo aukštesniajame pavidale.

Visuomenė, kuri yra pritaikyta sielai

Žmogaus protas turi Kristaus potencialą, o Kristaus potencialas nėra mechaniškas protas. Todėl jo neįmanoma suvesti į paprastas geometrines formas, jo negalima suvesti į matematiką. Mano mylimieji, jums gali pavykti sukurti pastatą ar net ir ištisą miestą, kuris būtų išdėstytas absoliučiai taisyklingomis sistemiškomis geometrinėmis figūromis, kuriame viskas būtų simetriška, viskas būtų sukurta pagal tam tikras proporcijas. Matėte mėginimus tai daryti net ir šiuolaikiniame amžiuje, kuomet matote Šiaurės Korėjoje, Kinijoje ir kitose komunistinėse šalyse, kaip jie sukūrė tuos milžiniškus pastatus ir pastatų kompleksus, kuriuose viskas buvo suvesta į matematiką, į mechaniką.

Kai ten nueinate ir patiriate šiuos pastatus, ar jūsų siela pašoksta iš džiaugsmo? Ne, taip nėra, nes ji iš tiesų jaučiasi nejaukiai tokioje aplinkoje. Ir ši paprasta palyginimo priemonė turėtų jums pasakyti, kad čia kažko trūksta. Dalykas, kurio trūksta, yra tai, kad nesuvokėte, jog sielos negalima suvesti į mechaniką. Kad galėtumėte sukurti visuomenę, kuri tarnautų žmonėms, kuri tarnautų žmonių augimui, negalite į jos planavimą žiūrėti iš grynai mechaniško, matematinio požiūrio taško.

Jums reikia atsižvelgti į daug subtilesnius elementus, kuriuos matote Fengšui, tačiau galite su tuo nueiti daug, daug toliau. Galite pradėti kurti naują organizavimo formą, naujus miesto išplanavimus, naujas struktūros formas korporacijose, vyriausybėse ir biurokratiniuose aparatuose. Turite daug vietos kūrybiškumui, daug vietos sielai išsiskleisti. Galite sukurti aplinką, kuri stimuliuotų sielą, užuot slėgusi sielą ir siekusi paversti ją mechanišku aparatu, kuriuo ji niekada netaps.

Galite pažvelgti į komunistines šalis ir galite pažvelgti į žmones, kurie buvo auklėjami toje aplinkoje ir kuriems nuo pat ankstyvosios vaikystės buvo plaunamos smegenys ir buvo diegiama galvoti, jog jie gyvena pačioje pažangiausioje visuomenėje ir kad jie turėtų didžiuotis, kaip buvo pasakyta vakar, jog yra sovietiniai piliečiai. Ir galite suvokti, kaip taip pat buvo pademonstruota vakar, kad niekada negalėsite pasiekti pilno pasitenkinimo tokioje aplinkoje. Daugelis žmonių žinos iš vidaus, kad kažkas yra ne taip. Netgi tie, kurie neturi pakankamo sąmoningumo, jog pripažintų, kad kažkas yra ne taip, vis tiek jaus tam tikrą nepasitenkinimą, tam tikrą nusivylimą. Kai kurie iš jų gali jaustis patenkinti savo nusivylime, nes patikėjo, jog niekada negalėtų būti daugiau negu tai, ir vis dėlto, tai nereiškia, kad jie yra laimingi, kad jaučia pilnatvę, kad jaučia gyvenantys geriausioje įmanomoje visuomenėje. Jie gali taip galvoti savo išoriniu protu, tačiau nejaus to savo širdyje.

Gausingas gyvenimas yra kūrybiškas gyvenimas

Mano mylimieji, dalykas, kurį jums noriu pasakyti, yra tai, jog aš, Jėzus Kristus, atėjau, kad visi turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Ir kaip galite turėti gyvenimą? Tiktai per Kristaus sąmonę, o ne per mechanizacijos sąmonę, nes ji negali jums duoti aukštesnės gyvenimo formos. Žinoma, tie, kurie gyvena kaip robotai, nėra iš tiesų gyvi, nors jų širdys plaka ir plaučiai kvėpuoja.

Mano mylimieji, aukštesnė gyvenimo forma, kurią atėjau duoti žmonėms, iš tiesų yra suvokimas apie Kristaus sąmonę. Gausingas gyvenimas, apie kurį kalbėjau, nėra tiesiog materiali gausa, tai, pirmiausia, yra dvasinė gausa, sielos gausa, žinojimas, kad augate kelyje, kad sugebate išreikšti savo Dangiškąjį individualumą, savo Dangiškąjį kūrybiškumą, tarnaudami savo visuomenei, tarnaudami kitiems žmonėms. Savo Dangiškąjį kūrybiškumą išreiškiate ne tam, kad gautumėte ką nors asmeniškai, kad gautumėte finansinę ar fizinę naudą, nes suvokiate, kad didesnė vertė yra jausti pilnatvę gyvenime, jausti, kad esate tuo, kuo esate, kad išreiškiate tai, kas esate.

Tai yra gausus gyvenimas, mano mylimieji, tai yra kūrybiškas gyvenimas. Žinoma, nėra realistiška, kad visi žmonės tai patirtų per kelis ateinančius dešimtmečius. Realistiška yra tai, kad vis didesnė ir didesnė žmonių dalis labiau išsivysčiusiose visuomenėse pradės jausti šį vidinį pasitenkinimą. Jis ateis iš žinojimo, kad jie yra tiksliai ten, kur jiems reikia būti, kad daro tiksliai tai, ką jiems reikia daryti, atnešdami iš vidaus naujas idėjas, kurios vienu ar kitu būdu gali pastūmėti jų visuomenę į priekį.

Kaip Kristus vertina šalis

Ir tai yra pats vertingiausias dalykas bet kuriai visuomenei. Jeigu iš tiesų pažvelgtumėte į pasaulio šalis ir pažiūrėtumėte, kurios šalys yra labiausiai išsivysčiusios, kurios šalys turi didžiausią skaičių žmonių, sugebančių išreikšti savo vidinę esybę, savo vidinį Kristiškumą, tuomet pamatytumėte visiškai kitokią šalių skalę negu matote šiandien. Dažnai šalis vertinate, remdamiesi paprastais skaičiais: kiek žmonių gyvena šalyje, kokio dydžio yra jos sukuriamas nacionalinis produktas, kokio dydžio yra jos kariuomenė, kokio dydžio ir galios yra ginkluotosios pajėgos, kokio dydžio yra ekonomika, kokia yra korporacijų galia ir visi kiti panašūs išoriniai dalykai. Tačiau visi šitie lyginimaisi yra kaip niekas, kai žvelgiate į viską iš Kristaus sąmonės perspektyvos. Jie yra, kaip sakiau, Šėtono sąmonė, kuri mėgaujasi šio pasaulio dalykais, o ne Dievo dalykais.

Pamatytumėte, kad šalys, kurios bus Aukso Amžiaus pionierėmis, bus tos, kurios suteiks didžiausią kūrybinę laisvę didžiausiam skaičiui žmonių. Jos leis šiam kūrybiškumui atnešti naujas idėjas, kurios iš tiesų padarys poveikį visuomenei.

Ir tai, mano mylimieji, yra potencialas, kuris egzistuoja čia, Azijoje. Jis egzistuoja čia, Korėjoje, ir jis atsiskleis per Kristaus sąmonę, kurios nekontroliuos jokia institucija Žemėje, ar tai būtų krikščioniška bažnyčia ar komunistinė valdžia, ar dar kokia nors kita organizacija, kurią galite matyti. Tai nėra dalykas, kurį būtų galima atnešti per prievartą. Negalite sukurti mechaniškos programos, kuri išmokytų žmones Kristiškumo, tuo būdu imdama kontroliuoti jų kūrybiškumo tėkmę, kad ši palaikytų tam tikrą kryptį visuomenėje.

Šventoji Dvasia pučia ten, kur nori, ir ji išvartys didžiųjų ir galingųjų struktūras. Kai aš įžengiau į Jeruzalės šventyklą ir išvarčiau pinigų keitėjų stalus, tai simbolizavo Šventąją Dvasią, išvartančią pinigų keitėjų stalus visose visuomenės sferose, stalus tų, kurie siekia kontroliuoti žmones, ir kurie per šią savo kontrolę stengiasi sustabdyti Dvasios tėkmę. Šventoji Dvasia pučia, kur nori. Jos neįmanoma kontroliuoti mechanišku būdu, ir būtent dėl to puolusios būtybės mirtinai bijo Dvasios tekėjimo per individą.

Štai kodėl jos yra pasiruošusios padaryti viską, kas tik įmanoma, idant sustabdytų Šventosios Dvasios tekėjimą per individą. Štai kodėl jos sukūrė netikrą krikščionybę, kuri neigia Kristų visuose žmonėse, išskyrus Jėzų Kristų, kuris nebėra čia Žemėje, tai reiškia, jog Kristaus sąmonė nebeturi jokio priėjimo prie Žemės, jeigu tikėtumėte oficialiomis krikščionybės doktrinomis. Jos taip pat sukūrė ir komunizmą, kuris, žinoma, taip pat neigia Kristų individe ir individo vertę, išaukštindamas valstybę virš visų ir virš visko.

Ir tai matėte daugelyje praeities visuomenių šiame regione, kuriame egzistavo įvairiausios filosofijos, neigusios Kristų visuose žmonėse, išskyrus, galbūt, tam tikrą lyderį. Žinoma, puolusieji norėtų neigti Kristų visuose ir norėtų, kad niekas net nežinotų, jog yra toks dalykas kaip Kristaus sąmonė ar Dvasios tekėjimas. Tačiau jiems taip pat būtų priimtina ir tokia visuomenė, kurioje žmonės žinotų apie Kristų ir Kristaus potencialą, tačiau jie būtų išsikėlę save virš visų kitų, teigdami, kad tiktai jie gali būti atviromis durimis Dvasiai, ir priversdami visus žmones neigti tai savyje. Tai yra sąmonė, dėl kurios galite išsakyti prašymus, idant galėtumėte sustiprinti teismą, kurį šiandien atnešiau šiai sąmonei.

Tad aš, Jėzus Kristus, dar kartą skelbiu teismą mechanizacijos koncepcijai čia, Korėjoje ir Azijoje. Aš, Jėzus Kristus, skelbiu teismą sąmonei, kuri neigia Kristų individe čia, Korėjoje ir Azijoje. Galite tai sustiprinti savo prašymais, ir tai padarys didžiulį poveikį bei sukurs poslinkį, kuomet daug daug žmonių, kurie pasiekė Kristiškumą ankstesniuose gyvenimuose, pradės busti ir pradės drįsti išreikšti šį Kristiškumą. Jie išdrįs kvestionuoti autoritetus, išdrįs būti atviromis durimis naujoms idėjoms, kurios pakylės visuomenę į aukštesnį organizuotumo lygmenį, paremtą aukštesniu geometrijos lygmeniu, šventąja geometrija, organiška geometrija, Kristaus geometrija.

Tad dėkoju jums už man suteiktą platformą. Užsklendžiu jus savo širdies Gyvajame Džiaugsme ir Gyvojoje Taikoje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com