Apie JAV vyriausybės reakciją į COVID-19 pandemiją

Klausimas: Kokios yra aukščiausios pamokos, kurias Amerikos žmonės galėtų išmokti, mąstydami apie tai, kaip JAV vyriausybė ir ypač Trampas reagavo į COVID-19 pandemiją?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas vebinare „Moterų išlaisvinimas“ 2020 m.

Na, tai yra toks klausimas, į kurį atsakyti, tam tikra prasme, nėra konstruktyvu, kadangi plačioji visuomenė Amerikoje vis tiek neklausys atsakymo, neskaitys atsakymo. Tačiau, žinoma, Amerikos žmonėms reikia pažvelgti į savo vyriausybės reakciją ir įvertinti ją iš neutralios, objektyvios perspektyvos.

Jau yra šalių Europoje, kuriose žmonės ar netgi parlamento nariai pradėjo siekti nepriklausomos, neutralios komisijos sukūrimo, kuri įvertintų vyriausybės reakciją į COVID-19 situaciją toje šalyje. Kažko panašaus, idealiu atveju, turėtų būti reikalaujama ir Jungtinėse Valstijose. Žinoma, kiekviena demokratinė vyriausybė turėtų paklusti tokiam procesui, kadangi iš tiesų demokratiška vyriausybė turi būti paremta mąstymu, kad norime įvertinti, ką darome, o ne ieškoti trūkumų, tiesiog norime pamatyti, ką buvo galima padaryti geriau, idant galėtume geriau pasiruošti panašioms situacijoms ateityje. Nė vienam konstruktyviai mąstančiam prezidentui nekiltų jokių problemų leisti vykti šiam nepriklausomam jo paties ir jo administracijos įvertinimui.

Ir žingsnis, kurį rekomenduosiu jums, kaip dvasingiems žmonėms, yra tai, kad galite išsakyti su tuo susijusius prašymus, idant žmonės būtų išlaisvinti, idant amerikiečiai galėtų pasakyti: „Pažiūrėkite, štai ką jie daro Europoje, ir mums tą patį reikia padaryti čionai, sukuriant nepriklausomą komisiją“. Kai tai įgis momentumą, galėsite matyti, kokia bus reakcija iš Trampo, iš administracijos, ar jie tam paklus, ar priešingai – sieks to išvengti, ir kokiomis priežastimis mėgins naudotis, siekdami to išvengti. Tuo remdamiesi, galėsite įvertinti, koks yra jų požiūris, ne tik į dabartinę situaciją, bet apskritai į žmones, ir kaip jie atlieka pareigas, kurioms buvo išrinkti. Žinoma, pamatinis bet kurios šalies žmonių rūpestis turėtų būti: „Ar mūsų valdžia reagavo į šią situaciją, turėdama geriausius žmonių interesus širdyje? Ar jie į tai žiūrėjo rimtai? Ar jie padarė viską, ką galėjo, kad mus apsaugotų, o gal jie kažko nepadarė? Ar jie nevykdė savo atsakomybės ir nesiėmė priemonių užkirsti kelią šios ligos plitimui per didelę populiacijos dalį?“ Ir vėlgi, leisiu Amerikos žmonėms patiems tai įvertinti, nes čia iš tiesų neturiu jokio troškimo, išskyrus tai, kad žmonės labiau įsisąmonintų, kokią jie šiuo metu turi administraciją, kokį šiuo metu jie turi prezidentą, ir koks yra jo mąstymas ir požiūris į savo užimamas pareigas, ir kaip jis asmeniškai atlieka šias pareigas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels