Libanas turi potencialą tapti pavyzdžiu visiems Vidurio Rytams

TEMOS: Potencialas parodyti kaip spręsti konfliktus be smurto – reikalingas pokytis sąmonėje – nėra tikėjimo tamsos jėgomis – keršto sūkurys – saitų tarp religijos ir politikos nutraukimas – nuosaikūs žmonės turi reikalauti pasaulietiško požiūrio į valdžią – skirtingos religijos turi išmokti taikiai sugyventi

Klausimas: Motina Marija mums davė instrukciją kalbėti taikos rožinius, kad padėtume pasaulinei situacijai, o ypač situacijai Libane. Ar galėtum apie tai pakomentuoti ir suteikti mums pakylėtųjų mokytojų požiūrį į Libano situaciją, kuriame visas pasaulis yra įsitraukęs į prezidento rinkimus. Ar yra kas nors, ko Vidurio Rytai galėtų iš to pasimokyti, arba ką tu galėtum mums apie tai pasakyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Libanas turi potencialą tapti pavyzdžiu visiems Vidurio Rytams, parodydamas, kaip išspręsti konfliktą tarp skirtingas religijas išpažįstančių žmonių taikiu, nesmurtiniu būdu. Deja, tam bus reikalingas didžiulis pokytis žmonių sąmonėje. Tačiau šis pokytis nėra taip toli, kaip galėtumėte pagalvoti, žvelgdami į išorines aplinkybes.

Tačiau problema Libane yra ta, kad žmonės nesuvokia, kaip yra puolami mūsų taip vadinamų tamsos jėgų, kurios gerai suvokia Libano potencialą ir todėl daro viską, ką gali, mėgindamos sukurti išorinį konfliktą, kuris panardintų šią šalį į dar vieną pilietinį karą, potencialiai netgi galintį padalinti Libaną į dvi šalis, ar kad dalis šios šalies, tikrąja to žodžio prasme, taptų užkariauta Sirijos.

Pakylėtiesiems mokytojams yra labai sunku dirbti su žmonėmis, nes jų tradiciniuose įsitikinimuose nėra vietos tamsos jėgų egzistavimui, kurios stengiasi pakenkti jų šaliai ir jos žmonėms. Ir žmonės yra reliatyviai beginkliai, todėl juos yra lengva įtraukti į keršto už agresiją sūkurį, ir keršto už agresijos kerštą, ir taip toliau.

Tačiau vėlgi, mes visada trokštame, kad jūs, kurie esate dvasingi žmonės, laikytumėtės vizijos aukščiausio potencialo įkūnijimui, kad Libano žmonės pakils ir nusimes ekstremizmo jungą. Ir matote, čia egzistuoja potencialas užgimti visiškai naujam požiūriui į politiką. Nes, jeigu realistiškai pažvelgtumėte į Vidurio Rytus, pamatytumėte, kad taikos Vidurio Rytuose negalės būti tol, kol egzistuos dabartiniai saitai tarp religijos ir politikos.

Tuo nenoriu pasakyti, kad yra būtina visiškai atskirti religiją nuo politikos, atmetant bet kokius aukštesnius principus politikoje, kaip jau anksčiau apie tai paaiškinau, kalbėdamas apie bažnyčios ir valstybės atskyrimą Amerikoje. Tačiau, žvelgiant iš realistiško požiūrio taško, norint, kad Vidurio Rytuose įsivyrautų taika, nuosaikūs žmonės Vidurio Rytuose – kurių yra dauguma – privalo pareikalauti naujo požiūrio į valstybės valdymą, privalo pareikalauti pasaulietinės vyriausybės, kuri būtų atskirta nuo religijos. Nes gi iš tiesų, visi galite matyti, kad, bent jau išoriniame lygmenyje, pagrindinė konfliktų Vidurio Rytuose priežastis yra religija.

Ir todėl, norint sukurti šalį, kurioje krikščioniai, įvairių pakraipų musulmonai ir netgi žydai galėtų taikiai drauge sugyventi, turite turėti visuomenę su pasaulietine vyriausybe, kuri suteiktų religinę laisvę visoms religijoms, ir todėl taptų įmanoma, bent jau teoriniame lygmenyje, visoms skirtingoms religijoms mokytis taikaus sugyvenimo. Ką iš tiesų matėte tam tikrais istorijos tarpsniais Ispanijoje, kuomet krikščioniai, žydai ir musulmonai taikiai sugyveno drauge, kadangi buvo sukūrę pasaulietinę visuomenę, kurioje religija nebuvo suplakama su politika, ir todėl politinė opozicija nebuvo grįsta religiniais įsitikinimais. Vietoj to, religija egzistavo atskirai, ir žmonės ją praktikavo privačioje erdvėje, nereikalaudami, kad visi kiti žmonės ateitų į jų religiją.

Žinoma, turi įvykti ir dar daugiau dalykų. Tačiau toks yra mano komentaras, kurį šiuo metu norėjau duoti. Ir tai yra vizija, kurios noriu, kad laikytumėtės Libanui ir kitoms šalims. Pažvelkite, pavyzdžiui, į Turkiją, kuri jau kuris laikas nesėkmingai mėgina sukurti iš tiesų pasaulietišką vyriausybę, ir kurioje dauguma žmonių aiškiai suvokia, kad tai yra vienintelė ateitis jų šaliai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2008 Kim Michaels