Europos išlaisvinimas nuo netolerancijos

AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Arkangelą Mykolą išlaisvinti visus žmones Europoje nuo netolerancijos ir elitizmo, kuriuos skatina valdžios elito grupės. Pažadink žmones realybei, kad mes esame dvasios būtybės ir kad mes galime dalyvauti naujos Europos ateities bendrakūrime, darbuodamiesi kartu su pakylėtaisiais mokytojais. Arkangele Mykolai, ypač prašau paimti savo žinion...

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą anti-meilės jėgoms, kurios manipuliacijomis įvarė žmones į dabartinę netolerancijos būseną Europoje. Įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal lytį, diskriminuoti moteris. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame tavo Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal rasę. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal tautybę. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal šalį. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal religiją. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal politinius įsitikinimus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal kilmę ar klasę. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis privertė žmones diskriminuoti pagal turtą ir pinigus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą anti-meilės jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad tam tikros grupės visuomenėje yra viršesnės, o kitos menkesnės. Įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai turi teisę valdyti ir dominuoti visuomenėje. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame tavo Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai turi teisę turėti specialias privilegijas. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai yra aukščiau įstatymo ar kad jie gali patys rašyti savo įstatymus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai yra vertingesni Dievo akyse už kitus žmones. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai iš prigimties yra stipresni ir labiau tinkantys valdyti. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elito nariai yra išmintingesni už kitus žmones ir turi teisę apibrėžti idėjas, pagal kurias bus valdoma visuomenė. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad žmonės nėra sukurti lygūs ir todėl juos galima padalinti į atskiras grupes. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad žmonės nėra sukurti lygūs ir todėl jų vertę reikėtų nustatyti subjektyviai. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą anti-meilės jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad paprasti žmones teisę čia būti turi tik tuomet, jeigu paklūsta valdžios elito nustatytoms taisyklėms. Įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad žmonės turi paklusto elito nustatytam standartui. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame tavo Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad žmonės turi atitikti elito nustatytą tobulumo standartą. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad Dievas yra toks, kokį jį vaizduoja oficialioji krikščionybė. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad elitas, kuris apibrėžė krikščionybės doktrinas, taip pat turi teisę ir gebėjimą apibrėžti Dievo įstatymus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad Dievas neegzistuoja ir kad mes esame materialios būtybės. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad žmonės, kurie apibrėžė mokslą, gali apibrėžti gamtos dėsnius. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad paprasti žmonės yra bejėgiai, lyginant su elitu. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad paprasti žmonės neturi sugebėjimo patys save valdyti ar vadovauti visuomenei. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4 dalis

1. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą anti-meilės jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir palaikyti karus, kuriuos nori sukelti besivaržančios valdžios elito grupės. Įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
Mano širdy vieta tau skirta.
Sąmonė mano vieninga, tvirta,
Tavoji meilė ištikima.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir paklusti valdžios elito sukurtam skurdui. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
Vienovėj su tavo realybe.
Baimė jokia nestabdo manęs,
Palieku pasaulio visas grandines.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, šaukiame tavo Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti nusikaltimus, kuriuos daro kai kurios valdžios elito grupės. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
Nuskaistinki čakras savo ugnim,
Aš noriu matyti vidinėm akim.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir paklusti gyvenimo sąlygoms, kurias sukūrė valdžios elitas, norėdamas išlaikyti savo privilegijas. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
Šviesai sakau: kilki aukštyn.
Širdį aš savo plečiu nuolatos,
Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir paklusti ekonomikai ir pinigų sistemai, kurią sukūrė elitas, norėdamas pavogti mūsų darbo vertę. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mano širdy,
Esu su tavim amžinoj vienaty.
Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
Naujo gyvenimo pradžią matau.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad paprasti žmonės gali būti tik darbininkai, privalantys parduoti savo darbą elitui. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
Praskrodi tamsą vienu ypu.
Kristiškumo savo kantriai siekiu,
Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad paprasti žmonės neturi galios pasiekti aukštesnės jėgos savyje. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
Paleidžiu viską vibracijos žemos.
Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
Amžiną dainą mūsų širdžių.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir palaikyti melą, jog paprasti žmonės neturi priėjimo prie aukštesnės jėgos už savo ribų – prie pakylėtųjų mokytojų. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, dvasios namų
Atverki duris po klajonių ilgų.
Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
Gyvenimo savo poemą kuriu.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, mes šaukiame Kristaus teismą jėgoms, kurios manipuliacijomis įtikino žmones melu, kad mes turėtume priimti ir palaikyti melą, kad paprasti žmonės neturi potencialo įkūnyti Kristiškumą ir mesti iššūkį valdžios elitui, kaip tai padarė Jėzus. Mes įsakome tau pašalinti šias būtybes iš Europos.


Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
Nužengusi kosmoso didi dvasia,
Į tolimą kelią paimki mane.

Arkangele Mykolai, tu esi čia,
Baimes sudegina tavo šviesa.
Tavo Esybė prie manęs bus,
Arkangele Mykolai, mano brangus.

Užsklanda

AŠ ESU KAS ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir aplink visus konstruktyvius žmones Europoje, užsklęsdami mus nuo visų baimės energijų visose keturiose oktavose. Aš priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baimės energijas Europoje!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com