COVID-19 pandemija ir finansų sistema

Klausimas: Ar galite pakomentuoti didžiulio fiskalinio ir piniginio stimulo poveikį, kuris buvo sukurtas kaip atsakas į pandemiją, ypač Jungtinėse Valstijose, kuriose trilijonai dolerių buvo sukurti iš oro finansų sistemai ir ekonomikai palaikyti. Ar tai gali sukelti hiperinfliaciją? Ar tai mus artina prie taško, kai turėsime priimti naują finansų sistemą vietoj dabar egzistuojančios?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Moterų išlaisvinimas“ 2020 m.

Na, mano mylimieji, pakomentuosiu apie tai bendrai, kadangi, ką čia pasakysiu, galioja daugumai šalių, ne tik Jungtinėms Valstijoms. Daugelis šiuolaikinių demokratijų, labiau išsivysčiusios šalys, ištisus dešimtmečius buvo veikiamos šios ekonominės filosofijos, kuri yra vadinama neoliberalizmu, ir ji iš esmės nėra neo, ji tiesiog yra liberalizmas. Ši filosofija yra grįsta idėja, kad valdžia turėtų riboti savo kišimąsi į ekonomiką arba finansų sistemą, ir leisti sistemai pačiai save reguliuoti. Na ir dabar, kaip jau anksčiau sakiau, 2008 metų finansų krizė visiems turėjo įrodyti, kad liberalizmas arba neoliberalizmas yra miręs. Jis neturi jokio pagrįstumo. Jam nėra vietos aukso amžiaus ekonomikoje. Kadangi ši pamoka nebuvo išmokta, tuomet, kaip jau anksčiau sakiau, jeigu nepasimokote iš vienos krizės, prisitrauksite dar didesnę krizę, ir štai joje ir atsidūrėte. Esate dar didesnėje ekonomikos krizėje nei 2008 metais ir vėl susiduriate su tomis pačiomis problemomis. Ką darys valdžia? Ir daugelis vyriausybių, tarp jų ir Jungtinių Valstijų vyriausybė, iš esmės daro tą patį, ką darė 2008 metais. Jie kuria pinigus iš oro, kas savaime nėra problema, tačiau jie šiuos pinigus duoda finansų sistemai, kadangi vis dar tebekenčia nuo iliuzijos, jog tai yra geriausias būdas, netgi vienintelis būdas, stimuliuoti ekonomiką. Yra daug ekonomistų, patyrusių, protingų ekonomistų, kurie vėl ir vėl parodė, jog, jeigu duosite pinigus finansiniam elitui, finansų sistemai, tai nestimuliuos tikrosios ekonomikos, kadangi bankai ir finansų institucijos jų nenaudos skolinti vartotojams ar verslams. Jie juos pirmiausia panaudos savo pačių pozicijai ir uždarbiui išsaugoti, ir tik 8-10% vyriausybės sukurtų pinigų persifiltruos į taip vadinamą tikrąją ekonomiką, kurioje žmonės kažką gamina, vartoja, kažką perka, ir tuo būdu stimuliuoja ekonominę veiklą ir ekonominį augimą.

Turite suprasti, ir aš vėl tai kalbu į kolektyvinę sąmonę, kad šiandieniniame pasaulyje egzistuoja dvi lygiagrečiai veikiančios ekonomikos. Egzistuoja finansinis elitas ir jų ekonomika, ir tuomet egzistuoja tikra ekonomika, kurioje žmonės gamina produktus, teikia paslaugas ir vartoja produktus. Na, o finansinė ekonomika, finansinis elitas, jų ekonomika, kaip jau sakėme apie puolusią sąmonę, yra tikrosios ekonomikos parazitas. Ji negalėtų egzistuoti savarankiškai. Tai yra parazitas, kuris naudojasi ir siurbia turtą iš tikrosios ekonomikos. Tuomet jis dirbtinai išpučia savo akcijų, savo finansinių instrumentų vertę, išpučia iki absoliučiai nerealistiškos vertės, kuri akimirksniu sugriūtų, jeigu negautų nuolatinio palaikymo iš tikrosios ekonomikos. Kitaip tariant, finansinis elitas, jų ekonomika neturi absoliučiai jokių šansų savarankiškai save išlaikyti. Jie tegali parazituoti tikrosios ekonomikos sąskaita.

Ir būtent tikra ekonomika, kurioje žmonės ir verslai kuria produktus, teikia paslaugas ir žmonės vartoja ir perka tuos produktus – būtent tai yra varomoji ekonomikos jėga. Tad turi būti suvokta, kad, jeigu norite stimuliuoti ekonomiką, tuomet negalite kurti pinigų iš oro ir duoti juos finansiniam elitui, kuomet tik 8-10% šių pinigų persifiltruoja į tikrąją ekonomiką. Galite sukurti pinigus iš oro, tačiau turite juos duoti tikrai ekonomikai, kad galėtumėte sukurti tiesioginį ekonominį stimulą, kuomet beveik 100% šių sukurtų pinigų patektų į tikrąją ekonomiką ir ją stimuliuotų. Jeigu neišmoksite šios pamokos, sistema privalės sugriūti ir tuomet, žinoma, bus būtina sukurti naują pinigų sistemą.

Na ir dabar, jau anksčiau sakiau, kad pasaulis jau yra susikūręs šį milžinišką skolų kalną, ir daugelis šalių negalės grąžinti šių skolų arba jie jas galės grąžinti tiktai paversdamos savo visuomenę vergais, ir kur tuomet šie pinigai eina? Ar jie eina šaliai? Ne, jie eina šiam finansiniam elitui ir finansinei, dirbtinai sukurtai ekonomikai.

Tad turi būti pasiektas suvokimas, kad kažkuriuo metu tiesiog turėsime panaikinti visas skolas, grąžinti ekonomiką į pradinį tašką ir sukurti tokią ekonomiką, kuri nebūtų grįsta pinigų kūrimu skolon, bet kurioje vyriausybė prisiimtų atsakomybę sukurti tai, ką kai kurie ekonomistai vadina suvereniais pinigais arba suverenia valiuta, kuomet pinigus kurtų vyriausybė, užuot leidusi pinigus kurti bankams paskolų pavidalu, ir kuomet vyriausybė tuomet paimtų šiuos pinigus ir duotų juos tiesiogiai tikrai ekonomikai, ar bent jau suteiktų juos kaip paskolas. Jeigu tai bus daroma teisingai, naudojantis kompiuterine technologija ir jūsų šiandien turimomis žiniomis, tai neatves prie hiperinfliacijos. Tiesą sakant, būtent skolomis grįsta ekonomika veda prie infliacijos, kadangi infliacija yra palūkanų pasekmė, kurios yra mokamos nuo kiekvieno dolerio, kuriuos bankai kuria iš oro. Bėda su šia dabartine situacija yra ta, kad puolusios būtybės turi patogų pretekstą sakyti: „Tai čia šita COVID-19 pandemija sukėlė šitą ekonomikos krizę, nes vyriausybės sustabdė įprastinę ekonominę veiklą. Tai ne mūsų sistemos kaltė.“ Tačiau galiu jus užtikrinti, mano mylimieji, kad, net jeigu nebūtų susiklosčiusi ši situacija, ekonomika vis tiek būtų sutrikusi. Finansinė sistema vis tiek būtų sukėlusi dar vieną krizę ir iš esmės turėtumėte tokią pačią dinamiką.

Vėlgi, galite išsakyti su tuo susijusius prašymus, jeigu norite, kad žmonės ir vyriausybės nubustų ir atrastų geresnį, efektyvesnį būdą stimuliuoti ekonomiką ir sukurti pinigų sistemą, kuri nebūtų paremta skolomis ir neleistų nedideliam finansiniam elitui būti parazitais, siurbiančiais tikrą turtą, sukurtą sunkiu žmonių darbu ir išradingumu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels