Valdžios elito reptilijų valdovai

TEMOS: Reptiliškos formos astralinėje karalijoje – nuo paklusnumo iki valdžios elito pavertimo atpirkimo ožiais – pabuskite ir prisiimkite pilną atsakomybę – raskite tiesą viduje, užuot siekę jos konspiracijos svetainėse – jūs nekovojate su valdžios elitu – jūs siekiate pakelti aukštyn kolektyvinę sąmonę

Klausimas: David Icke labai dažnai mini reptilijų valdovus ir sako, kad būtent jie iš tiesų manipuliuoja valdžios elitu. Manau, kad jis tikriausiai turi omenyje astralinėje plotmėje esančias būtybes. Tiesiog norėčiau išgirsti ir tavo komentarus apie tai.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai tiesa, kad egzistuoja būtybės astralinėje, emocinėje karalijoje, kurios dažnai prisiima gyvūnų formas, tarp jų ir reptilijų formas. Tačiau aš iš tiesų nenoriu į tai leistis, kadangi, jeigu pažvelgsite į šią svetainę, pamatysite, kad mėginu perduoti subalansuotą mokymą. Ir todėl – nors tavo minima koncepcija turi šiokį tokį pagrindimą realybėje, ir kai kurie žmonės turi gebėjimą matyti, kas vyksta emocinėje karalijoje – ši koncepcija yra tokia svetima daugeliui žmonių, jog nemanau, kad būtų konstruktyvu ją skleisti šioje svetainėje.

Mes labai gerai suvokiame, kad žmonėms yra būtina labiau įsisąmoninti valdžios elito egzistavimą. Tačiau tai neturėtų būti daroma nesubalansuotu būdu, kuomet žmonės peršoka nuo vieno kraštutinumo – visiško paklusnumo ir neišmanymo – į priešingą kraštutinumą, paversdami valdžios elitą atpirkimo ožiais ir nugrimzdami į neapykantą, kuri verčia juos galvoti, kad, jeigu jie nužudys valdžios elitą, tai išspręs visas jų problemas. Nes dalykas, kurį mes trokštame pamatyti, yra tai, kad žmonės atrastų vidurio kelią, kuomet jie nubustų ir prisiimtų pilną atsakomybę už save, suvokdami, kad jų pačių sąmonė iššaukė valdžios elitą ir leido valdžios elitui taip ilgai juos valdyti.

Ir būtent dėl to nenoriu, kad dvasingi žmonės naršytų po visas tas internete egzistuojančias konspiracijų svetaines. Nes, nors daugelis jų turi tiesos elementų, jie dažnai yra pateikiami tokiu nesubalansuotu būdu, kad tai tampa nekonstruktyvu dvasingiems žmonėms ieškoti tenai tiesos, užuot ieškojus jos kitur.

Mes iš tiesų trokštame, kad visi dvasingi žmonės pasiektų tašką, kuriame jiems nebereikėtų ieškoti tiesos už savo ribų, nes jie pirmiausia galėtų ją atrasti savyje. Kuomet išorė iš tiesų būtų tapusi ne tiesos šaltiniu, bet tiesiog pagalba, padedanti jiems susiderinti su savuoju Kristaus AŠ ir naudotis pažinimo raktu pažinti tiesą savo širdyje, patirti Tiesos Dvasią, kuri iš tiesų išeina už visų žodžių ribų. Ir todėl aš iš tiesų nenoriu, kad žmonės naudotųsi šia svetaine kaip ramentu, manydami, kad tiesą gali gauti tik iš šios svetainės. Nes aš, iš tiesų, mėginu – vėl ir vėl – padėti žmonėms rasti tiesą viduje ir patirti Dvasią, nes jokie žodžiai negali pagauti Dvasios pilnatvės.

Jūs, kurie esate dvasingi žmonės: neprisiriškite prie fizinių regimybių ir nesileiskite jų apakinami. Žvelkite giliau ir suvokite, kad jūs NEKOVOJATE prieš konkrečius valdžios elitui priklausančius žmones. Jūs siekiate padėti žmonėms įveikti tam tikrą sąmonės būseną. Būtent tokia yra jūsų užduotis – transformacija sąmonėje. Ir kai pirmiausia ieškosite Dievo karalystės, kuri YRA transformacija sąmonėje, visa kita, įskaitant ir pokyčius fizinėje visuomenėje, jums bus pridėta. Todėl, būdami dvasingais žmonėmis, neįsipainiokite į šiuos klausimus, kuriais yra užimti dvasiškai nepabudusių protai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels