Ar rugsėjo 11-oji buvo konspiracija?

TEMOS: Analitinis protas negali iš tiesų išspręsti klausimų – jis visada gali atrasti argumentų tam, kuo nori tikėti – būkite atsargūs ir neįžvelkite konspiracijų už kiekvieno įvykio – pasaulinė konspiracija iš tiesų egzistuoja, bet ne fizinėje karalijoje – ją sudaro puolusios būtybės – šios puolusios būtybės dirba su žmonėmis, kurie yra labai egocentriškoje proto būsenoje, dėl ko juos yra sunku kontroliuoti – siekite pusiausvyros, prieš imdamiesi studijuoti konspiracijos teorijas – tai nebuvo iš vidaus atliktas darbas – pasaulio šalys atsisakys veltis į didelį karą

Klausimas: Mano klausimas yra apie rugsėjo 11-ąją. Tai iš esmės ir užvedė mane ant kelio, kuomet pradėjau ieškoti ir tyrinėti ezoterines religijas, kas galiausiai mane atvedė ir į šią konferenciją. Aš ilgai ėjau ieškojimų keliu, niekaip negalėdamas atrasti to, kas man iš tiesų tiktų. Bet galiausiai aptikau šią svetainę ir perskaitęs pora jos puslapių, sėdėjau ir verkiau, nes iki tol vis ieškojau ir ieškojau, ir nieko negalėjau rasti, bet tuomet radau tiesą, ir ji iš tiesų į mane prabilo ir tai buvo tai, ko aš ieškojau. Jau buvau pavargęs nuo visų melų, ir jaučiu, kad šis pasaulis yra nugrimzdęs meluose, ir atrasti tiesą šioje svetainėje buvo tiesiog nepakartojama.

Šioje svetainėje yra pora puslapių, kuriuose jūs kalbate apie rugsėjo 11-ąją ir kas nutiko lėktuvų pilotams, ar jie nuėjo pas Alachą ar ne. Ir tuomet dar yra kalbama apie Amerikos reakciją ir kaip ji nepasinaudojo galimybe pasirinkti kitokią reakciją, užuot puolusi į karą jau po šio fakto. Tačiau savo širdyje, ir stovėdamas čia dabar, tyrinėdamas visus faktus labai ilgą laiką, tikiu, kad yra absoliučiai neįmanoma, jog to neįvykdė ta pati vyriausybė, kuri iš karto po to leidosi į karą. Ir kad jie tai padarė dėl to, kad galėtų po to leistis į karą.

Tad nebuvo absoliučiai jokios vilties, kad jie nepriims šio sprendimo neiti į karą. O be to, visa tai surengti, visa šita istorija yra tiesiog beprotiška, jau vien tas faktas, ką būtų turėję padaryti pilotai, kad įskraidintų lėktuvus – reaktyvinius lėktuvus – tobulai pataikydami juos į pastatus, kaip jie tai padarė. To padaryti praktiškai neįmanoma net ir labiausiai patyrusiam pilotui. Tad manau, kad yra labai maža tikimybė, sakau tai, po visų savo atliktų informacijos tyrinėjimų, kad lėktuvai nebuvo kontroliuojami nuotoliniu būdu. Tad šie du dalykai man skamba beveik kaip netiesa šioje svetainėje, nebent man būtų visiškai nuvažiavęs stogas. Tačiau vėlgi, savo širdyje tikiu, kad tai yra tiesa.

Ir todėl tiesiog noriu gauti pakylėtųjų mokytojų atsakymą į tai, kas nutiko rugsėjo 11-ąją, arba kodėl svetainėje dalykai yra vaizduojami tokiu būdu, kokiu buvo vaizduojami, tuo pat metu kai jie teigia, kad valdžios elitas kuria visas problemas pasaulyje. Ir juk būtent to valdžios elitas ir norėtų, juk žinoma, mums reikia užpulti tas šalis, ir tuomet egzistuoja šitas religinis dualizmas, ir mes privalome kovoti su šituo islamu, kuriame esantys žmonės nori mus nužudyti. Ir tai tiesiog puikiai atitinka valdžios elito planus. Tad tiesiog norėjau paaiškinimo, koks yra pakylėtųjų mokytojų požiūris šiuo klausimu. Ir kodėl įvyko rugsėjo 11-oji, ir kodėl jie kalbėjo apie tai praktiškai tokiu pačiu būdu, kaip apie tai kalbėjo Džordžas Bušas, kalbėdamas, kodėl tai įvyko.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels: (2007 m. gegužės 20 d.)

Mokymai, kurie yra svetainėje, yra tie mokymai, kuriuos norėjau perduoti šiuo konkrečiu metu. Tačiau, kai perduodu mokymą, paprastai neturiu intencijos perduoti absoliutų ar aukščiausią mokymą. Kaip jau buvo sakyta anksčiau, dirbu su tam tikrame sąmonės lygyje esančiais žmonėmis, duodamas jiems tai, ką jie, kaip žinau iš savo pakylėtosios būsenos, sugebės priimti ir kas galės pakylėti juos truputį aukščiau. Tad mėginu dirbti su žmonėmis, kurie turi šiokį tokį atvirumą, kurie suvokia, kad ne viskas yra taip, kaip yra vaizduojama, tačiau kurie nėra iki galo atviri priimti pilną tiesą, kas iš tiesų įvyko tame įvykyje.

Dalykas, kurį noriu, kad suprastumėte, yra tai, kad šis klausimas buvo užduotas iš analitinio proto. Ir nors galiu jums duoti atsakymą, kuris būtų patrauklus analitiniam protui, tai jūsų nepatenkins, jeigu neperžengsite analitinio proto ir neatrasite Tiesos Dvasios savyje.

Egzistuoja labai gera priežastis, kodėl nesileidžiu į daugybę egzistuojančių konspiracijos teorijų. O priežastis būtent ir yra ta, kad konspiracijos teorijos yra sukonstruojamos iš analitinio proto plotmės. O analitinis protas visada gali atrasti arba sukonstruoti, arba interpretuoti tai, ką jis vadina faktais, idant palaikytų savo skleidžiamą teoriją.

Realybė čia yra tokia, kad esi visiškai teisus, jog dėl Amerikos vyriausybėje egzistuojančio mąstymo praktiškai buvo neįmanoma, jog jie pasirinktų aukštesnį kelią po rugsėjo 11-osios. Taip pat esi teisus sakydamas, kad būtent Amerikos vyriausybėje ir Amerikos žmonėse egzistuojantis mąstymas iššaukė rugsėjo 11-osios įvykius. Todėl kad dualistinis mąstymas, kaip paaiškinau anksčiau, padarė Ameriką pažeidžiamą tokio pobūdžio atakai.

Tačiau čia turėtumėte būti atsargūs savo mąstyme ir nenueiti pernelyg toli, pradėdami manyti, kad viskas, kas vyksta Žemėje, yra kažkokios konspiracijos padarinys – manydami, kad už pasaulinių įvykių slepiasi kažkokia valdžios elito grupė, kuri yra visiškai vieninga ir turi absoliučią kontrolę viskam, kas vyksta, inscenizuodama pasaulinius įvykius, lyg galėtų traukyti už virvučių ir viską kontroliuoti. Nes taip nėra, kaip jau ir anksčiau esame apie tai sakę.

Norint iš tiesų suprasti konspiraciją, turite paklausti savęs: „Ką aš vadinu konspiracija?“ Ir jeigu jūs konspiracija vadinate išorinę fizinę konspiraciją, per kurią žmonės renkasi į slaptus susitikimus, ir kad jie geba kontroliuoti visą pasaulį, na tai tuomet turiu jums pasakyti, kad turite nerealistišką požiūrį.

Iš tiesų egzistuoja keletas skirtingų valdžios elito grupių, kurios renkasi į slaptus susitikimus, tačiau nė viena iš šių grupių neturi gebėjimo kontroliuoti visą pasaulį. Ir viena iš priežasčių būtent ir yra ta, kad jie yra susiskaldę tarpusavyje.

Na ir dalykas, kurį galiu pasakyti šiandien, ir kurio negalėjau pasakyti, kai buvo perduotas atsakymas apie rugsėjo 11-ąją – o priežastis, kodėl negalėjau to pasakyti, buvo ta, kad dar nebuvo perduota Maitrėjos knyga – tad šiandien aš iš tiesų galiu pasakyti, kad iš tiesų egzistuoja pasaulinė konspiracija, kuri mėgina kontroliuoti visą pasaulį. Ir ji yra šiek tiek vieninga savo tiksluose ir savo strategijoje. Tačiau ši konspiracija neegzistuoja fizinėje plotmėje, bet ją iš tiesų galite atrasti astralinėje arba emocinėje karalijoje, puolusių būtybių pavidalu, apie kurias Maitrėja rašo savo knygoje.

Tad, jeigu iš tiesų norite suprasti konspiraciją, jums reikia suprasti dvasinius mokymus apie puolusias būtybes, kurios dirba, siekdamos kontroliuoti žmoniją – tačiau, kadangi jos nėra fizinėje plotmėje, jos neturi aukščiausios valdžios.

Ir turiu jums pasakyti, kad žmonės, su kuriais jos dirba fizinėje plotmėje, žinoma yra tie, kurie yra žemiausiame sąmonės lygmenyje, tai reiškia, jie yra labiausiai egocentriški. O kuo egocentriškesni yra žmonės, tuo juos sunkiau yra kontroliuoti, kadangi jie visada yra linkę veikti pagal tai, ką jie mano esant jiems patiems naudingiausia trumpalaikėje perspektyvoje. Ir todėl jie nėra labai atviri aukštesnėse karalijose esančių puolusių būtybių ilgalaikiams tikslams ir strategijoms.

Ir tai, žinoma, yra dalykas, su kuriuo mes, pakylėtieji mokytojai, taip pat tam tikru laipsniu susiduriame, kadangi turime žmones, kurie yra dvasingi ir kurie yra atviri dvasinėms idėjoms, tačiau jie taip pat yra susikoncentravę į save ir todėl ne visada sugeba pagauti ir išlaikyti aukštesnę savo dangiškojo plano viziją, dėl kurio jie atėjo į įsikūnijimą – neutralizuoti žemesniųjų jėgų ir jų atstovų Žemėje.

Ir todėl, vėlgi, privalau pabrėžti, kad, jeigu norite tyrinėti konspiracijas, turite išlikti absoliučioje pusiausvyroje. Ir todėl – jeigu jaučiate savyje, atlikę sąžiningą savistabą, kad nesate pusiausvyroje, nesate ramybėje, nesate harmonijoje – na tai tuomet, laikykitės mūsų jums duoto priesako: pirmiausia ieškokite Dievo karalystės, pirmiausia ieškokite vidinės pusiausvyros, ir tik tuomet sugrįžkite ir dar kartą į tai pažvelkite. Nes tik tuomet sugebėsite atskirti tikrą nuo netikro.

Taip, iš tiesų buvo žmonių Amerikos vyriausybėje, kurie žinojo daugiau, nei buvo pasakyta. Tačiau jie neturėjo visiškos šio įvykio kontrolės. Ir tai nebuvo iš vidaus atliktas darbas, ta prasme, kad jis nebuvo išprovokuotas Amerikos vyriausybės. Nors iš tiesų buvo žmonių, kurie matė ateinant šį įvykį ir leido tam įvykti – kaip iš tiesų buvo žmonių, kurie leido įvykti 1941 m. gruodžio 7 d. Perl Harboro atakai, norėdami įtraukti Ameriką į antrąjį pasaulinį karą.

Ir jie iš tiesų turi intenciją ir šiandien paruošti dirvą konfliktui ir įstumti Ameriką į trečiąjį pasaulinį karą, netgi tikėdamiesi paversti Ameriką pagrindine jėga šios dualistinės kovos sukūrime, kuri įžiebtų šį karą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad jie neturi tokios galios ar tokių proto sugebėjimų, kaip jūs jiems priskiriate. Jie nėra tokie gudrūs ir galingi kaip jūs manote. Ir būtent todėl mes, pakylėtieji mokytojai, turime didelę viltį, kad šios situacijos bus galima išvengti ir kad jų intrigos nueis perniek. Nes žmonės ir pasaulio šalys paprasčiausiai atsisakys paskui juos sekti ir atsisakys didinti įtampą ir konfliktus. Jie tiesiog atsisakys leisti įtampai išaugti iki negrįžtamo taško, kuomet karas būtų neišvengiamas.

Ir todėl, laikausi aukštos vizijos, kad karo bus galima išvengti, nes žmonės yra pasirengę pabusti, ir žmonių pabus vis daugiau ir daugiau. Ir todėl vėlgi, yra gerai, kad pabundate ir studijuojate šiuos klausimus. Tačiau turite išlikti pusiausvyroje, idant turėtumėte didžiausią įmanomą poveikį.

Nes matysite, jeigu sąžiningai į tai pažvelgsite, kad yra konspiracijos teorijų, kurios ne tik kad neturi jokio sprendimo, bet jos net ir nenori sprendimo. Nes jomis sekantys žmonės beveik piktdžiugiškai mėgaujasi faktu, kad viskas yra taip blogai. Ir jie beveik laukia tos dienos, kai viskas sugrius ir jų vizija, kad viskas eina pragaran, išsipildys, ir tuomet bus įrodyta, kad jie buvo patys išmintingiausi.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad jie nėra išmintingiausi, nes neturi Kristaus proto pusiausvyros. Ir todėl, nors kai kurios jų teorijos gali turėti šiek tiek tiesos – gali turėti tiesos elementų – didesnysis paveikslas, kurį jie mėgina nutapyti, paremdami jį faktais, kurie yra tikri, šis didesnysis paveikslas yra visiškai klaidingas ir atitrūkęs nuo realybės, ir nuo pakylėtųjų mokytojų vizijos bei tikslų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels