Vergovės padarytos žalos atlyginimas

Klausimas: Kadangi esu amerikietis, mąstau apie kompensacijas už vergovės padarytą žalą. Pastaruoju metu vis daugiau apie tai yra kalbama. Ką mokytojai galėtų pasakyti apie šį žalos atlyginimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Rinkitės Amerikos ateitį“ 2020 metais.

Na, mes norėtume pasakyti, kad yra svarbu svarstyti šį klausimą, kadangi tai gali padėti išjudinti debatus rasistiniais klausimais. Vergovė, žinoma, yra Amerikos praeities dalis, ir Amerika dar nepakankamai apie tai diskutavo, kad galėtų iš tiesų tai suvirškinti ir imti kažką su tuo daryti.

Kas liečia praktinę pusę ir tai, ar valdžia staiga turėtų pradėti mokėti kompensacijas, turėtų pradėti mokėti pinigus žmonėms, kurių protėviai buvo atvežti į Ameriką kaip vergai, tai iš tiesų nėra realistiškas scenarijus. Tai nėra mūsų iš pakylėtosios karalijos remiamas dalykas. Paprasčiausiai praėjo pernelyg daug laiko. Esmė čia nėra padaryti kažką fiziško, esmė čia yra padaryti kažką psichologinėje plotmėje ir kolektyvinės sąmonės mastu, iškeliant šį klausimą ir nuodugniai jį aptariant, reikia tikėtis, konstruktyvioje nedualistinėje diskusijoje, kad žmonės galėtų pamatyti visą šį mąstymą. Yra būtina apie tai diskutuoti, ypač taip vadinamose pietinėse valstijose, kurios turėjo vergus prieš Pilietinį Karą. Tenai vis dar tebeegzistuoja tam tikri kolektyviniai padarai, laikantys savo gniaužtuose daugelio žmonių protus. Yra daug, daug žmonių, kurie yra įstrigę praeityje, tiek tie, kurie yra kilę iš vergovėje buvusių šeimų, tiek tie, kurių šeimos priklausė vergvaldžių kastai, ir šie žmonės dar nėra paleidę praeities.

Ir iš tiesų yra būtina, kad tiek baltaodžiai, tiek juodaodžiai transcenduotų visą šį vergovinio periodo mąstymą, idant abi grupės galėtų judėti pirmyn ir visuomenė galėtų judėti pirmyn. Kaip jau anksčiau sakėme apie prievartą, negalite iš tiesų nuo jos išsilaisvinti, kol galutinai neatleidžiate savo smurtautojui, ir kol neatleidžiate sau už tai, kaip reagavote į smurtą. Tai galioja tiek individui, tiek visiems tiems, kurie buvo paliesti šios vergovės problemos, net ir Pilietinio Karo. Amerika neišsilaisvins nuo šios problemos tol, kol visos pusės neatleis ir nenuspręs judėti toliau ir pasitikti ateitį, užuot norėjusios išsaugoti praeitį gyvą. Ir čia susidursite su tam tikru pasipriešinimu, ateinančiu ypač iš tų, kurių protėviai buvo vergai, nes daugelis jų priėmė sprendimą, panašų į tą, kurį priėmė žydai po savo patirties su koncentracijos stovyklomis, ir šis sprendimas yra toks: „To niekada negalima pamiršti.“ Na, mano mylimieji, jeigu sakote, kad vergovė Jungtinėse Valstijose niekada negali būti pamiršta, pasmerkiate visus juodaodžius amerikiečius neribotam laikui būti įkalintiems ir veikiamiems vergovės sąmonės. Ar tikrai norite tai daryti tiems, kuriuos laikote savo broliais?

Geriausia, kas galėtų įvykti juodaodžių žmonių situacijoje Amerikoje, yra kad jie patys transcenduotų šią vergovės sąmonę, įveiktų šią sąmonę, atleistų baltiesiems žmonėms, atleistų Amerikai ir judėtų pirmyn. Net jeigu baltieji nenorėtų padaryti to paties, tą padaryti vis tiek būtų naudinga patiems juodaodžiams amerikiečiams ar juodaodžiams afrikiečiams. Tam, pavyzdžiui, reikėtų transcenduoti šią „juodaodžių afrikiečių“ etiketę. Jeigu norite būti juodaodžiais afrikiečiais, tuomet grįžkite į Afriką. Jeigu norite gyventi Amerikoje, tuomet būkite juodaodžiais amerikiečiais, ar netgi dar geriau, būkite tiesiog amerikiečiais. Pasiekite tą tašką, kuriame transcenduotumėte savo rasę, savo odos spalvą, kuomet tai jums nebebūtų jokia problema. Jeigu problema tai yra kitiems, tegul jie patys su ja tvarkosi, o jūs judate pirmyn ir priimate ateitį, darote geriausia, ką galite, pasinaudodami visomis jums prieinamomis galimybėmis. Kai daug žmonių pradės tai daryti, galės įvykti pokytis ir pagerės visų juodaodžių amerikiečių situacija, ir tai bus naudinga visiems.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels