Jūsų dvasinė geneologija

TEMOS: Galite būti iš tos pačios giminės linijos kaip ir pakylėtasis mokytojas – galite būti atviromis durimis – Rojaus Sodas – Dievas sode buvo Viešpats Maitrėja – Jėzus yra iš Maitrėjos giminės linijos – mokytojai gali pasiųsti dalį savęs į įsikūnijimą – daugelis žmonių gali nubusti ir suvokti savo dvasinės giminės liniją – keletas laiko pusiausvyrą daugeliui – 10 000 Kristaus būtybių – pakylėtojo mokytojo koncepcija gali tapti spąstais – įveikite stabmeldystę – vienovė su savo mokytoju – netikras kelias – tikro mokymo naudojimas atskirčiai įtvirtinti – ego ir vienovė

Klausimas: Norėčiau, kad Jėzus paaiškintų Motinos Marijos žodžius, kuriuos ji pasakė savo mokymo paskutinėje pastraipoje, antroje eilutėje: „Jeigu klausysite Arkangelo Mykolo kvietimo tapti viena su savo pakylėtaisiais mokytojais ir seserimis, kurie iš tiesų yra jūsų didesniosios esybės, iš kurios atsiradote, dalis.“ Mąsčiau, ar ji turėjo omenyje liepsnas dvynes ar kažką kita.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Priežastis, dėl kurios Motina Marija įterpė šią nedidelę užuominą savo diktavime, buvo padėti pažadinti vidinę atmintį tų Žemėje esančių žmonių, kurie yra kilę iš pakylėtųjų mokytojų dvasinio giminės medžio. Kai imate suvokti savo dvasinę kilmę ir užmezgate sąmoningą ryšį su ja per savąjį Kristaus AŠ, galite pradėti naudotis šio giminės medžio išmintimi, galia ir pasiekimais. Galite tapti atviromis durimis, per kurias jūsų giminės medžiui priklausantys pakylėtieji mokytojai gali išreikšti save Žemėje.

Rojaus Sodo Dievas nebuvo Dievas aukščiausia prasme. Tai buvo Dievo atstovas, kuris tarnavo dvasiniu mokytoju daugeliui gyvybės srautų Žemėje. Šio dvasinio mokytojo vardas yra Viešpats Maitrėja, ir jis iš tiesų yra vienas iš aukščiausių su Žeme dirbančių dvasinių mokytojų. Aš esu kilęs iš Viešpaties Maitrėjos giminės medžio, ir kai pasiekiau savo Kristiškumą, tapau atviromis durimis Viešpačiui Maitrėjai, kuris galėjo per mane perduoti dvasinius mokymus, perduoti dvasinę šviesą ir netgi atlikti tam tikrus stebuklus čia Žemėje. Kai sakiau: „Aš ir mano Tėvas esame viena,“ kalbėjau apie Viešpatį Maitrėją, o taip pat ir apie savo AŠ ESU Esatį.

Svarbus dalykas čia yra tai, kad Žemėje yra daug žmonių, kurie yra labai artimai susiję su vienu ar keletu pakylėtųjų mokytojų. Galėtume sakyti, kad jie yra tik per vieną dvasinę kartą nutolę nuo šio mokytojo ir yra šio mokytojo individualizacijos. Kai pakilsite, galėsite pasirinkti pasiųsti dalį savęs atgal į įsikūnijimą, kad padėtumėte dvasinei Žemės planetos evoliucijai, ir keletas pakylėtųjų mokytojų jau yra tai padarę.

Kai imsite suvokti savo giminės medį ir pilnai priimsite šį naują dvasinį tapatumą, pakylėtasis mokytojas (-ai), iš kurio kilote, galės dirbti per jus, kaip Viešpats Maitrėja dirbo per mane. Šiame Žemės dvasinės evoliucijos etape yra nepaprastai svarbu, kad žmonės, kurie turi šį potencialą, nubustų realybei to, kuo jie iš tiesų yra. Leisdami savo dvasiniam giminės medžiui dirbti per jus, galite padaryti didžiulę paslaugą šiai planetai. Tai yra ypač svarbu dabar, nes dar nematome masinio prabudimo šioje planetoje. Todėl, kaip jau nutiko daug kartų praeityje, mums reikia, kad keletas laikytų pusiausvyrą už daugelį.

Tačiau, norėdami išlaikyti būtiną pusiausvyrą Žemės transformacijai į Vandenio amžiaus sąmonę, turite atkurti ryšį su savo dvasiniu giminės medžiu ir turite būti čia apačioje visu tuo, kuo esate viršuje. Kitaip tariant, turite suvokti, kad, nors esate savo dvasinio giminės medžio individualizacija, nesate atskirti nuo šio giminės medžio. Kai įveiksite savo atskirties jausmą, galėsite būti savo giminės medžiu veikiančiu Žemėje. Ir tuo būdu jūsų dvasinis giminės medis staiga įgaus įgaliojimus veikti Žemėje, nes jūs esate įsikūnijime ir turite laisvą valią. Ir tai yra esminis raktas žmonijos sąmonės kėlime.

Kaip sakiau anksčiau, šiuo metu Žemėje yra 10 000 žmonių, kurie turi potencialą įkūnyti pilną Kristiškumą. Kai įkūnysite šį Kristiškumą, tapsite viena su savo giminės medžiu. Jeigu šie 10 000 žmonių atkurtų ryšį su savo dvasiniu giminės medžiu, galiu jus užtikrinti, kad ši planeta būtų apgręžta aplinkui ir taip greitai apvalyta, jog dauguma dvasios ieškotojų to net įsivaizduoti dabar nepajėgtų.

Kaip sakiau anksčiau, kiekvienos koncepcijos, kurią jums duodame, tikslas yra išlaisvinti jūsų gyvybės srautą nuo ribotos sąmonės būsenos. Tačiau dualistinis protas gali pasinaudoti bet kokia koncepcija, kad dar tvirčiau pririštų jus prie savo įsitikinimų. Jau praėjo daugiau kaip šimtas metų nuo to laiko, kai dvasios ieškotojams davėme pakylėtųjų mokytojų koncepciją, ir daugeliui ji buvo naudinga. Tačiau net ir ši koncepcija gali tapti spąstais, jeigu įstrigsite tikėjime, kad pakylėtieji mokytojai yra ten kažkur aukštai danguje ir neturi jokio ryšio su jumis. Ir tai iš tiesų nutiko daugeliui žmonių, kurie sekė pakylėtųjų mokytojų mokymais. Jie pavertė mus stabais, užuot naudojęsi mumis kaip pavyzdžiais – kaip tą su manimi taip pat padarė tradicinė krikščionybė.

Tad dabar atėjo laikas palypėti į aukštesnį šios koncepcijos supratimą, suvokiant, jog mes nesame atskirti nuo jūsų. Daugelis iš jūsų priklausote dvasinės giminės medžiui, iš kurio kilome ir mes, ir todėl jums reikia liautis žiūrėti į mus kaip į esančius daug aukščiau už jus. Jums reikia pripažinti tiesą, kad tikrasis Mokytojo/mokinio arba Guru/čelos ryšio tikslas yra mokiniui pasiekti vienovę su savo Mokytoju.

Aš sakiau, „Aš ir mano Tėvas esame viena,“ šitaip patvirtindamas savo vienovę su savuoju Mokytoju. Ir norėjau, kad mano mokiniai patvirtintų savo vienovę su manimi, ir tai buvo tas testas, kurio Petras neišlaikė ir kurio dauguma krikščionių neišlaiko iki pat šių dienų. Tad, jeigu laikote save pakylėtųjų mokytojų mokiniais, jūsų asmeninio kelio tikslas turėtų būti dvasinės vienovės pasiekimas su savuoju mokytoju, su tuo mokytoju, iš kurio giminės medžio jūs kilote.

Jeigu kurį laiką seksite tikru dvasiniu Mokytoju, tačiau atsisakysite įžengti į vienovę su šiuo Mokytoju, neišvengiamai tapsite netikrų mokytojų mokiniu, kurie mato save atskirtyje nuo Dievo. Imsite eiti keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Ir kaip sakiau, negalite tarnauti dviem šeimininkams, tai reiškia, kad negalite sekti dvasiniu Mokytoju ir išlaikyti atskirties jausmą nuo savo Mokytojo.

Kai esate naujas mokinys, dar nesugebate paleisti savo atskirties jausmo ir pasiekti vienovę su savo Mokytoju. Tačiau toliau eidami keliu, galiausiai pasieksite tašką, kuomet nebegalėsite daryti tolesnio progreso, kol neįveiksite atskirties ir nepriimsite vienovės su savuoju Mokytoju. Jeigu toliau lūkuriuosite ant slenksčio į vienovę, pradėsite piktnaudžiauti savo mokytojo mokymu, subtiliais būdais teisindami ir įtvirtindami savo atskirtį nuo mokytojo. O tai yra tikro dvasinio mokymo iškreipimas.

Atskirties kelias niekada nebuvo tikrasis pakylėtųjų mokytojų kelias. Tikrasis kelias visada buvo vienovės kelias, ir būtent dėl to sakiau: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, – negali būti mano mokinys“ (Luko 14,26). Jeigu nesate pasirengę palikti bet kokį atskirties jausmą – ir visus prisirišimus prie pasaulietiško tapatumo jausmo – ir patvirtinti savo vienovės su manimi, iš tiesų negalite būti mano mokiniu ar kurio nors kito pakylėtojo mokytojo mokiniu. Vietoj to tapsite netikrų mokytojų mokiniu, apsišaukėlių mokytojų, kurie jums sakys, kad galite įžengti į dangų, nepalikę ego – tapatumo jausmo, kuris yra paremtas atskirtimi nuo Dievo. Dangus yra vienovė, ir negalite pasiimti savo atskirties jausmo su savimi į šią vienovę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels