Kaip elgtis su dvasinėje grupėje atsiradusiu skilimu

Klausimas: Egzistuoja senas posakis, kad dvasios mokiniai turėtų trintis šventųjų bendrijoje, kitaip tariant, jie turėtų užmegzti draugystę su kitais dvasios ieškotojais. Tačiau pastebėjau, kad daugelis mano pažįstamų dvasingų žmonių yra tvirtai įsitikinę, kad egzistuoja piktavališkas sąmokslas už valdžios intervencijos kontroliuoti COVID-19, ir kai kurie netgi kvestionuoja mokytojų atsakymus iš ankstesnės konferencijos. Ar mokytojai turėtų kokį nors patarimą, kaip mes, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, galėtume išspręsti šį konfliktą požiūryje į pandemiją savo bendruomenėje. Mes visi turime tuos pačius mokymus ir visi manome ieškantys tiesos. Tačiau atsakas į pandemiją reikalauja vienybės. Jeigu net dvasios mokiniai nesugeba dėl to sutarti, kaip galėsime padaryti aiškų ir vieningą poveikį kolektyvinei sąmonei? Dėkoju jums už atsakymą.

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Kaip pagilinti Kristaus įžvalgumą“ 2020 metais.

Na, mano mylimieji, daugelis mokymų, kuriuos mes jums duosime šioje konferencijoje, iš tiesų yra sukurti padėti jums išspręsti būtent šį dalyką. Mes, žinoma, matėme amžių bėgyje daugelyje, daugelyje dvasinių grupių, daugelyje religinių grupių, net ir daugelyje pakylėtųjų mokytojų mokinių grupių įvykusius skilimus. Jūs, žinoma, žinote, kad, kai pakylėtųjų mokytojų mokiniai susirenka drauge ir yra vieningi, jūs padarote didesnį poveikį, ir puolusios būtybės, tamsos jėgos darys viską, ką gali, kad sugriautų šią vienybę, kad padalintų jus į įvairias frakcijas, kad negalėtumėte būti tokie efektyvūs. Tačiau taip pat turite suvokti, kad jums nebūtinai reikia dėl visko sutarti, kad galėtumėte susirinkti drauge ir kalbėti tam tikras invokacijas ir šaukinius, jūs galite nesutarti dėl specifinių dalykų, bet ir toliau galite naudotis mūsų jums perduotais įrankiais, ir iš tiesų padarysite poveikį.

Tačiau akivaizdu, kad visada egzistuos tam tikras procentas mokinių, kurie yra labai prisirišę prie tam tikrų išorinių įsitikinimų ir kurie, kai šiems įsitikinimams yra metamas iššūkis, užuot kvestionavę save, ims kvestionuoti atsakymą iš mokytojo, arba pasiuntinių susiderinimą su mokytojais, ir taip toliau. Šią tendenciją mes matėme vėl ir vėl, ir vėl, nuo tos akimirkos, kai pradėjome remti organizacijas. Matome tai kituose dvasiniuose judėjimuose, matome tai religijose, matome tai bet kokiose organizacijose. Ir iš tiesų, žinoma, ateis toks momentas, kai galite sakyti: Na, jeigu šie žmonės yra taip stipriai prisirišę prie šių pažiūrų, aš su jais nebeturėsiu reikalų, nekurstysiu konflikto. Tiesiog dirbsiu su savimi, su savo psichologija, ir tirsiu, ar neturiu kažkokių prisirišimų prie savo požiūrio. Galiu jus užtikrinti, kad, jeigu įveiksite visus tuos prisirišimus, kuriuos turite savo psichologijoje, tuomet tai, kad kiti žmonės turi kitokį požiūrį, jums nebekels jokių problemų. Jūs arba nebesusitiksite su tokiais žmonėmis, arba jūsų nejaudins, kad jie turi kitokį požiūrį.

Matote, dvasios mokiniams reikia turėti tam tikrą, galėtume sakyti, kantrybę ar net pakantumą vienas kitam. Iš savo patirties žinote, kad galite jau kurį laiką būti kelyje, ir staiga gaunate įžvalgą apie kažkokį jūsų psichologijoje egzistuojantį dalyką. Ir dažnai sau tariate: „Kodėl anksčiau šito nemačiau?“ Tačiau jūs nematėte to anksčiau, nes nebuvote pasirengę. Dar buvo ir kitų savasčių, kurias turėjote pašalinti, buvo tam tikra baime grįstos energijos sankaupa, kurią turėjote transformuoti savo šaukiniais ir invokacijomis, ir tik tuomet galėjote tai pamatyti.

Tad kai tai atpažįstate savyje, suvokiate, kad gali būti, jog kiti žmonės visą tą laiką galėjo matyti šią tendenciją jumyse. Tačiau jūs patys nesugebėjote jos matyti, nes nebuvote tam pasirengę. Ir lygiai tas pats gali būti ir su kitais. Gali būti žmonių, kurie yra labai prisirišę prie tam tikro išorinio dalyko, tam tikro išorinio požiūrio, ir galite aiškiai matyti, kad tai yra prisirišimas, kad tai yra nesubalansuota, tačiau jie nesugeba to matyti. Tad jūs tiesiog galite duoti jiems šiek tiek laiko pasiekti tašką, kuriame jie galėtų tai pamatyti, arba net galbūt, taptų taip stipriai prie to prisirišę, kad patys pasišalintų iš jūsų grupės, ir tuo atveju jums, žinoma, reikia gerbti laisvą valią ir leisti jiems tai padaryti.

Mes matėme vėl ir vėl, kaip, mums perdavus tam tikrą mokymą, skirtą tam tikram sąmonės lygiui, jis pritraukia tam tikrą mokinių grupę, kurie tuomet tampa labai prisirišę prie mokymo ir tam tikros jo interpretacijos. Galiausiai perduodame visus mokymus, kuriuos norėjome perduoti tam sąmonės lygiui, ir dabar pasinaudojame tuo pačiu pasiuntiniu, perduodami aukštesnį mokymą kitam sąmonės lygiui. Tačiau kai kurie mokiniai, kurie tapo labai prisirišę prie ankstesnio lygmens mokymo, nesugeba atlikti šuolio į naują mokymą, jie yra taip stipriai prie jo prisirišę, kad tiki, jog tai turėtų būti galutinis žodis. Ir todėl jie įvairiais būdais kvestionuoja naują mokymą.

Jie gali kvestionuoti pasiuntinį, jie gali sakyti, ir tai jau yra tapę beveik klasikiniu pavyzdžiu: „Pasiuntinys nebėra pasiuntinys, pasiuntinys prarado savo pasiekimus, savo mantiją, ir todėl man reikia eiti kažkur kitur.“ Ir jeigu žmonės tai daro, jūs tiesiog gerbiate laisvą valią ir leidžiate jiems tai daryti. Jūs sekate savo širdimi ir leidžiate jiems sekti tuo, kuo jie seka. Nemėginate jų išgelbėti su jais ginčydamiesi.

Bet, kaip sakiau, mes perduosime daugiau mokymų tiems, kurie yra pasiryžę jais pasinaudoti, ir jie galės jums padėti transcenduoti šiuos išorinius nuomonių skirtumus, kurie juk, šiaip ar taip, tėra išoriniai skirtumai ir todėl negali ateiti iš Kristaus proto, argi ne taip?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels